Peer Gaup ville ta EU-kontrollen i EU. Det kunne ikke Statens Vegvesen godta. Foto: Privat
Peer Gaup ville ta EU-kontrollen i EU. Det kunne ikke Statens Vegvesen godta. Foto: Privat

Peer skulle spare penger på EU-kontrollen – det gikk ikke som ventet

– Svaret jeg fikk av Statens vegvesen var pussig.

Peer Gaup ville ta EU-kontrollen i EU. Det kunne ikke Statens Vegvesen godta.

– Da jeg ringte Statens Vegvesen for å sjekke fikk jeg beskjed om at en svensk EU–kontroll ikke ville bli godkjent i Norge. Det synes jeg er pussig. Er ikke EU–kontrollen i EU like god som i Norge, spør Gaup.

Reindriftsutøveren fra Kautokeino har familie i Sverige, og kjører stadig over grensa, skriver Nordlys.

–- Ikke bra nok?

– Om kort tid skal jeg til Luleå. I den forbindelse tar jeg også service på bilen der. Like bra og mye billigere enn i Norge. Så tenkte jeg at det kunne være høvelig å ta EU–sjekken i samme slengen, når bilen allikevel er på verksted. Og ingenting kan jo være bedre enn å gjøre EU–sjekken i selveste EU. Men der tok jeg åpenbart feil. Pussig er det uansett. Sverige er jo nordens fremste bilnasjon med Volvo og Scania. Ikke minst er de langt fremme når det gjelder bilsikkerhet, men altså ikke bra nok for Statens Vegvesen, sier Gaup.

Holder ikke i Norge

Seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Trond Robert Larsen bekrefter at en EU–kontroll fra EU ikke holder i Norge.

– De som skal gjennomføre en EU–kontroll i Norge skal være godkjent av regionvegkontoret i distriktet. Regionvegkontoret skal også føre tilsyn med kvaliteten på kontrollarbeidet hos kontrollorganene. Norge har naturlig nok ikke anledning til å godkjenne og føre tilsyn med kontrollorgan i utlandet., sier Larsen.

– Men det som er bra nok for EU burde vel være godt nok i Norge, særlig når det er snakk om nettopp en EU–kontroll?

– Det er riktig at kontrollordninga tar utgangspunkt i et felleseuropisk regelverk i form av et EU–direktiv. Det inneholder imidlertid bare minimumskrav til hva kontrollen skal omfatter. Kontrollinnholdet kan derfor variere fra land til land. Det er i dag ikke noen ordning for gjensidig utveksling av kontrollinfiormasjon mellom landene i EØS-området, og det eksisterer heller ingen ordning om gjensidig godkjenning mellom de ulike landene, sier Larsen.

Mulig unntak

– Det finnes en imidlertid en åpning for å kunne godta en kontroll fra annet EU-land. Vilkåret for å dette er at det foreligger en særlig grunn som gjør det særlig byrdefullt å få gjennomført kontrollen i Norge. Slike saker behandles av regionvegkontoret. Uten å kjenne til den konkrete saken kan jeg vanskelig uttale meg om det foreligger en slik særlig grunn i det konkrete tilfellet, sier Larsen.

Nytt direktiv kommer

EU kravene blir om kort tid skjerpet.

– EU kommer nå med et nytt direktiv som skal implementeres i mai 2018. Den største endringen er skjerpede krav til kompetanse og utføring hos de som skal gjennomføre kontrollene. Det vil også bli styrket tilsyn med verksteder som har kontrollfullmakt, sier Larsen.

Les flere bilsaker i Nordlys motormagasin her

EU-kontroll: Mange blir lurt av denne testen