Norge bruker mer penger på kreftbehandling til menn enn til kvinner

I en ny norsk rapport kommer det frem at sykehusene i gjennomsnitt bruker 6000 kroner mer på kreftbehandling av en mann enn en kvinne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ingen har til nå hatt oversikt over hva kreft faktisk koster samfunnet. Men i dag presenterte Oslo economics rapporten som slår fast at kreft koster 40 milliarder kroner årlig.

Rapporten viser også at helsevesenet bruker mer penger på å behandle kreftsyke menn, enn kvinner.

I snart et år har en ekspertgruppe sett på data fra syv ulike norske registre og anslått de samlede kreftkostnadene for samfunnet til å være rundt 40 milliarder kroner i året.

17,5 milliarder kroner sorterer under helse- og omsorgstjenesten mens tapte arbeidsinntekter utgjør 18 milliarder.

Et overraskende funn

Funnet over at menn og kvinner behandles ulikt, overrasket professoren som i dag presenterte rapporten.

– Vi ser at menn har rundt 6000 kroner høyere kostnader per år til kreftbehandling på sykehus enn hva kvinner har, sier Ivar Sønbø Kristiansen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitet i Oslo.

– Så menn er dyrere enn kvinner?

– Ja, menn er dyrere enn kvinner.

Forskjellen i kostnadene for menn og kvinners kreftbehandling har holdt seg stabilt ulik siden 2010. Det var også noe variasjon mellom helseforetakene. Helse Vest hadde den høyeste gjennomsnittskostnaden per pasient i 2014 med i overkant av 85.000 kroner, mens det samme tallet var 81.000 tusen kroner i Helse Midt.

Etter å ha gjort denne oppdagelsen justerte forskerne bak rapporten for alder og tok ut spesifikke kreftformer som bare rammer ett kjønn, som for eksempel kostbar bryst- og prostatabehandling.

– Det forklarer noe, men cirka halvparten av kjønnsforskjellene gjenstår, og det er et mysterium, sier Kristiansen.

Ingen vet hvorfor

Også Kreftforeningen stusser over dette funnet.

– Dette er jo første gang man har fått en slik rapport, og første gang vi har sett dette dokumentert, så for oss var det litt overraskende at man finner en slik forskjell, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Årsaken kan være at mange kvinner lever lengre enn menn. Og når kreften rammer et eldre menneske så får ikke denne gruppen den mest krevende og dyreste behandlingen.

– Ellers så kan det være at menn kommer seg sjeldnere til lege, og dermed må ha en mer omfattende behandling når de først får kreft. Eller så kan det være at menn kanskje er flinkere til å stå på kravene og kreve best mulig behandling, sier Opdalshei.

Myndighetene må finne svaret

Opdalshei mener at myndighetene nå har en jobb å gjøre med å finne ut hva som er den eksakte grunnen til forskjellsbehandlingen av kjønnene.

– Her må jo myndighetene ta et ansvar for å finne ut hvorfor det er en sånn type forskjell, og om dette er en forskjell som også gir utslag i ulik behandling for menn og kvinner.

Han før full støtte av mannen som i fjor høst startet arbeidet med rapporten.

– Vi er nødt til å finne ut av dette, fordi vi har et samfunn som har likhet som ideal, sier sier Ivar Sønbø Kristiansen til TV 2.

Rapporten er finansiert av Bristol-Myers Squibb, men legemiddelselskapet har ikke vært involvert i design, analyser eller rapportering.