else (59) døde i kragerø:

Kommunen svarer på knusende rapport: – Vi må på sikt se hva denne hendelsen kan lære oss

KRAGERØ/OSLO (TV 2): Kragerøs rådmann sier det kan komme endringer, men hun vil enda ikke spekulere i om det er en sammenheng mellom avvikene som kom frem i tilsynsrapporten og dødsfallet til Else Margrethe Brynemo (59).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 59 år gamle omsorgsarbeideren Else Margrethe Brynemo døde etter å ha blitt påført store skader lørdag kveld.

En 35 år gammel utviklingshemmet mann er siktet for kroppskrenkelse.

Brynemo jobbet på en kommunal institusjon for psykisk utviklingshemmede i Kragerø.

I en tilsynsrapport fra fylkesmannen i Telemark får Kragerø kommune refs for kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemning.

Tilsynet påpeker avvik

Tilsynet ble utført mellom mars og september i år. Rapporten, som ble publisert 8. september, finner fem avvik, som de poengterer i rapporten.

Et avvik betyr at de bryter loven.

Kragerø kommune sikrer ikke at den personlig assistansen er individuelt tilrettelagt. Ledelsen sikrer ikke at aktiviteter blir gjennomført i henhold til plan.

Kragerø kommune sikrer ikke at samtlige ansatte har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig systematisk opplæring til å ivareta sine oppgaver.

Kragerø kommune sikrer ikke gjennom sine styringssystemer at journalene inneholder relevante og nødvendige opplysninger om bruker, helsehjelpen og annet som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

Kragerø kommune sikrer ikke at brukerne får forsvarlig helsehjelp, herunder at det blir iverksatt nødvendige tiltak etter legekonsultasjon og at brukere som utagerer får akutt helsehjelp.

Kragerø kommune har ikke et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert og at brukermedvirkning blir ivaretatt.

Blant annet står det i rapporten at stikkprøver de har tatt av journaler viser at psykisk ustabil bruker først ble sjekket to timer etter vedkommende hadde en alvorlig utagering, hvilket er i strid med loven.

Vil ikke spekulere om døden kunne unngås

Tilsynet er blant annet gjennomført i boligkomplekset der den mistenkte bodde.

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra (Ap), sier det er en såkalt én-til-én-bemanning i boligen hvor den mistenkte bodde, slik at hver bruker i dette boligkomplekset har én betjening til enhver tid.

Han mener at Kragerø kommunes helse- og omsorgstjeneste er forsvarlig.

– Tjenesten er absolutt forsvarlig. Vi har ikke fått noen påpekning fra tilsynsmyndighet om uforsvarlighet, sier Blikra.

– Kunne Else Margrethe Brynemos død vært unngått?

– Det vil jeg ikke spekulere i overhodet. Vi vet enda ikke årsakssammenhengen her, og det ligger hos politiet, så det kan jeg ikke uttale meg om, sier Blikra.

Ansatte samlet til møte og minnestund

De ansatte på omsorgsboligen ble i dag samlet for et møte og en minnestund. Stemningen bærer preg av dødsfallet som rystet Kragerø lørdag.

– I dag er alle sterkt preget av det som har skjedd. Stemningen på arbeidsplassen er dyster og tung. Alle er berørt, både gjennom at de har mistet en god kollega og også gjennom måten det skjedde på, sier rådmann Inger Lysa.

Hun vil heller ikke trekke en sammenheng mellom funnene i tilsynsrapporten og Else Margrethe Brynemos død.

– De sammenhengene ville i tilfelle være rene spekulasjoner, og det er ikke tiden for det nå. Det er bare noen timer siden denne hendelsen fant sted, politiet skal etterforske saken, og det de finner frem til vil være veldig viktig for oss i arbeidet videre, men jeg vil advare sterkt mot å trekke noen forhastede konklusjoner her, sier Lysa.

Hun sier likevel at det kan komme endringer.

– Vi må på sikt se hva denne hendelsen kan lære oss, og om det vil føre til endringer i noen av våre rutiner eller vår praksis, sier hun.