Får knusende kritikk – Skiforbundet på vikende front

WADA-medlem Thorild Widvey kommer med kraftig kritikk av Skiforbundet, som nå for første gang sier at Martin Johnsrud Sundby har et eget ansvar i dommen mot ham for brudd på dopingreglementet.

Thorild Widvey, tidligere kulturminister og nå styremedlem i det internasjonale dopingbyrået, WADA, viser ingen nåde over Norges Skiforbunds håndtering av dopingdommen til Martin Johnsrud Sundby.

– Den viser mangel på respekt for internasjonalt dopingarbeid, mener hun.

– Lederens ansvar
Den tidligere kulturministeren er klar på hvor budskapet adresseres. Det er til presidenten i Norges Skiforbund.

– Det er ethvert lederskap sitt ansvar å sørge for at man har rene utøvere og arbeider mot doping, sier Widvey, og legger til:

– Det er ikke noe kollektivt ansvar når det gjelder doping. Det er jo helt meningsløst å prøve å forsvare at noen annen enn utøveren skal ha ansvaret. Og hvis det er slik at man har et apparat rundt som ikke forstår regelverket, ja, da må de enten lære seg reglene eller skiftes ut.

Thorild Widvey er hoderystende til hvordan Martin Johnsrud Sundbys dopingdom er fremstilt av Norges Skiforbund.

– Regelverket nasjonalt og internasjonalt er slik at det er utøverens ansvar, ene og alene, å sørge for at hun eller han er «clean». Det nytter ikke å skylde på andre. Og hvis det er slik at de som jobber med disse sakene ikke har det rette etiske perspektivet, må selvfølgelig Norges Skiforbund ta konsekvensen av det, mener hun.

– Og det er?

– Det går jeg utfra at de kan klare å ordne opp i selv.

Skipresidenten gir etter

Tirsdag intervjuet TV 2 skipresident Erik Røste om kritikken. Da var det andre toner fra presidenten, som innrømmer at kritikerne har et poeng.

Skipresident Erik Røste.
Foto: Scanpix
Skipresident Erik Røste. Foto: Scanpix Foto: Ruud, Vidar

– Juridisk har utøveren et ansvar. Det er det ingen tvil om. Grunnen til at han er i denne situasjonen er et medisinsk råd fra Norges Skiforbund. Det rådet tar vi ansvaret for, sier Røste.

– Hvem har ansvaret i dopingsaker?

– Juridisk har utøveren definitivt et ansvar, men...

– Hvorfor sier du men?

– Fordi når vi har gitt ham et råd han har fulgt, og det har resultert i at han har havnet i den situasjonen, har vi sagt at det rådet må vi ta ansvaret for , sier Røste.

– Burde fått mer kritikk
Widvey mener Skiforbundet har et stort forbedringspotensial.

– Hvilke tanker gjør du deg om at Skiforbundet pynter på sannheten?

– Jeg føler meg veldig sikker på at dersom en slik sak som med Martin Johnsrud Sundby hadde skjedd i et annet land, hadde vi her i landet vært veldig tydelig med vår kritikk. Min oppfordring til Norges Skiforbund er å ordne opp i dette.

– Er Norges Skiforbunds fremstilling av dopingdommen villedende?

– Dommen er iallfall veldig tydelig. WADA har gitt uttrykk for hvordan regelverket skal forstås. Og reglementet har nå blitt ytterligere skjerpet og det må nesten være selvsagt at hvis man føler at noe er utydelig så ta kontakt med WADA eller Antidoping Norge. Det er bedre enn å sette i gang med egne eksperimenter. Med tanke på respekt for internasjonalt antidopingarbeid så må jeg innrømme at Skiforbundet har et stort potensial for å forbedre seg.

Thorild Widvey, styremedlem i WADA, avslutter med et hjertesukk.

– Det er veldig viktig for meg for ’nte gang å si at det er utøveren som er ansvarlig for hva man putter i seg, poengterer hun.

– Kan umulig stemme

Karl Ole Möller arbeider i advokatfirmaet NORDIA i Stockholm, som har kontorer i flere land. Svensken har arbeidet mye med idrett og jus. Han jobbet blant annet med dopingsaken til friidrettsutøveren Abeba Aregawi. Hun ble frikjent for dopinganklager, men fikk ikke delta i OL i Rio.

– Presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste, sa på pressekonferansen da dopingdommen til Martin Johnsrud Sundby ble kjent at «Martin er derfor uten skyld i det som har skjedd».

– Det kan umulig stemme, det er ikke sant. Det er jo slik at at dersom dopingprøver viser at en utøver har et forbudt stoff i sin kropp så har vi å gjøre med en dopingforseelse. Og uansett om han eller hun har fått i seg dette stoffet – bevisst eller ubevisst – så har utøveren ansvaret. Det hersker det ingen tvil om, sier Karl Ole Möller til TV 2.

Skiforbundet ved Anne-Lise Rolland presiserer overfor TV 2 at Sundby ikke er dømt for å ha et forbudt stoff i kroppen, men for å ha hatt en for stor mengde astmamedisin i forstøveren sin.

Den svenske advokaten stiller seg helt uforstående til flere forhold i Norges Skiforbunds behandling av dopingdommen, blant annet at all skyld legges på legen og at de betaler erstatning til Martin Johnsrud Sundby.

– Det er jo slik, ifølge reglene, som er klare på dette punktet, at dersom en utøver avlegger positiv prøve ved konkurranser, så skal han eller hun automatisk diskvalifiseres. Er det snakk om medaljer, så blir de fratatt utøveren og eventuelle premiepenger skal inndras. Når vi kommer til punktet hvor lang utestengelsen skal være, kan det komme formildende omstendigheter, som for eksempel at en utøver har hatt tillit til en lege. Det kan bidra til kortere utestengelse - som i denne saken. Men diskvalifikasjon og tapte premiepenger kan det ikke gjøres noe med, det er en ufravikelig regel.

– Betenkelig å betale Sundby

Skiforbundet la all skyld på landslagslegen, tok på seg ansvaret og begrunnet det med at Martin Johnsrud Sundby var forpliktet til å følge det legen hadde foreskrevet.

Sitat fra skipresidenten: «Martin Johnsrud Sundby fulgte da råd fra Norges Skiforbunds lege med hensyn til medisinering, noe han er kontraktforpliktet til å gjøre gjennom den landslagsavtalen han har underskrevet. Dette rådet tar Norges Skiforbund det hele og fulle ansvaret for at vi har gitt Martin Johnsrud Sundby».

– WADAs regler gjelder for alle. Dopingreglene styrer alt. Man kan ikke sette til side dopingreglene og praktisere egne regler. Juridisk er det umulig.

– Hva tror du motivet kan være?

– Jeg får inntrykk av at Norges Skiforbund forsøker å redde situasjonen.

Karl Ole Möller mer enn antyder at Skiforbundet med sin håndtering har forsøkt å pynte på sannheten. Ansvaret i dopingsaken er forsøkt skjøvet fra verdens beste skiløper til landslagslegen. Ved at forbundet betaler Johnsrud Sundby erstatning for tapte premiepenger, forsterkes inntrykket av at han ikke har gjort noe galt. Ansvaret blir pulverisert.

– Det er betenkelig og merkelig, vi kommer ikke unna hvem som har ansvaret, det er utøveren, ikke legen eller forbundet, sier Möller.