Martin Johnsrud Sundby har brutt antidopingreglementet gjennom feil bruk av astmamedisin. Her er han sammen med skipresident Erik Røste (t.v.) på Norges Skiforbunds pressekonferanse da saken ble kjent.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
 Martin Johnsrud Sundby har brutt antidopingreglementet gjennom feil bruk av astmamedisin. Her er han sammen med skipresident Erik Røste (t.v.) på Norges Skiforbunds pressekonferanse da saken ble kjent. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Braastad, Audun

Slik pyntet skipresidenten på sannheten

Skiforbundet tok flere grep for å sikre at omtalen av Martin Johnsrud Sundbys brudd på dopingreglene ble minst mulig negativ.

Martin Johnsrud Sundbys dopingdom var det verste som kunne ramme Norges Skiforbund. På den tiden da han avla positive dopingprøver var han verdens beste løper i Norges nasjonalsport nummer en: Langrenn.

Derfor ble alle midler tatt i bruk for at saken skulle gjøre minst mulig skade.

TV 2 har snakket med kommunikasjonseksperter og jurister og de har plukket ut de viktigste grepene som ble tatt for å «pynte» på sannheten. De ønsker å være anonyme fordi det kan skape problemer i det daglige arbeidet.

Forstøver

Det ble brukt ekstremt mye tid på pressekonferansen da dopingdommen ble kjent til å forklare hvordan forstøveren virker. Det ble demonstrert både av lege Knut Gabrielsen og advokat Anne-Lise Rolland. Det hadde effekt. I media handlet mye om at dette var en «ærlig misforståelse» av lege og utøver.

Utøverkontrakt

Både skipresident Erik Røste og advokat Anne-Lise Rolland brukte Martin Johnsrud Sundbys kontrakt med Skiforbundet i argumentasjonen blant annet for å skyve ansvaret vekk fra Johnsrud Sundby. Skipresident Erik Røste sa blant annet: «Martin Johnsrud Sundby fulgte de råd fra Norges Skiforbund med hensyn til medisinering, noe han er kontraktsfestet til å gjøre gjennom den landslagsavtalen han har underskrevet. Dette rådet tar Norges Skiforbund det hele og fulle ansvaret for at vi har gitt Martin Johnsrud Sundby».

Fra langrennsløpernes utøverkontrakt.
Fra langrennsløpernes utøverkontrakt.

TV 2s eksperter: En utøverkontrakt har ingenting å si denne sammenheng, det er WADAS regler som gjelder.

Skyldplassering

Landslagslege Knut Gabrielsen tok eller fikk all skyld for at Martin Johnsrud Sundby avla to dopingtester med positive resultater. – Jeg står ansvarlig for medisineringen, sa legen.

TV 2s eksperter: Det er umulig å legge skylden på legen, han er ikke part i saken som ble behandlet i CAS.

Penger til Martin Johnsrud Sundby

Martin Johnsrud Sundby tapte mer enn en million kroner i rene premiepenger da han ble tatt med for høye verdier av salbutamol. Han fikk dette erstattet av Norges Skiforbund. Forbundet ønsket med dette trekket, og samtidig å legge all skyld på legen, å få Johnsrud Sundby til å fremstå som et offer i saken.

TV2 s eksperter: Det er uhørt med tanke på å vise respekt for internasjonalt dopingarbeid å betale utøveren de tapte premiepengene. Alle som blir tatt med positive prøver i konkurranser mister plasseringen. Er det mesterskap, blir de fratatt eventuelle medaljer og premiepenger blir inndratt. Så kommer i neste instans, når straffetiden skal utmåles eventuelle formildende omstendigheter.

Egen domsavsigelse

Skiforbundet kom godt forberedt til pressekonferansen i juli da Johnsrud Sundby-nyheten ble sluppet. Så godt planlagt var det at de hadde laget sitt eget sammendrag av dommen. Dommen ble også lagt fram på engelsk sammen med rettsforhandlinger som hadde foregått fram til domsavsigelse.

I Skiforbundets «dom» dukker også landslagslegens forklaring opp.

TV 2s eksperter: Uhørt. Landslagslegen er ikke part i dommen.

Slik er dommen fra CAS i engelsk versjon.
Slik er dommen fra CAS i engelsk versjon.
I Skiforbundets dom er landslagslegen blandet inn.
I Skiforbundets dom er landslagslegen blandet inn. Foto: Lasse Bjarte Hove

Belæring

Skiforbundets stab ringte rundt til journalister i inn- og utland for «hjelpe» dem med informasjon om saken. Vi vet at begge de svenske avisene Expressen og Aftonbladet ble oppringt. På pressekonferansen ble det av flere oppfordret til å benytte Skiforbundets versjon av saken. Kommunikasjonsdirektør Espen Graff sa blant annet: «Dette er en viktig sak for Norges Skiforbund og vi er opptatt av at informasjonen til media skal være så grundig som mulig. Det er også hovedårsaken til at vi har laget en omfattende pressemelding som dere har fått».

TV 2s eksperter: Graff burde vel heller sagt «vi vil at dere skal skrive og vinkle slik vi vil».