INGEN ANKE: Julio Kopseng vant ikke frem med sitt ønske om å få voldtektssaken behandlet i Høyesterett. 
INGEN ANKE: Julio Kopseng vant ikke frem med sitt ønske om å få voldtektssaken behandlet i Høyesterett. 

Serievoldtektsmann Julio Kopseng avvist av Høyesterett

Voldtektsdømte Julio Kopseng prøvde å anke til Høyesterett, men anken ble avvist. Nå prøver han på Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den kjente danseren, kjent fra blant annet programmer på TV 2 og NRK, ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Han ble erklært skyldig i voldtekt av 16 kvinner, og voldtektsforsøk mot ytterligere én kvinne.

Kopseng ville anke saken til Høyesterett, blant annet på bakgrunn av saksbehandlingsfeil og forhåndsprosedering i media. Mandag avviste Norges øverste rett anken.

Dermed er dommen fra Borgarting lagmannsrett rettskraftig.

– Min klient er lettet over endelig å kunne sette punktum i saken, sier advokat Hege Salomon, som var bistandsadvokat for én av kvinnene som ble voldtatt av Kopseng.

Satser på Strasbourg

Julio Kopseng har skiftet forsvarer siden lagmannsrettssaken. Sigurd Klomsæt har fremmet saken hans for Høyesterett.

– Jeg mener avgjørelsen er feil. Vi har allerede avtalt å ta til domstolen i Strasbourg. Det er en del viktige prinsipper der som er verdt å ta videre, sier Klomsæt til TV 2.

– De sakkyndige uttalte seg før skyldspørsmålet, og de sakkyndige var ikke tilstede under hele rettssaken. Det ble gjort lydopptak som ble ettersendt. Da er det for meg en gåte hvordan man får tak i den ikkeverbale kommunikasjonen. I tillegg har det vært en massiv forhåndsdømming. Medieomtalen har vært ensidig, omfattende og langvarig, sier Klomsæt.

Kathrine ble voldtatt av Julio Kopseng: – Håper straffen blir forlenget resten av livet hans

Han har en tidshorisont på et par år før saken eventuelt kommer opp i Strasbourg, men legger til at bare ni prosent av sakene kommer gjennom.

Lovens strengeste straff

Kopseng fikk lovens strengeste straff, og ble omtalt som Norges mest aktive voldtektsmann.

Da den siste voldtektstiltalen ble behandlet i Oslo tingrett, nektet 38-åringen å forklare seg og svare på spørsmål. Han mente hans tidligere forklaringer var blitt vridd på, for så å bli brukt mot ham.

Den omfattende ankesaken mot ham startet i januar og varte i tre måneder.

Det ble ført 93 vitner, deriblant to sakkyndige, forklarte seg. I tillegg ga Kopseng selv forklaring, og de 17 kvinnene forklarte seg om hvordan den profilerte tv-danseren brutalt voldtok, eller forsøkte å voldta, kvinner enten ved makt, eller etter å ha dopet dem ned.

Etter seks år turte Line (30) å anmelde voldtekten

Anket på flere punkter

Anken over saksbehandlingen ble begrunnet med med forhåndsdømming i media. Forsvarer Klomsæt har anført at lagmannsretten ikke har vurdert om politiets uttalelser til media før saken har påvirket uskyldspresumsjonen, altså prinsippet om at alle tiltalte er uskyldige til det motsatte er bevist.

Et annet ankepunkt er at de sakkyndige uttalte seg i retten før lagdommerne tok stilling til skyldspørsmålet, og at disse ikke var tilstede i retten. De fikk tilsendt lydopptak fra rettssaken og var med på telefon under deler av saken.

Kopseng og forsvarer Klomsæt hevder også at straffenivået er for høyt, og sier noen av tiltalepunktene dreide seg om de nedre sjikt av voldtekt.

Høyesterett har imidlertid tilbakevist anførelsene fra Kopseng og Klomsæt. I beslutningen fra Norges øverste rettsorgan viser Høyesterett til at lagmannsretten riktignok påpekte at politiets uttalelser til media i forkant av saken var uheldig, men at dette ble tatt hensyn til under rettssaken.

– Generelt konstaterer ankeutvalget at lagmannsrettens saksbehandling samlet sett uten tvil har vært forsvarlig, skriver Høyesterett.