Se Inge Andersen vri seg unna spørsmålene om sin egen posisjon

– Jeg er den øverste ansatte i norsk idrett, sier Inge Andersen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den mektige generalsekretæren i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, har fått mye kritikk i etterkant av sommerlekene i Rio. Den dobbelte olympiske spydmesteren, Andreas Thorkildsen, har gått aller lengst, og bedt Andersen om å vurdere å gå av fra sin stilling. Han mener Andersen som toppidrettssjefens øverste leder ikke har levert gode nok resultater, og at president Tom Tvedt burde sette ned foten – og bytte ut ledelsen for norsk toppidrett.

– Den trioen der er jo en kompisgjeng slik som det ser ut. Og det virker som om Inge Andersen sitter i midten her og egentlig styrer de andre her litt som en «puppetmaster», sa Thorkildsen til TV 2 i forrige uke.

– Øverste ansatt
TV 2 møtte Inge Andersen etter styremøtet i idrettsforbundet tidligere denne uka. I et intervju som omhandlet den norske idrettsmodellen, ba vi Andersen svare for påstandene fra Thorkildsen. Slik svarte generalsekretæren ord for ord på TV 2s spørsmål (Du kan se hele sekvensen i videovinudet over):

– Har du for mye makt i norsk idrett?

– Jeg er den øverste ansatte i norsk idrett, og vi er organisert på lik linje med alle store organisasjoner og norsk næringsliv. Og min viktigste jobb er å iverksette de vedtakene som både idrettsstyret fatter, og som idrettstinget vedtar.

– Men har du for stor makt?

– Min jobb er jo å iverksette de vedtak som idrettsstyret vedtar, og som idrettstinget vedtar. Og jeg leder en stor administrasjon – både sentralt og regionalt. Og det er et godt samarbeid i vår organisasjon i dag.

– Har du vurdert din posisjon etter Rio?

– Jeg er den øverste ansatte i norsk idrett, og jeg rapporterer til idrettsstyret, og vi har nå gode evalueringsprosesser på det som har vært gjort både i forkant, og under OL. Og jeg forholder meg til en hver tid til de vedtak som både idrettsstyret og idrettstinget fatter, og det er min jobb å iverksette det.

– Men er du forberedt på at din jobb, og den jobben du har gjort, også blir et tema i forbindelse med denne evalueringen?

– Jeg er den øverste ansatt i norsk idrett. Og jeg rapporterer direkte til idrettsstyret. Og min viktigste jobb er å iverksette de vedtak som idrettsstyret og idrettstinget til enhver tid gjør. Og så har jeg selvfølgelig et ansvar for å lede den administrasjonen under meg, både regionalt og sentralt.

– Ønsker ingen diskusjon
Også TV 2-kommenator, Mads Kaggestad, har vært kritisk til Inge Andersens rolle. Han lar seg ikke imponere over Andersens svar på kritikken.

– Svarene gir ikke et inntrykk av at han ønsker diskusjon om egen rolle i norsk idrett. Man kan lese dette på to måter. Ja, som øverste leder er det naturlig at jeg mye makt. Alternativt; Han har ikke for mye makt fordi han forholder seg til idrettstinget- og styret, før han gjennomfører deres vedtak, sier Kaggestad til TV 2.

Han mener svarene til Andersen også kan tolkes som en handlingslammelse i idrettsledelsen, og sår tvil om det egentlig er rom, vilje, og dynamikk til endring.

– Jeg har enda til gode å se en ydmyk innrømmelse fra toppen om at resultatene fra Rio var for dårlige, og at det er et behov for et felles løft for en bedring av resultatene frem mot de neste to, tre OL’ene som venter i fremtiden. Mitt inntrykk av fremstillingen fra Rio er at det som er gjort er godt nok så lenge vi kan lene oss på dominansen i enkelte vinteridretter. Det gir meg et inntrykk av mangel på ydmykhet og vilje til endring som er viktig for fortsatt prestasjonsutviklingen av norsk idrett.

Allerede mandag kommer rapporten om åpenhetskulturen i norsk idrett. Der har både Inge Andersen og Tom Tvedt tidligere vært under hardt press. Så gjenstår det å se om konklusjonene fra John G Bernander får noen konsekvenser for ledelsen i norsk idrett.