Har trolig oppklart eldgammelt mysterium

Kirken til Olav den Hellige er beskrevet i Snorres kongesaga, men ingen har visst nøyaktig hvor den lå.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arkeologer mener å ha gjort et sensasjonelt funn i Trondheim sentrum.

Under utgravinger gjort før byggingen av et nytt næringsbygg, tror arkeologene de har funnet kirken til Olav den Hellige.

I følge Snorres kongesagaer ble kisten med den helgen-erklærte kongen oppbevart og vist fram her etter at han ble kåret til helgen. Men det har fram til nå vært et mysterium hvor kirken lå.

Viktig brikke i pilegrimshistorien

– Her har vi kanskje en av de viktigste utgravinger og funn i Norge etter andre verdenskrig, sier riksantikvar Jørn Holme.

– Denne kirken som har status som den første gravkirken til hellige Olav, er på grunn av pilegrimshistorien viktig både for nasjonens historie og i europeisk sammenheng.

Kong Olav Haraldsson ble gravlagt ved kirken etter at han ble drept i slaget ved Stiklestad i 1030, men folk mente det skjedde mirakler rundt hans døde kropp.

– Så går det et år til og da graver man opp kista og plasserer kista inne på høyalteret i hans egen kirke, forteller prosjektleder for utgravingen, Anna Petersén i Norsk institutt for kulturminneforskning.

– Her ser vi at vi har rester etter dette alterfundamentet. Det er sannsynlig at kisten og Olav lå akkurat der, i en 30-års periode, peker hun.

– Så tidlig bygges ikke kirken for en menighet. Det er kongens måte å etablere seg i Trondheim med sin kristne tro. Han er kristen, han må ha en kirke og han må ha en kongsgård, forteller Petersén.

Kan måtte skrive om Trondheims historie

Utgravingene viser at kirken ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet. Stedet er trolig Snorre-sagaens Skipakrok, der Olav Tryggvason etablerte byen, skriver riksantikvaren i en pressemelding.

Klemenskirkens fundament er nå datert AD 1015. På samme sted er det funnet rester av fundamenter til en enda eldre kirke. Dette kan muligens være Olav Tryggvasons kongsgårdskirke. Det er tykke kulturlag, det vil si rester av arkeologisk materiale, under kirkene. Disse kulturlagene som ennå ikke er undersøkt, må stamme fra aktivitet på stedet før kirkene ble bygd.

Dette reiser interessante spørsmål om hva som har foregått på stedet før år 1000. Det er en etablert sannhet at Olav Tryggvason grunnla byen i 997 på jomfruelig grunn.

– Finner man konkrete spor av bymessig aktivitet lenger tilbake, må man kanskje øke alderen på Trondheim, sier Karen Thommessen hos Riksantikvaren.