ILLUSTRASJONSBILDE: I 2014 fikk 3348 nordmenn brystkreft. 3324 kvinner og 24 menn.
ILLUSTRASJONSBILDE: I 2014 fikk 3348 nordmenn brystkreft. 3324 kvinner og 24 menn.

Ny behandling av brystkreft øker overlevelsen med det dobbelte

Sammenlignet med dagens standardbehandling, virker en ny type behandlingen nesten dobbelt så godt. Det viser en stor ny internasjonal studie hvor flere norske kvinner har deltatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag får kvinner som har hormonfølsom brystkreft med spredning, og som har passert overgangsalder, en medisin kalt letrozol.

Behandlingen gir kvinnene i denne studien i snitt 14,7 måneder hvor kreften ikke utvikler seg, og hvor svulstene i beste fall krymper. Behandlingen har få bivirkninger og gir god livskvalitet.

Nå har kreftforskere over hele verden testet den samme medisinen i kombinasjon med et annet medikament kalt ribociclib. Sammen virker de så godt at sykdommen holdes i sjakk nesten dobbelt så lenge som ved å bare gi pasientene den ene standardmedisinen.

Erik Wist, professor og tidligere overlege og fagleder ved brystkrefseksjonen på Oslo Universitetssykehus, er én av forfatterne av studien.

– Resultatene er veldig spennende. Hvis dette blir den nye standardbehandlingen, vil det ha stor betydning for kvinnene som er rammet. Det vil gi dem bedre livskvalitet og forskyve behandlingen av cellegift, som er en mye større påkjenning. Dette er jo kvinner som har kreft med spredning, så lengre behandlingstid vil sannsynligvis gi dem lengre levetid, forteller Wist til TV 2.

Styreleder i Brystkreftforeningen, Ester-Johanne Sande, jubler over resultatene.

Å sette cellegift på vent, mener Ester-Johanne Sande fra Brystkreftforeningen vil ha enormt mye å si for pasientenes livskvalitet.
Å sette cellegift på vent, mener Ester-Johanne Sande fra Brystkreftforeningen vil ha enormt mye å si for pasientenes livskvalitet.

– Vi er glade for alle tilskudd som kan gi pasienter med brystkreft bedre behandling, og ut ifra resultatene som så langt er lagt frem ser dette ut til å være et viktig gjennombrudd i behandlingen for pasienter med metastatisk brystkref, sier Sande.

Beskrives som en revolusjon

Forskningen ble nylig lagt frem på Europas største kreftkonferanse ESMO i København, og resultatene har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Behandlingen blir omtalt som et paradigmeskifte, blant annet i The New England Journal of Medicine.

Wist håper det kan føre til at behandlingen raskt kan komme på markedet og at det kan bli en førstelinjebehandling for denne typen brystkreftsykdom.

– Det er jo ikke hver dag man opplever å være en del av en forskning med et slik gjennombrudd – men den gleden og æren er for meg underordnet, for det er gleden av å kunne gi trengende pasienter en effektiv behandling som trumfer det å være medforfatter.

Norske pasienter med i studien

668 kvinner har deltatt i studien som startet januar 2014, og ni av dem er norske kvinner. I mars 2015 sluttet de å rekruttere pasienter.

– Pasientgruppene i Norge er ofte for små til at vi kan gjennomføre egne studier, så det å kunne tilby norske pasienter en plass i internasjonale studier er viktig og riktig, sier Wist.

Hvis kombinasjonsbehandlingen kommer på markedet vil det være rundt 400 norske kvinner som hvert år vil kunne ha behov for behandlingen, ifølge Wist.

Brystkreftforeningen mener det er svært viktig at norske pasienter innlemmes i internasjonale studier.

– Det er svært gledelig at norske pasienter har vært en del av denne studien, både for helse-Norge og for de enkelte pasientene. Deltagelse i en slik studie gir tilgang til ny behandling som potensielt er bedre enn den behandlingen som er standard per i dag. Og for pasienter som er i en situasjon hvor de trenger denne typen behandling, har dette stor verdi når målet er å stoppe utviklingen av brystkreft som har spredd seg til andre organer, sier styreleder Sande.

Slik fungerer behandlingen

Dagens standardbehandling med letrozol er en hormonbehandling som stopper sykdomsutviklingen ved at mengden av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen reduseres. Men etter i snitt 14,7 måneder blir kreftcellene motstandsdyktige og medisinen mister effekten.

Ribociclib er et nytt medikament som hindrer cellene i å bli motstandsdyktige, så ved å gi denne medisinen i kombinasjon med Letrozol, har studien vist at behandlingen er effektiv mye lenger enn 14,7 måneder.

Wist vil ikke konkludere med hvor mange måneder eller år det er snakk om at kombinasjonen kan holde kreften i sjakk, rett og slett fordi det er for tidlig å si noe om. Av kvinnene som ble rekruttert fra 2014 til 2015, så bruker rundt halvparten fremdeles medisinene og langtidseffekten er derfor ikke avgjort.

Også halvparten av deltakerne opplevde at kreftsvulstene krympet med minst 30 prosent – det er signifikant sammenlignet med minskningen ved bruk av Letrozol alene.