LA FREM RAPPORT: John G.Bernander presenterer rapporten til Idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
LA FREM RAPPORT: John G.Bernander presenterer rapporten til Idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Bendiksby, Terje

Vil ha beløpsgrenser på reiseregninger og retningslinjer mot korrupsjon i norsk idrett

Og åpenhetsutvalget er forbauset over manglende forsvarlig årlig behandling av regnskap.

Mandag la Bernander-utvalget frem sin rapport om åpenhet i norsk idrett.

Utvalget, ledet av tidligere kringkastingssjef John G. Bernander, ble nedsatt etter at det var reist tvil om idrettstoppenes reiseregninger og idrettsforbundets pengebruk i forbindelse med Sotsji-OL spesielt.

Nå foreslår de å innføre beløpsgrenser for størrelse på pengerefusjon. En av anbefalingene lyder:

«Det etableres beløpsgrenser som f.eks. statens reiseregulativ/personalhåndbok for refusjon av reise- og representasjonskostnader, eller en egen standard med maksimalbeløp for refusjon.»

Utvalgets mandat var ikke å undersøke disse utgiftene spesifikt, men mer generelt vurdere idrettens rutiner rundt åpenhet og kontroll.

– Spesielt fordi det ikke har vært etablerte standarder på innsyn og kontroll, så har det vært vanskelig å gi gode svar. Om det er grunnlag for kritikk det skal ikke vi gå inn i, vi er ikke et revisjons- eller granskingsutvalg, men vi tror det blir lettere å granske både hjerte og nyrer dersom de følger de anbefalingene som vi gir, sier Bernander til TV 2.

Utvalget kom med flere anbefalinger fordelt på temaene offentliggjøring, organisering og myndighet, samt rutiner og retningslinjer.

Regler og retningslinjer

I rapporten heter det at «NIF i all hovedsak har rutiner og retningslinjer som er på tilsvarende nivå eller bedre enn de organisasjonene utvalget har sammenliknet NIF med.»

Likevel er det noen retningslinjer og rutiner NIF bør forbedre eller innføre, ifølge utvalgets anbefalinger. Det etterlyses blant annet et eget og fundert regelverk knyttet til korrupsjon.

– En ting man ser hvor man ikke ligger foran, men som er et viktig poeng å adressere, er antikorrupsjonsretningslinjer, sa Bernander da han la frem rapporten.

– Man henviser til internasjonale praksiser, vedtekter og etiske krav fra olympiske komité og andre organisasjoner man er underlagt, men vi savner sentralt bestemte retningslinjer og ikke minst et opplæringsprogram på det.

Også på områdene habilitet og varsling etterlyses det bedre retningslinjer.

Flere anbefalinger

Utvalget poengterer i sin rapport at de mener idretten praktiserer de de benevner som en svært omfattende åpenhet om sin virksomhet.

De mener videre at det ikke er hensiktsmessig for idretten å innføre en generell innsynsrett etter modell fra offentlighetsloven, da dette vil medføre en større administrativ ressursbruk. De kommer likevel med flere punkter som kan bidra til åpenhet.

I tillegg ønskes det en større og jevnligere økonomisk kontroll.

– Vi har, heldigvis, sett at det er rom for forbedringer, sier Bernander til TV 2.

– Hvor er det rom for forbedringer?

– Det går på hvordan man ansvarliggjør folk i organisasjonen. Det forbauset oss veldig at det ikke fantes et årlig vedtak av regnskap. Det har vært hvert fjerde år i tingvedtak.

– Manglende forsvarlig årlig behandling av regnskapet er det som har overrasket oss mest, samt fraværet av standarder på hva som er tillatt å bruke på representasjon. Vi kan ikke si at det har vært en ødsling av penger, men det er vanskelig å gi svar hvis man ikke har svar.

Derfor ønsker de innført en årlig kontroll og revisjon av regnskapet, inkludert en etablert åpning for at presse kan få innsyn.

Her kan du lese hele rapporten.

Utvalgsmandatet

Bernander var lederen for utvalget på ti personer, som fikk følgende mandat da det ble nedsatt i april:

* Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.

* Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.

I tillegg til Bernander satt disse i åpenhetsutvalget:

Robert Eriksson, Åse Michelet, Anne Husebekk, Stein Opsal, Turid Solvang, Kai Erik Aarstad, May Britt Lagesen, Bjørn Soleng og Kristin Setså.