PRESIDENT: USA får Donald Trump som president, noe kommentatorer, medier og politiske motstandere har beskrevet som et skrekkscenario. 
PRESIDENT: USA får Donald Trump som president, noe kommentatorer, medier og politiske motstandere har beskrevet som et skrekkscenario.  Foto: Michelle Mcloughlin/Reuters

Ti grunner til at det går bra selv om Donald Trump blir president

TV 2s kommentatorer gjør en innsats for å dempe fremtidsfrykten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske aviser frykter at USAs nye president Donald Trump vil føre til flere problemer for Norge.

– Vi tror at vi med Trump som president med stor sannsynlighet vil få flere og farligere konflikter i verden. Trump er ikke en mann vi trenger i verdens viktigste jobb, skriver Dagbladet i sin lederartikkel dagen etter valget i USA.

Aftenposten advarer også. Avisen skriver på lederplass at Trumps valgseier bør oppfattes som et varskurop til andre land.

– Etter Brexit, og spesielt Trumps seier, synes alt nå mulig. Ingen kan lenger si med sikkerhet at Le Pen ikke kan bli Frankrikes neste president etter valget neste vår.

Mange frykter hva fire år med Donald Trump som USAs president vil bety. Vi ba to av våre valgkommentatorer liste opp fem punkter som kan nyansere bildet:

Eirik Bergesen, USA-kjenner. Tidligere diplomat, nå satiriker. Han kommenterer det amerikanske valget for TV 2:

1) Ikke diktator

KOMMENTATOR: Eirik Bergesen kommenterer det amerikanskevalget for TV 2.
KOMMENTATOR: Eirik Bergesen kommenterer det amerikanskevalget for TV 2. Foto: Ingvil Teige Stiegler

Trump har begrenset råderett. Det amerikanske politiske systemet er basert på såkalte checks and balances.

Presidenten, Kongressen og domstolene har alle muligheten til å begrense hverandres politiske makt. I tillegg vil Trumps egne partigruppe i Kongressen sørge for å disiplinere ham.

2) USA blir i NATO

En av grunnene til at Trump er vanskelig å analysere er at han ikke er politiker, men businessmann. Hans politiske standpunkt er ofte ikke et absolutt krav, men et utgangspunkt for en forhandling. Han vil trolig prøve å få gjennom en tydeligere grensepassering til Mexico, men ikke en mur. Og vil trolig finne seg i å dele kostnadene med Mexico. Han vil ikke trekke USA ut av NATO, men tvinge Europa til å ta mer av regningen.

3) «Alle» kan bli president

Trump har blitt valgt som president uten å ha et stort politisk nettverk, sterk partiallianse eller store donorer. Det gir andre politiske outsidere håp om at det faktisk er mulig for "alle" å bli president i USA - og gjør at partiene må bli mindre elitistiske.

4) Sentrumspolitiker

Politisk er Trump i virkeligheten ganske sentrumsorientert. Han har tidligere stemt demokratisk, men også profilert seg som uavhengig. Han er ganske liberal i sosiale spørsmål og langt mer sympatisk overfor arbeiderklassen enn tradisjonelle republikanere.

5) Vi vil ikke gjøre samme feil igjen

Det er liten tvil om at både norske og amerikanske USA-eksperter undervurderte misnøyen i det amerikanske samfunnet - og ønsket om en politisk endring. Det vil ikke media og kommentatorer gjøre etter dette.

Hva er det som faktisk kan skremme? En hovedgrunn til at Trump vant valget var hans ide om at den amerikanske drømmen er død, og at han selv lever den amerikanske drømmen. Hans selvhevdelse og manglende evne til å sympatisere med andre kan få spesielt unge mennesker til å tro at en for å oppnå den amerikanske drømmen trenger å være bøllete.

Vårin Alme , statsviter og valg-kommentator på TV 2 og på nettstedet Amerikanskpolitikk.no:

KOMMENTATOR: Vårin Alme kommenterer valget for TV 2.
KOMMENTATOR: Vårin Alme kommenterer valget for TV 2. Foto: Ingvil Teige Stiegler

1. Velgere vekkes

Det var flere grunner til at Hillary Clinton ikke vant. En av dem var at Obama-koalisjonen ikke møtte opp for henne i tilstrekkelig grad på tirsdag. På sikt kan en positiv effekt av det være at disse velgerne vekkes og stiller opp, da mange av dem har alt å tjene på en politikk som er innvandringsvennlig og sosialt progressiv. I forlengelse av dette er det positivt at vi nå får en reell diskusjon rundt valgmannskollegiet igjen, da Hillary Clinton vant flere stemmer enn Donald Trump.

2. Fungerer utenforskapet? Det får vi se nå!

Vi får se en president uten Washington-erfaring og uten noen øvrig politisk erfaring. Den formen for utenforskap er noe som har fristet velgere ved flere valg, og særlig i 2016. Nå får vi sjansen til å se om det kan fungere.

3. Mindre offensivt forsvar

Enda Donald Trump har kommet med flere kontroversielle utenrikspolitiske forslag, har han også tatt til orde for å være mindre offensiv utad, og i mindre grad bruke forsvaret med mindre den aktuelle konflikten kan løses militært. I seg selv kan dette være positivt. Det er imidlertid helt avhengig av andre utenrikspolitiske beslutninger Trump fatter, for eksempel med tanke på Iran-avtalen, kampen mot IS, forholdet til Russland, NATO osv.

4. Mer moderat

Flere kommentatorer har ment at Trump har brukt retorikk for å samle støtte gjennom valgkampen, og at han vil moderere seg i Det hvite hus. Dersom det stemmer, og han ikke kommer til å etablere innreiseforbud for muslimer, deportering av elleve millioner illegale innvandrere og bygge muren mot Mexico, og heller blir en moderat president, kan han få bred støtte. Men med en rød Kongress er det ingen tvil om at den sosiale fremgangen som har foregått over de siste årene vil settes tilbake. Det gjelder blant annet i abortsaken, likekjønnet ekteskap, ObamaCare og våpenlovgivning.

5. Proteksjonisme – positivt hjemme, negativt ute

Det at Trump er imot frihandel, kan i seg selv vise seg å være positivt for amerikanere som til nå har lidd under lave lønninger og jobber som sendes til andre land. Men for verden er det lite som tyder på at det er positivt med amerikansk proteksjonisme. Til slutt er det ikke sikkert Trump kan gjennomføre en fullstendig frihandelsfiendtlig politikk, da en republikansk Kongress normalt vil være positivt innstilt til frihandel.

TV 2/ NTB