Mine barn var seks år da overgrepene startet

Barna hennes ble utsatt for en rekke overgrep av en serieovergriper i Kvalsund. Hun stiller spørsmålstegn ved at mannen fikk gå fritt rundt selv etter at dommen hadde falt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er skrevet av moren to av de fornærmede i Kvalsund-saken.

Av ulike grunner kan det ta noen år før man avdekker overgrep mot barn. Når man først har anmeldt ett overgrep mot barn, begynner politiet å jobbe.

Vår opplevelse med en slik anmeldelse, er at det går for sakte og at overgriperen ikke ble satt varetekt da saken ble etterforsket. Når man ikke varetektsfengsler mannen, risikerer andre barn å bli utsatt for overgrep.

Overgriper har jo alle muligheter til å ødelegge bevis eller påvirke vitneutsagn fra familiemedlemmer.

Utsatt for overgrep? Her kan du få hjelp

  • Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111
  • Hjelpetelefonen for overgrepsutsatte, tlf. 800 57 000
  • Dixi ressurssenter for voldtatte, tlf. 22 44 40 50
  • Overgrepsmottak eller legevakt. Overgrepssmottaket i Oslo: tlf. 23 48 70 90
  • Senter mot Incest, tlf. 23 31 46 50

Mine barn var seks år da overgrepene startet. Og overgrepsmannen ble anmeldt da de var 11 år. Overgrepene som ble gjort mot mine barn er svært grove. Når vi i dag vet hvilke overgrep som er gjort, og hva mannen er i stand til å utføre av overgrep, er jeg fremdeles sjokkert over manglende varetektsfengsling i vår sak.

Så har vi noe som heter rettspraksis. Altså, hva som er gjort i andre saker for å vurdere straffen i hver enkelt sak.

I saker hvor det er avdekket misbruk av flere barn over lang tid, har jeg lagt merke til at rettspraksisen er å dømme overgriper til fengsel, i alt fra fra tre til syv år. Dette er uavhengig om vedkommende er tidligere straffedømt for lignende forhold tidligere. Dersom den pedofile er tidligere dømt blir det plusset på to til tre år på neste straff.

Det forundrer meg at rettssystemet ikke våger å gi strengere straffer i overgrepssaker, og at de ikke bruker varetektsfengsling som hovedregel i slike saker. Strafferammen for overgrep mot barn varierer veldig ut fra barnets alder og hvordan grove overgrepene er.

Jeg stiller også spørsmålstegn ved at den siktede får gå fritt omkring etter at han/hun er anmeldt for overgrep mot små barn. Vår sak er på ingen måte unik i denne sammenhengen.

Det burde vært lik praksis i hele Norge. Men etter hva jeg kan se, basert på det som kommer frem i mediene, er det store forskjeller på hvem som blir varetektsfengslet og hvem ikke blir det.

Vi som familie har igjennom hele prosessen stilt spørsmålstegn ved manglende varetektsfengsling.

Gjennom bistandsadvokaten har vi hele tiden bedt om varetektsfengsling, men vi har aldri fått noen god forklaring hvorfor dette ikke har skjedd, og det kan vi ikke leve med.

Etter å ha vært igjennom rettssystemet, og etter å ha sett politiets arbeid med saken sitter vi igjen med veldig lav tillit til politiet og rettssystemet i Norge.

Jeg mener at det bør komme en markant lovendring i straffeloven for slike saker, som gir mye strengere straffer til pedofile. Og det burde bli en kraftig endring i rettspraksis, for i dag er det strengere straffer for faunakriminalitet enn det er for overgrep på små barn.