Sykehusdirektør til TV 2: Vi har ikke penger til immunterapi

Men helseministeren sier at sykehusdirektørene må klare seg med pengene de allerede har.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er to dager siden kreftleger, flere hundre lungekreftpasienter og familiene deres fikk beskjeden de har ventet på i ett år. Mandag bestemte norske helsemyndigheter at prisen på immunterapi nå er lav nok til at lungekreftpasienter også skal få medisinen.

Gleden virker derimot å være kortvarig.

Allerede om ett år vil lungekreftpasientene alene koste sykehusene en halv milliard kroner. I 2016 brukte sykehusene i Norge til sammen rundt 6,5 milliarder på alle medisiner. Når den nye regningen for immunterapien til lungekreftpasientene kommer utgjør den alene hele 7,7 prosent av alt som brukes av medisiner på samtlige sykehuspasienter.

Mener regningen må tas nasjonalt

Sykehusdirektøren ved St. Olavs hospital sier til TV 2 at de rett og slett ikke har råd til å bruke så mye penger på medisiner til én pasientgruppe med dagens budsjetter.

– Svaret er at det må tas et nasjonalt politisk ansvar for den regninga. Jeg er med på at sykehusenes fremdeles skal omstille, men det er grenser for hvor mye det er mulig å dekke gjennom omstilling i sykehusene, sier direktøren ved St. Olavs hospital Nils Kvernmo.

– Når ambisjonsnivået innenfor helsevesenet er så høyt, som det gledelig vis er, så tror jeg vi er nødt til å ta den vanskelige diskusjonen som handler om at helsevesenet må ha en større del av de offentlige budsjettene enn vi har i dag, slår han fast.

Han understreker at han er med på at sykehusene er i en kontinuerlig omstillingsprosess.

– Men det er grenser for hvor mye det er mulig å dekke gjennom omstilling i sykehusene. Her må det tas et politisk ansvar for en stor kostnadsøkning.

– Det er ikke mulig

Og sykehusdirektøren ved St. Olavs hospital er ikke alene. Heller ikke direktøren ved Haukeland universitetssykehus ser hvordan han skal skaffe penger til immunterapien.

– Det er store kostnader. Det vil ikke være mulig å håndtere på kreftavdelinger, eller andre avdelinger som har disse pasientene. Det er ikke mulig, sier direktøren ved Haukeland universitetssykehus, Eivind Hansen.

Høie: – Sykehusene kan ikke velge

Etter å ha hørt hva direktørene sier, slår helseminister Bent Høie likevel fast at sykehusdirektørene må klare seg med pengene de har.

– Sykehusene får vært år mer penger, blant annet som følge av økte legemiddelkostnader. Så er det sånn at når Beslutningsforum har gjort sin beslutning, så er det nettopp denne type vurderinger de har gjort. Og i denne saken så mener de at det er riktig å ta bruk denne behandlingen og da skal sykehusene ta den i bruk i hele landet.

– Direktørene sier at de ikke har penger til å betale for immunterapien. Hva vil du gjøre med det?

– For det første er det veldig viktig for meg å si at ingen pasienter skal være urolige. Når Beslutningsforum har bestemt at denne kreftbehandlingen skal tas i bruk så kommer den til å bli tatt i bruk på alle de offentlige sykehusene. Da kan ikke den enkelte sykehusdirektør eller avdelinger velge dette eller ikke. Da skal den tas i bruk og tilbys pasientene.

– Uten et utvidet budsjett sier direktørene at de må få vite hvilke pasienter eller områder som skal nedprioriteres?

– Det er politikerne som bestemmer hvor mye penger sykehusene får, også bestemmer politikerne prinsippene bak prioriteringene. Nå har vi en egen stortingsmelding til behandling i Stortinget som skal klargjøre de prinsippene enda mer, sier Høie.

Hvem blir da nedprioritert?

For skal sykehusene prioritere noe opp, så må de prioritere noe annet ned.

– Vi få tydelig for oss hva konsekvensene er for den som kommer lengre bak i rekken av prioriteringsbeslutninger. Og er den konsekvensen ønsket av samfunnet? Det må vi ha en åpen diskusjon om. Vi trenger en diskusjon om hvordan håndtere dette. Ikke bare beslutningen mandag, men satt inn i en samlet kontekst av beslutninger innenfor medikamentområdet, sier Eivind Hansen ved Haukeland og viser til at det etter immunterapi for lungekreftpasienter venter flere pasientgrupper som snart kan få samme gode men også svært dyre kreftbehandling.

– Vi må ha en diskusjon om det om dette på regionalt nivå, og jeg mener vi må ha en diskusjon på nasjonalt nivå.

For når Beslutningsforum har besluttet at lungekreftpasientene skal få immunterapi så blir det slik.

– Da er det ikke noe tvil for meg som sykehusdirektør, sier Nils Kvernmo i Trondheim.

– Men vi sitter tilbake med en ganske stor regning, som jeg ikke tror kan overlates til sykehusene alene.