KAN UTLEVERES: Borgarting lagmannsrett har bestemt at mulla Krekar kan utleveres til Italia. Dette bildet er fra da Oslo tingrett behandlet saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
KAN UTLEVERES: Borgarting lagmannsrett har bestemt at mulla Krekar kan utleveres til Italia. Dette bildet er fra da Oslo tingrett behandlet saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

lagmannsretten:

Mulla Krekar kan utleveres til Italia

Mulla Krekar kan utleveres til Italia, har Borgarting lagmannsrett avgjort. Krekar anker kjennelsen umiddelbart.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mulla Krekar og en 43 år gammel iraker kan utleveres til Italia, har Borgarting lagmannsrett avgjort.

Etter at avgjørelsen ble kjent opplyser Krekars advokat, Brynjar Meling, til TV 2 at saken blir anket videre til Høyesterett.

– Vi er sterkt uenige i resultatet. Det foreligger ikke skjellig grunn til mistanke, og vi er også uenige i måten lagmannsretten har behandlet saken på, sier Meling til TV 2.

Han er også uenig i Borgarting lagmannsretts skriftlige behandling av saken.

– Det burde i dette konkrete tilfellet vært muntlig behandling, slik at lagmannsretten direkte fikk høre Krekars forklaring om de påståtte forholdene, og ikke minst nå når forsvarer på egenhånd har klart å få tak i avlyttingsmateriale fra Italia, så burde man ha ventet til at dette var oversatt og klart, fortsetter Meling.

PST har romavlyttet besøksrommet til Krekar i fengselet i Kongsvinger da han sonet der.

Koordinert aksjon

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder nettverket Rawti Shax og har krevd ham utlevert.

Ifølge italienske myndigheter har nettverket planlagt terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten. Den 43 år gamle irakeren, som er bosatt i Drammen, videreformidler beskjeder fra Krekar i fengslet, ifølge italiensk politi.

Forkastet anken

Oslo tingrett fastslo i slutten av juni at vilkårene for utlevering er til stede. Krekar og en medsiktet mann anket kjennelsen til lagmannsretten – som nå har forkastet anken.

«Lagmannsretten bemerker at utlevering også for Najumuddin Farah Ahmad vil være et inngrep i hans rett til familieliv og således tale mot utlevering. Men etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia. Lagmannsretten viser i denne forbindelse særlig til at Najumuddin Farah Ahmad er siktet for alvorlige straffbare forhold.» skriver lagmannsretten i kjennelsen.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de tar avgjørelsen til etterretning.

«Vi tar Borgartings forkastelse av anken til etterretning. For ytterligere kommentarer henviser vi til påtalemyndigheten» , skriver departementet i en kommentar.

Benekter anklagene

Under behandlingen i Oslo tingrett benektet Krekar forholdene i siktelsen.

– «Rawt» er verken en organisasjon eller en gruppe. Det er starten på et tankesett, som jeg diskuterer med andre. Jeg gjentar igjen, og bekrefter det som ble sagt i retten i går: «Rawt» det er kun meg, og jeg er «Rawt», sa Krekar.

Krekar forklarte også at han begynte å snakke til andre om «Rawt» fra og med 30. januar, 2015, men at det ikke er noen bevegelse eller organisasjon, selv om det er mange som støtter tankegangen.

– Bare i Storbritannia så er det 500 som støtter tankegangen til Rawt. Om noen sier «Rawt» er noe annet enn bare meg og min egen visjon, lyver de, sa han.

TV 2/NTB