Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved Hospice Lovisenberg i Oslo hjelper de mennesker som kun har kort tid igjen å leve. Deres kompetanse er å gi døende og deres pårørende en verdig og god avslutning på livet.

– Det handler om å ha tid og erfaring. Tid til å lytte til mennesker som trenger å bearbeide livene sine og frykten for å dø og bekymringene de har for familien de etterlater seg, sier Astrid Rønsen, leder for Hospiceforum Norge.

Kun de heldige som får plass

Hun har 35 års erfaring som hospicesykepleier. Hun er der for mennesker som trenger å bearbeide livene sine slik at de føler seg trygge når de skal dø.

Men det er ikke alle som ønsker å få dø på et hospice som får det.

– Det er kun de heldige som kommer hit til Hospice Lovisenberg. I fjor var det kun 45 prosent av de som søkte seg hit som fikk plass, sier Rønsen.

Skuffet over regjeringen

Sykepleieren har i mange år jobbet for at Norge skal få et bedre tilbud til døende. Slik det er i Danmark. Der er det 20 hospice og de er en del av det offentlige helsevesenet. I Norge er det kun 4 hospice.

– Vi hadde store forhåpninger da dagens regjering i 2013 satt hospice på regjeringsplattformen. Men det gjenstår fortsatt å se at de avsetter midler på statsbudsjettet, sier Rønsen.

Hull i helsetjenesten

Og helseminister Bent Høie (H) innrømmer at regjeringen ikke har gjort nok for å få på plass gode tilbud til døende.

– Jeg mener at dette er et av områdene der vi fortsatt har hull i den norske helsetjenesten, sier helseministeren.

Helseministeren mener flere hospice kan være en del av løsningen.

– Vi har mye å lære av andre land, blant annet i det å ha et større mangfold av tilbud og vi har klare rapporter på at Norge mangler tilbud på dette området, sier Høie.

Offentlig utvalg skal gi råd

For en fersk rapport fra Sintef påpeker at det er ikke bare kreftpasienter som fortjener et godt tilbud.

– Rapporten påpeker andre grupper som har et behov for å bli ivaretatt. Og vi har dessverre for mange eksempler på døende pasienter som blir flyttet i sluttfasen. Det er ikke bra for den det gjelder eller de pårørende, sier helseministeren som nå har satt ned et offentlig utvalg som skal gi råd om hva slags tilbud man skal få ved livets slutt.

– Vi må være trygge på at vi gjør dette på riktig måte, sier Høie til TV 2.

Det arbeidet må gå raskt, mener hospicesykepleier Astrid Rønsen. Hun mener retten til helsehjelp ikke bare må gjelde ved fødsel og gjennom livet, men også når vi skal dø.

– Vi bør ha hospice over hele landet. Som ved fødsel er vi som døende så sårbare, vergeløse og avhengige av omgivelsene våre. Alle har rett til fødeplass, men dette gjelder ikke når man skal dø. Jeg tror ikke myndighetene er klare over hvor viktig det er å få ha trygge rammer på dødsleie. Hadde de visst det, så hadde de gjort noe med det, sier Rønsen til TV 2.