Forsvarets langtidsplan: Andøya flystasjon nedlegges

Samarbeidspartiene sikret flertall for forsvarsbudsjettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er enige om Forsvarets langtidsplan og møtte pressen i vandrehallen på Stortinget klokken 17.

Samarbeidspartiene KrF og Venstre sikret regjeringen flertall for forsvarsbudsjettet for neste år. Men begge partiene samt Senterpartiet står utenfor avtalen om langtidsplanen.

Forsvarsenigheten mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene innebærer at flybasen på Andøya legges ned. Kystjegerkommandoen opprettholdes i Harstad, melder NTB.

Enigheten betyr en økning på 300 millioner kroner i friske midler til 2017-budsjettet. Dessuten blir 90 millioner kroner omdisponert internt på budsjettet, opplyser Høyre og Frp i en felles pressemelding, skriver aldrimer.no.

– Langtidsplanen for Forsvaret innebærer et historisk økonomisk løft for forsvarssektoren. De ekstra midlene som vi nå er enige om å tilføre forsvaret i 2017, gjenspeiler også et engasjement fra Høyres fylkes- og lokallag. Det er mange i partiet som har et stort og viktig engasjement for forsvarssektoren, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Frp sier at det har vært viktig for partiet å sikre et moderne forsvar som er tilpasset den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står i.

– For oss er det avgjørende at den samlede kapasiteten i nord bygges opp. Anskaffelse av nytt og moderne utstyr krever store ressurser, og vi er glade for at vi får på plass dette samtidig som vi bevarer Kystjegerkommandoen og styrker Hæren og Heimevernet, korps og Sjøforsvar. Med denne enigheten er Fremskrittspartiets viktigste fanesaker godt ivaretatt, og vi sikrer nasjonens kampkraft. Det har vært en krevende prosess, og jeg er glad for at vi nå har fått denne enigheten på plass, sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik.

– Arbeiderpartiet er tilfreds med at det er kommet til enighet på Stortinget om langtidsplanen og forsvarsbudsjettet for 2017. Våre hovedkrav har vært mer penger på budsjettet for å sikre flere ressurser til hær og heimevern og styrket forsvarsevne i Nord-Norge. Dette har vi fått gjennomslag for, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Fornøyd forsvarssjef

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier han er fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen for Forsvaret.

– Jeg er meget fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen, og at de elementer som er forhandlet inn i innstillingen er finansiert. sier Bruun-Hanssen.

– I den situasjonen Forsvaret sto i måtte de politiske myndigheter ta et strategisk veivalg. Det har de gjort gjennom å gi Forsvaret et betydelig økonomisk løft.

Han mener planen gir en tydelig retning og viderefører et forsvar med bredden av kapasiteter som vil være relevant inn i fremtiden.

– Innstillingen fokuserer på å få det Forsvaret vi har i dag til å virke, gjennom å ta inn etterslep på vedlikehold og etterfylle lagrene slik at reaksjonsevnen og utholdenheten styrkes. Samtidig økes aktiviteten i den operative delen av Forsvaret. Beslutningen sikrer viktige investeringer i nye kampfly, ubåter og overvåkingsfly som gir Forsvaret relevant kampkraft for fremtiden, sier han.

Andøya nedlegges

I en pressemelding sier Venstres leder Trine Skei Grande at partiet er fornøyd med å ha reddet Sjøheimevernet, Kystjegerne, Forsvarskorpsene og HV11 og basen på Setnesmoen fra nedleggelse til neste år.

Ifølge Venstre har Arbeiderpartiet og regjeringspartiene tvunget frem et flertall for nedleggelse av flybasen på Andøya. Venstre-leder Grande hevder likevel at kampen om Andøya ikke er tapt.

– Spørsmålet om Evenes og Andøya har svært viktig for Venstre i disse forhandlingene, og det har også vært spesielt krevende. Tallgrunnlaget fra regjeringen har vært altfor dårlig til å ta en potensielt kritisk avgjørelse om å legge ned basen på Andøya. Likevel går de tre største partiene sammen om å avvikle Andøya i Langtidsplanen, sier Grande.

– Dette er en sorgens dag for Andøya, Forsvaret og demokratiet i Norge, sier Stein-Håkon Eilertsen, tillitsvalgt i Offisersforbundet på Andøya, til NRK Nordland.

Senterpartiet mener langtidsplanen har glemt hæren og Heimevernet, og at det er uansvarlig av de tre partiene å legge ned flystasjonen på Andøya.

– Jeg er skuffet over at vi ikke får en bred enighet om forsvarspolitikken, og at vi nå får en langtidsplan som svikter hæren og heimevernet. Dette var en plan vi ikke kan være med på. Vi ønsket en delt løsning mellom Andøya og Evenes, men dette var det ikke noe gehør for hos verken regjeringen eller Arbeiderpartiet. Nå blir Andøya flystasjon lagt ned, og det basert på en kostnadsberegning vi ikke vet om er riktig, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Vanskelig Andøya-avgjørelse

Avgjørelsen om å legge ned flystasjonen på Andøya var spesielt vanskelig, sier Høyre, Frp og Arbeiderpartiet som vil sørge for ekstraordinære tiltak for lokalsamfunnet.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet sier de har måttet ta vanskelige valg som vil skuffe en del lokalsamfunn som en del av forhandlingene om Forsvarets langtidsplan.

– For Høyre har avgjørelsen om nedleggelsen på Andøya vært spesielt vanskelig, og vi er villige til å strekke oss langt for å hjelpe Andøya og andre lokalsamfunn, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland under pressekonferansen i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Heller ikke Arbeiderpartiet legger skjul på at det har vært en krevende prosess.

– Andøya har åpenbart vært det vanskeligste og vi har snudd alle stener for å finne en løsning, men landet på at dette er den riktige avgjørelsen ut fra et forsvarspolitisk perspektiv, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Parlamentarisk leder i Frp, Harald T. Nesvik, opplyser om at det vil bli innført ekstraordinære tiltak for å bistå Andøy-samfunnet. (NTB/TV 2)