HIJAB: Bildet viser to kvinner med det muslimske hodeplagget Hijab i Stavanger. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB Scanpix
HIJAB: Bildet viser to kvinner med det muslimske hodeplagget Hijab i Stavanger. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Johansen, Carina

Sykehjem forbyr hijab for å «skape trygghet og velvære»

Ved Blidensol sykehjem i Stavanger nektes ansatte å brukes hijab. I et styrevedtak begrunnes dette med at hijab er et politisk plagg på lik linje med turban og palestinaskjerf.

– Hijab er et ideologisk hodeplagg. Det har ingenting med religion å gjøre.

Det sier leder av driftsstyret ved Blidensol sykehjem, Dagny H. H. Pedersen Welle. Hun er en av flere som har stemt for å nekte ansatte ved sykehjemet å bruke hijab, turban eller palestinaskjerf på jobb.

– Dette vedtaket står jeg for.

– Hvorfor?

– I forbindelse med beboere og deres reaksjoner har jeg mer enn en gang hørt demente kommentere påkledningen til ansatte. Dette gjør vi for pasientenes beste, sier hun.

Flertall

Og mer enn det ønsker ikke Welle å si. Hun vil vente til etter 2. desember, da den endelige protokollen blir godkjent og lagt ut for offentligheten.

I denne rapporten er forslaget mot bruk av hijab, turban og palestinaskjerf, vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Det er Pleiehjemsforeningen i Rogaland som har fremmet forslaget om blant annet hijab-nekt ved Blidensol sykehjem.

Sykehjemmet er privat og har dermed eget driftsstyre. Det er dette styret som har stemt for det omstridte vedtaket.

VEDTAK: Vedtaket fra Blidensol sykehjem.
VEDTAK: Vedtaket fra Blidensol sykehjem.

I protokollen som ligger åpent for alle på sykehjemmets hjemmeside står det:

«Begrunnelsen for denne saken er beboernes velvære. Som kjent fungerer mennesker med demens best i velkjente og således trygge omgivelser. Bl.a. husker demente sin fortid, og er således bl.a. sterkt berørt av hvordan personer rundt dem ser ut, og bl.a. hvordan de er kledd. Dersom det brukes klesplagg som er ukjente for pasienten, som f.eks. hijab, turban eller palestinaskjerf, kan dette skape forvirring og utrygghet. Fra før av, og nå i økende grad, er det ansatte med fremmed, utenlandsk utseende og med til dels dårlig norsk språk».

Vedtaket som ble klubbet gjennom har denne ordlyden:

«Alle ansatte ved Blidensol sykehjem (i kontakt med beboerne) skal bruke arbeidsantrekk som utlevert fra sykehjemmet, og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, så som f.eks. hijab eller palestinaskjerf».

I protokollen kommer det frem at det under styremøtet ble delt ut informasjonsskriv fra Arbeidstilsynet vedrørende retten til å bruke religiøse plagg. Og det ble påpekt fra enkelte styremedlemmer at dette vedtaket kan være diskriminerende og ulovlig.

Ikke dokumentasjon

Det er ikke foretatt undersøkelser som viser at hodeplaggene er et problem for pasientene, og ingen av de som stemte for vedtaket (i første rundet 4 mot 3) jobber ved sykehjemmet.

– Vi som jobber tett med pasientene, har aldri opplevd at pasienter reagerer negativt på hijab, selv om de har demens.

Det sier en ansatt TV 2 har snakket med. Vedkommende forteller at de er frustrerte og mener dette er diskriminerende.

Vedtaket preger dagene på jobb, med foreløpig ønsker ingen å stå frem, fordi de frykter mulige konsekvenser. Vedtaket er gjeldende og den nye regelen har trådt i kraft.

Ansatte som ikke bruker hijab sier til TV 2 at de støtter de som bruker hijab fullt ut. Og med det oppfattes de som illojale mot styret ved Blidensol sykehjem.

TV 2 har vært i kontakt med pårørenderepresentant i driftsstyret, Ottar Kjørmo, som også stemte for nekt av både hijab, turban eller palestinaskjerf. Tilbakemeldingen fra ham var at styret var enige om at all kommunikasjon skal gå gjennom leder og nestleder.

Leder av Pleiehjemsforeningen i Rogaland heter Kirsten Smedvik. Hun er også nestleder i driftsstyret til Blidensol sykehjem. Smedvik svarer TV 2 at hun ikke har anledning til et intervju, og viser til Thomas Middelthon. Middelthon representerer Pleiehjemsforeningen og er 1. vara i Blidensol sitt driftsstyre.

– Jeg støtter dette vedtaket 100%, sier han.

Middelthon sier han stemte for vedtaket i hans avdøde søster Kirsten sin vilje og ånd. Kirsten var kristen og var selve initiativtaker til opprettelsen av sykehjemmet.

Thomas Middelthon er selv er ikke religiøs. Han beskriver seg selv som en fritenker, men mener at en uniform er uniform – det skal være likt for alle.

– Hijab er ikke et religiøst hodeplagg. Det er et kvinnediskriminerende hodeplagg, og jeg mener Norge legger seg altfor flat for Islam.

Og han legger til:

– Når ikke vår egen statskanal NRK tillater et lite kors rundt halsen på programlederen, syns jeg det er på sin plass å nekte muslimer å bære hijaben når de jobber på et sykehjem.