Yngve Hallén og Kjetil Siem ble tirsdag frikjent for å ha drevet lobbyvirksomhet for Alexander Ceferin. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix
Yngve Hallén og Kjetil Siem ble tirsdag frikjent for å ha drevet lobbyvirksomhet for Alexander Ceferin. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

– Hadde forventet at bevissituasjonen i større grad ble vektlagt

Randi Gustad mener påtalenemndas konklusjon er merkelig.

Onsdag ble det klart at påtalenemnda i Norges Fotballforbund har konkludert med at det ikke er grunnlag for påtale mot Kjetil Siem eller Yngve Hallén for å ha drevet «lobbyvirksomhet» for at slovenske Alexander Ceferin skulle bli valgt som ny UEFA-president.

I en pressemelding publisert på Fotballforbundets nettsider konkluderer påtalenemnda med følgende:

For Kjetil Siems vedkommende finner påtalenemnda det klart at det ikke er grunnlag for påtale.

For Yngve Halléns vedkommende finner påtalenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for påtale.

En konklusjon TV 2s juridiske ekspert Randi Gustad finner merkelig.

– Det er en noe merkelig uttalelse. Jeg hadde forventet at påtalenemnda i større grad skulle vekte bevissituasjonen. Det er jo åpenbart at nemnda her har fått inn ulike versjoner av faktum fra ulike styremedlemmer. Det er ikke uvanlig, men likevel spesielt at det ikke vies større plass til å ettergå ulikhetene når såpass lite fremgår skriftlig av protokoller og videre. Jeg faller imidlertid av argumentasjonsrekken når nemnda konkluderer. For Siems tilfelle er konklusjonen tydelig og lovforankret, men jeg savner en mer utdypende vurdering av bevissituasjonen når det gjelder Hallén, sier Gustad.

Hun stiller videre spørsmål til om granskingen har vært grundig nok.

– Man kan spørre seg om granskningen har vært grundig nok. Bare det faktum at det hersker usikkerhet rundt dette er et klart signal om at instruksen ikke er forankret godt nok i styret og at styremedlemmer ikke har fått tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere sin eventuelle tilslutning, sier Gustad.

– Er det overraskende at Hallén og Siem slipper unna?

– Nei. Spørsmålet for nemnda har vel heller vært om det er noe å slippe unna fra. Jeg sitter kun igjen med at dette forbundet fremdeles er relativt lukket og at den nådeløse åpenheten lar vente på seg, sier Gustad.

– Har Siem opptrådt med en skjult agenda her?

– Siems rolle i dag handler jo om å påvirke. All politikk, også idrettspolitikk, handler om lobbyvirksomhet med ønske om å oppnå et bestemt resultat i andre enden. De dyktige klarer jo nettopp det og Siem har et stort nettverk, sier Gustad.

Gustad minner imidlertid om at det da er viktig å holde seg innenfor juridiske og etiske retningslinjerl.

– Forutsetningen er selvsagt at man holder seg innenfor juridiske og etiske skranker. Sistnevnte varierer jo fra kultur til kultur i det internasjonale farvannet. Da er det ekstra viktig å ha folk som fronter de norske verdiene globalt, har politisk gjennomslagskraft og samtidig er etisk rakrygget. Dette er utfordrende arbeid. Ja, det har vært en uheldig sammenblanding av roller der man fra utsiden har vært usikker på hvilken hatt Siem har hatt på, men det er ikke dermed sagt at dette er ulovlig, sier Gustad.