Når et barn varsler om svikt hjemme, skjer det som mange barn frykter mest

Til tross for at barnevernet har taushetsplikt, er de lovpålagt å underrette foreldrene om bekymringsmeldinger. Nå vil barnevernsbarn endre loven.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når et barn i fortrolighet forteller barnevernet at det har skjedd noe vondt hjemme, skjer det barnet kan frykte aller mest.

Til tross for at ansatte i barnevernet har taushetsplikt, kontakter barnevernet foreldrene og forteller hva barnet har sagt.

Innsynsrett i alle dokumenter

Foreldre har i utgangspunktet automatisk innsynsrett i alle saksdokumenter. Når barnevernet griper inn, er foreldrene automatisk part i saken. Og i utgangspunktet har partene etter hovedregelen i forvaltningslovens § 18 krav på å få innsyn i alle dokumentene i saken, med unntak av interne dokumenter i saksbehandlingen, helseopplysninger som er underlagt taushetsplikt og informasjon som av spesielle grunner ikke bør avsløres overfor andre.

Men punktet om innsynsrett for foreldre kan være endret når utvalget, som i snart to år har jobbet med forslaget til ny barnevernlov legger frem sitt utkast neste torsdag.

Barna vil frata foreldre innsynsretten

For nå håper barn og unge i barnevernet over hele landet at taushetsplikten også vil gjelde overfor foreldrene, og at den nye loven sikrer at informasjonen ikke går videre til foreldre, uten at det skjer i samarbeid med barnet eller ungdommen.

Glorija var 12 år gammel da hun flyttet inn i sitt første fosterhjem, men bare syv da hun fikk erfare at barnevernet har opplysningsplikt overfor foreldrene.

NYTT HJEM: Glorija har det godt i sitt nye fosterhjem hos Marit Moum Aune og mannen hennes på Tåsen i Oslo. FOTO: MAGNUS NØKLAND / TV 2
NYTT HJEM: Glorija har det godt i sitt nye fosterhjem hos Marit Moum Aune og mannen hennes på Tåsen i Oslo. FOTO: MAGNUS NØKLAND / TV 2

– Jeg har alltid drømt om at jeg fikk et hjem som det første hjemmet jeg fikk. For der hadde jeg det veldig veldig fint, sier jenta som i dag er 17 og smiler forsiktig.

I likhet med mange barnevernsbarn, har Glorija pakket ut og inn av kofferten flere ganger. Som syvåring betrodde hun seg til en voksen i lillebrorens barnehage.

– Jeg kan ikke gå hjem. Det er mye bråk der, sa Glorija da til den voksne.

Nå mener hun at denne betroelsen fikk konsekvenser lagt utover det hun som liten jente kunne forutse. Den ansatte i barnehagen ringte nemlig til barnevernet, som ringte foreldrene.

– Og da følte jeg meg bare helt svikta, sier Glorija.

Mister tillit til alle voksne

I mange år stolte hun ikke på noen.

PROFFER: Glorija og Fredrik er barnevernsproffer. FOTO: MAGNUS NØKLAND/ TV 2
PROFFER: Glorija og Fredrik er barnevernsproffer. FOTO: MAGNUS NØKLAND/ TV 2

– Det har ødelagt så mye videre også. For jeg føler ikke at jeg kan stole på voksne. At de kun tenker at de vet hva som er best for meg, uten å snakke med meg først. Når tilliten ikke er der, tør vi ikke fortelle om hva som faktisk skjer i livene våre. Og barn er helt avhengige av tillit til voksne i barnevernet for å få den hjelpen de trenger, forklarer 17-åringen.

Det gikk mange år før Glorija turte å betro seg til en voksen på nytt. Først da hun var tolv år, ble det tatt grep og hun flyttet til et beredskapshjem i avvente av fosterhjem.

Vil endre loven

Nå ønsker Barnevernsproffene i stiftelsen Forandringsfabrikken og endre barnevernloven, slik at barn kan betro seg til barnevernet uten at foreldrene automatisk har innsynsrett.

– Man skal alltid avtale med barnet først, hva er det som skal sies videre, og når skal det sies videre og hvordan skal det sies videre, sier Fredrik, en av barnevernsproffene som har vært med på å lage et eget forslag til barnevernloven.

