Når et barn varsler om svikt hjemme, skjer det som mange barn frykter mest

Til tross for at barnevernet har taushetsplikt, er de lovpålagt å underrette foreldrene om bekymringsmeldinger. Nå vil barnevernsbarn endre loven.

Når et barn i fortrolighet forteller barnevernet at det har skjedd noe vondt hjemme, skjer det barnet kan frykte aller mest. Til tross for at ansatte i barnevernet har taushetsplikt, kontakter barnevernet foreldrene og forteller hva barnet har sagt.Innsynsrett i alle doku