Privat helsesenter tok ulovlig røntgen i ti år

Oslo Akutten har tatt røntgenbilder i 30 år. De siste ti årene har de gjort det uten godkjenning fra Statens Strålevern.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor ble det foretatt 1500 røntgenundersøkelser av både barn og voksne ved Oslo Akutten.

Det private helsesenteret har drevet røntgenvirksomhet i 30 år, men et tilsyn gjennomført av Statens Strålevern avdekket noe overraskende; Oslo Akutten har ikke hatt godkjenning til å drive røntgenvirksomhet siden 2006.

Avdekket ti avvik

Ved tilsynet avdekket Statens Strålevern hele ti avvik.

– Det er sjeldent vi avdekker så mange brudd på regelverket ved en virksomhet. Det vitner om et manglende system for vern av pasienter, sier Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør i Statens Strålevesen.

Det første avviket som er listet opp i tilsynsrapporten er den manglende godkjenningen.

– Det er alvorlig når en virksomhet holder på i 10 år uten godkjenning, sier Kofstadmoen.

Overrasket

Oslo Akutten på sin side sier at de ble overrasket.

– Vi har vært i den overbevisning av at dette har vært i orden. Vi har for mange år siden sendt den nødvendige søknaden, sier Per-Kristian Ingvaldsen, assisterende daglig leder ved Oslo Akutten.

Han påpeker også at helsesenteret har vært i kontakt med Statens Strålevern gjennom de ti årene og at de derfor har trodd at de hadde en godkjenning.

– De har hatt kontakt med en tjeneste ved Strålevernet som har ansvar for å måle stråledoser til yrkeseksponerte og som drives uavhengig av forvaltningen. Denne tjenesten har ikke ansvar for å undersøke om en godkjenning foreligger, sier avdelingslederen i Statens Strålevern.

Kofstadmoen understreker at det er virksomhetens plikt å påse at man har godkjenning til en hver tid.

Dårlig bildekvalitet og mer stråling

Blant avvikene var optimalisering listet opp. Ifølge tilsynsrapporten viste et tilfeldig utvalg røntgenbilder at strålebruken ikke har vært optimalisert hos Oslo Akutten.

Rapporten beskriver manglende optimalisering som «mer spredt stråling som resulterer i høyere stråledose til pasienten og dårligere bildekvalitet».

Både Norsk radiografforbund og Overlege Kristian Fosså ved Oslo Universitetssykehus er enig om at det kan få alvorlige konsekvenser.

– Man kan overse diagnoser ved å stille inn bildene feil, men man kan også stille feil diagnose hvis man tar bildene på feil måte, sier Fosså.

Også radiografforbundet er rystet over tilstandsrapporten.

– Jeg har aldri sett et slikt omfang av avvik i forbindelse med drift av røntgenutstyr. I ytterste konsekvens kan feil og unødvendig bruk av stråling medføre fare for å utvikle kreft senere i livet: Det er gode grunnen til at slik virksomhet er strengt regulert i lovverket, sier Forbundsleder, Bent R. Mikalsen.

– Liten helserisiko

Fordi Oslo Akutten har drevet med lavdoseundersøkelser, påpeker Statens Strålevern at helserisikoen er liten. Selv opplyser Oslo Akutten om at bildene de tar i hovedsak er optimalisert, til tross for det tilfeldige utvalget av bilder under tilsynet viser noe annet.

– At man kan finne enkelttilfeller hvor optimaliseringen kunne ha vært bedre kan man sikkert finne hos oss og hos de fleste andre, sier Ingvaldsen.

Han mener den gode internkontrollen sikrer gode bilder som man kan bruke til å stille diagnose.

– Dette gjennomgås av radiolog, radiograf og den rekvirerende spesialisten, slik at eventuelt for dårlig optimalisering vil for hver enkelt tilfelle bli avdekket, fortsetter han.

Ikke vurdert eller registret stråledoser

Under tilsynet kom det også fram at instrumentet som måler hvor mye stråling som avgis ved en undersøkelse ikke var i bruk. Alle som driver med røntgenvirksomhet skal bruke et slikt instrument for å kunne vurdere og overvåke stråledosene.

– Det har vært i drift, men den var per tilsynet ikke i drift i påvente av et servicebesøk fra Fuji som er nært forestående, sier Ingvaldsen.

Ifølge Overlege Fosså er det alvorlig dersom en virksomhet ikke overvåker stråledosene.

– Rrøntgenstråler er prinsipielt kreftutløsende. Spesielt ved høyere doser er dette godt vist. Men man vet ikke hvor lite som er ufarlig, og derfor har man prinsippet om at all dose skal holdes så lav som praktisk mulig. Også lavundersøkelser, sier Fosså.

Selv om røntgenstråler i utgangspunktet gir lave stråledoser, påpeker at Fosså at mange pasienter går til flere røntgenundersøkelser i løpet av et liv.

– Summen av de mange stråledosene som da er litt høyere vil tilslutt kunne utgjøre en forskjell, sier han.

Oslo Akutten avviser at pasienter hos dem kan ha fått for høye stråledoser.

Kan bli stengt

Oslo Akutten får nå fortsette med røntgen frem til 1. desember. Har de ikke rettet opp avvikene innen den tid kan Statens Strålevern stenge røntgenvirksomheten.

Fylkesmannen som også var på tilsynet sender saken over til Helsetilsynet for endelig vurdering.