Han er svært spent på om lovforslaget som torsdag overrekkes barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) inneholder noen av anbefalingene de som har mest erfaring fra barnevernet har kommet med.

– Da får vi se barnevernloven, og da er det bare å sette seg ned å lese, sier Fredrik.

– Det handler om min sikkerhet. Det handler om livet mitt og det handler om min tillit til alle andre voksne jeg skal møte senere i livet mitt, sier Glorija.

Marit Sanner er leder av Forandringsfabrikken.

– Dagens lover og retningslinjer sier at fagfolk som hovedregel skal informere foreldre eller andre omsorgspersoner om det barna forteller. Kun hvis barnet forteller om noe svært alvorlig, kan det gjøres unntak, sier hun.

–Men barn og unge forteller oftest ikke det viktigste eller vondeste først. De forteller litt - for å sjekke om de voksne er til å stole på. Dersom voksne raskt forteller dette videre til andre voksne, kan barnet slutte å fortelle. De forstår at de voksne samarbeider og mister tillit til voksne.

Loven må beskytte barna bedre

Glorija har det godt i sitt nye fosterhjem på Tåsen i Oslo.

–Det var jo sånn at Glorija bare skulle bo her i 14 dager, men etter to dager sier mannen min at vi kan jo ikke sende henne videre nå. Vi vil jo ha henne her nå, sier Marit Moum Aune som ikke har noen tidligere erfaring med å være fostermor.

– Ungene har akkurat flyttet ut og nå skulle vi bare gjøre som vi ville, men så kom hun på en fjøl da, sier hun, ser på Glorija og ler.

– Jeg føler det at det er hjemmet mitt liksom. Når jeg kommer hjem hit så kan jeg bare slappe av, og det er ikke ofte jeg har kjent på det, slår Glorija fast.

–Nå ble jeg glad, utbryter Marit og gir Glorija en lang klem.

På høring

De nesten månedene skal lovforslaget ut på høring. Og Glorija ber om alle husker på hvem loven først og fremst bør beskytte.

–Denne loven er så viktig for oss og for så mange andre barn og bare please hør oss. Det er det jeg vil si, please hør oss.

– Tror du det er mulig å endre barnevernloven?

– Det tror jeg. Jeg tror at hvis de hører på oss, og tar til seg det vi sier så er det fullt mulig. Det er kun opp til dem. Vi kan gi råd, men det er kun opp til de der opp i systemet og endre. Og jeg tror de hører på oss, jeg håper virkelig det.

Glorija understreker at hun tror de aller fleste barn har mange gode erfaringer med barnevernet, men at de trenger et barnevern som er hundre prosent på barnas side.

TV 2 har ikke kjennskap til detaljene i Glorijas historie. Men hun forteller historien med samtykke fra faren og barnevernet, som i dag har foreldreretten. Faren sier til TV 2 at han støtter datteren i arbeidet og engasjement med å endre barnevernloven.

BARNEVERNET SVARER:

Svar fra barnevernsjefen ved barnevernstjenesten i Stavanger kommune, Gunnar Toresen.

–Vi synes det er veldig bra at Glorija og andre barn og unge i barnevernet deler sine erfaringer og gir råd til hvordan barnevernet skal bli flinkere til å lytte til barn. Barnevernproffene og Forandringsfabrikken gjør et svært viktig arbeid for utsatte barn og unge i Norge. Vi håper at det kommer bestemmelser i den nye loven som setter barn og unge tydelig i sentrum for barnevernets arbeid og som gjør det mulig for dem å snakke trygt om det som er vanskelig. Vi må også være bevisste på hvordan vi praktiserer lovbestemmelsene på en måte som er mest mulig trygg for barna.

FORANDRINGSFABRIKKEN

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse der barn og ungdom med erfaring fra barnevernet inviteres med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap. De vet hvordan systemene som er laget for dem, virker.

De siste ti årene har Forandringsfabrikken møtt 3500 barn og unge i skole, 1000 i barnevern og rundt 300 med erfaring fra psykisk helsevern.

De unge "proffene" formidler kunnskapen til myndighetene, fagfolk og til utdanningsinstitusjoner.