KRITISK: Johan Kaggestad etter at Bernander-utvalget la frem sin rapport. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KRITISK: Johan Kaggestad etter at Bernander-utvalget la frem sin rapport. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius

Kaggestad kritisk til åpenhetsutvalget

– Idrettsforbundet ønsket å få begrensede svar, sier Johan Kaggestad.

– Det er betenkelig at mandatet er så begrenset og at det nesten utelukkende går på økonomiske spilleregler. Jeg savnet områder under åpenhet som går på dopingreglementet og strategiplanen til NIF.

Johan Kaggestad er sterkt kritisk til forutsetningene til det såkalte «Åpenhetsutvalget» som idrettsstyret nedsatte i april.

Utvalget, ledet av John G. Bernander, presenterte i dag sin rapport, etter fem måneders arbeid som kostet 1 millioner kroner, på bakgrunn av følgende mandat:

«Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.

Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse. Hvordan idretten som organisasjon bør praktisere åpenhet om egen virksomhet, herunder økonomiske disposisjoner gitt dagens lover og regler og at idretten mottar offentlige midler.

Om det med utgangspunkt i andre sammenlignbare frivillige organisasjoner er en annen praksis knyttet til offentliggjøring av økonomisk informasjon, og derigjennom vurdere om det er grunn til å endre idrettens status knyttet til offentlighetsloven.»

– Begrenser mandatet

– Det er viktig at en komitè ser på åpenhet, men jeg opplever at Idrettsforbundet begrenser mandatet. De føringene rapporten gir er økonomiske regler for økonomisk adferd. Det er fint at de påpeker at de økonomiske spillerreglene bør fungere, men det er også regler som burde være en selvfølge, sier Kaggestad.

Bernander understreker at de ikke har sett på konkrete tall fra blant annet Sotsji-OL og reiseregningene det har vært stilt spørsmål ved.

– Det er viktig å si hva vi ikke har hatt mandat til eller hva vi har sett som vår oppgave. Vi er ikke et granskningsutvalg eller et revisjonsutvalg. Vi har ikke sett på beslutninger som har vært gjort tidligere eller norsk idretts ressursbruk i Sotsji. Vi har ikke gått inn i de type problemstillinger. Vi har sett på rutiner for kontroll, innsyn og standarder som vi skal bli målt opp mot, sier Bernander til TV 2.

– Det er greit nok og sikkert juridisk innenfor mandatet som de har fått, men jeg savner flere områder som ikke ble omtalt i rapporten, som dopingreglementet. Vi har hatt en situasjon hvor Martin Johnsrud Sundby og Skiforbundet har holdt en dopingsak utenfor offentligheten i 18 måneder. Dette er ting som burde vært behandlet og omtalt i en sånn rapport, kontrer Kaggestad.

– For meg virker det som idrettsforbundet har lagt opp til et mandat hvor de ønsker at svarene skal være begrenset. Åpenhet for meg er en rapportering på det som har lykkes og hva som ikke har fungert. Dette går på idrettens angst for å bli utfordret og for at det å stille kritiske spørsmål.

Inget granskingsutvalg

Idrettspresident Tom Tvedt vil ikke sette ned et eget granskingsutvalg som skal ta for seg ressursbruk i idrettsforbundet.

– Dette idrettsstyret har sagt at fra vi tiltrådte har vi for eksempel gjort våre reiseregninger tilgjengelige og videre sammen med styret skal vi nå se fremover, sier Idrettspresident, sier Tom Tvedt.

– Så da er et granskingsutvalg som ser på økonomien ikke nødvendig etter din mening?

– Jeg er opptatt av at vi nå fremover bruker rapporten på en positiv måte. Ingen er feilfrie. Vi må forbedre oss hele tiden. Det viser rapporten. Vi må tilpasse oss samfunnet og våre medlemmer, sier Tvedt.

Forbauset

I rapporten kom utvalget med flere konkrete råd og anbefalinger til Idrettsforbundet om justering av regler og rutiner.

Blant annet vil de innføre beløpsgrenser på bilag i reiseregninger og i tillegg ha nye retningslinjer mot korrupsjon.

I tillegg vil de ha en tettere økonomisk oppfølging.

– Det forbauset oss veldig at det ikke fantes et årlig vedtak av regnskap. Det har vært hvert fjerde år i tingvedtak, sier Bernander til TV 2.

– Manglende forsvarlig årlig behandling av regnskapet er det som har overrasket oss mest, samt fraværet av standarder på hva som er tillatt å bruke på representasjon. Vi kan ikke si at det har vært en ødsling av penger, men det er vanskelig å gi svar hvis man ikke har svar.

Her kan du lese hele rapporten.