finansierer bil nummer to:

Pål er økonom i et kraftselskap – kjører Uber på fritiden

En sjåfør som tar oppdrag om å kjøre en tur fra A til B gjennom appen Uber - er han ansatt i Uber? Nei, sier Pål, som kjører Uber ved siden av sin vanlige jobb.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pål Moen har kjørt Uber i sin BMW elbil i to år. Han er utdannet økonom, og jobber som energianalytiker i et kraftselskap.

– Da jeg kjøpte denne elbilen ville jeg beholde dieselbilen for å komme til hytta. Da satt jeg med to biler, og trengte bare en. Så da lurte jeg på hvordan jeg kunne kapitalisere på bilene – og da tenkte jeg på samkjøring, sier Moen til TV 2.

Vil ikke være ansatt

Han sykler til jobb om sommeren, men ved dårlig vær og ellers i året bruker han el-bilen. Da tar han med folk på veien. Og så kjører han litt ekstra.

– Det hender jo at jeg setter på appen når jeg har litt ledig tid eller det er dårlig vær. Eller jeg tar en tur på kvelden og kjører rundt omkring.

Kollegene i kraftselskapet er positive til Påls ekstrajobb:

– De synes det er spennende. I vår bransje er vi jo opptatt av endringene ved ny teknologi, og dette blir som et eksperiment som vi følger med på, sier han.

Uber er et av de mest suksessrike selskapene i den nye delingsøkonomien. Det er en mobilapp som formidler kjøreoppdrag mellom kunder og private bilsjåfører, et alternativ til taxi. Men Uber er svært omdiskutert. Taxinæringen verden over protesterer mot Uber for å utkonkurrere tradisjonelle taxier med lavere priser. I tillegg går debatten om sjåførene kan regnes som arbeidstakere for Uber, eller om de kun jobber for seg selv – men bruker Ubers teknologi for å nå brukerne. Pål Moen er helt klar på at han ikke kan regnes som ansatt i Uber.

– Nei, nei. Å være ansatt betyr at arbeidsgiver bestemmer. Nå bestemmer jeg selv. Har jeg lyst til å kjøre så setter jeg appen på, og har jeg ikke lyst til å kjøre skrur jeg den av. Det gir en enorm friheten og fleksibilitet, sier han til TV 2.

Mange rettstvister

Marianne Hotvedt er forsker i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, og har fulgt Uber tett som case på de nye utfordringene ved delingsøkonomien. Hun mener kontraktene til Uber-sjåførene ikke viser klart om de kan ansees som arbeidstakere innenfor dagens lovverk i Norge.

– Det er vanskelig å si sikkert. Men selv om dette ser ut som noe helt annet enn en vanlig bedrift med vanlige ansatte, så mener jeg at dette likevel ligger ganske nær å være arbeidsavtaler mellom Uber og sjåførene, sier Hotvedt til TV 2..

Rettigheter eller ei for Uber-sjåfører er nå gjenstand for rettstvister over hele verden. For en uke siden kom en dom i en rett i London, der to Uber-sjåfører fikk medhold i sitt krav om rettigheter som «workers» for Uber. Det betyr at sjåførene skal ha rett til minimumslønn og feriepenger.

– Dommen er anket, men blir den stående så kan den tvinge fram en endring av Ubers forretningsmodell i Storbritannia. Hvis Uber blir tvunget til å gjøre forandringer i selve modellen i et land, og så flere land, er det nærliggende at de må gjøre om på hele modellen - også i Norge, sier Marianne Hotvedt.

Internasjonal uenighet

Men det er motstridende domsslutninger om samme problemstilling. I USA har rettsinstanser også gitt Uber rett i at de ikke har arbeidsgiveransvar for sine sjåfører. Organisasjonen Abelia representer Uber og flere andre selskaper i delingsøkonomien. De mener man kan tilpasse norsk regelverk slik at hele forretningsmodellen til nye selskapene ikke ødelegges. Sjåfører betaler nå skatt som næringsdrivende, og Uber samarbeider nå med Skatteetaten om en enkel måte for sjåfører å betale skatt gjennom appen.

– Denne typen tjenester er kommet for å bli, sier Abelia-direktør Håkon Haugli til TV 2.

– Man kan finne løsninger som gjør at de som jobber i den nye delingsøkonomien også har rettigheter som passer, og så er det rettigheter som vanlige arbeidstakere har som ikke passer inn.

LO mener at alle Uber-sjåfører bør regnes som ansatte, og Uber som deres arbeidsgiver.

– Opptrer du som en arbeidsgiver så er du å betrakte som en arbeidsgiver, dette har vi alltid ment - også om Uber, sier Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO til TV 2.

Regjeringen satte i vår ned et utvalg som skal komme med en innstilling om hvordan norske lover kan tilpasses selskaper i den nye delingsøkonomien. Innstillingen skal etter planen legges fram i februar. Pål Moen er bekymret fro at det nye regelverket blir så firkantet at selskaper som Uber forsvinner.

– Det jeg frykter mest er en byråkratisering. Det vil ødelegge delingsøkonomien og samkjøringen.