LØNNSVINNER: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er rikest og tjener mest i regjeringen, ifølge skattelistene.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
LØNNSVINNER: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er rikest og tjener mest i regjeringen, ifølge skattelistene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Bendiksby, Terje

Erna tjener mest og er rikest i regjeringen

Erna Solberg topper listen over medlemmene i regjeringen, men må se seg slått av Jonas Gahr Støre. Dette tjente politikerne i fjor. 

Heller ikke politikerne slipper unna skattelistene. TV 2 har sett nærmere på inntekten og formuen til medlemmene i regjeringen og partilederne på Stortinget.

Selv om avstanden er stor til landets best betalte, kan man leve godt av å være statsminister i Norge. Statsminister Erna Solberg hadde i 2015 en inntekt på 1.573.544 norske kroner, en liten økning sammenlignet med året før. Hun betalte nesten 680.000 kroner i skatt i løpet av fjoråret.

Dermed er hun for første gang den best betalte i regjeringen. I 2014 var utenriksminister Børge Brende den med høyest skattbar inntekt. Han sto da oppført med over 2,6 millioner kroner i inntekt, men i fjor falt inntekten til under halvparten.

Dette viser skattelistene:

  • Fullt navn, postnummer, poststed og fødselsår.
  • Nettoformue – den totale verdien (basert på ligningsverdi) av fast eiendom, aksjer, verdipapirer og bankinnskudd, minus gjeld.
  • Inntekt – alminnelig inntekt er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag.
  • Skatt – med utliknet skatt menes summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt trygdeavgift.

Erna Solberg har også to millioner kroner i formue, og er dermed også rikest i regjeringen, ifølge skattelistene. Bare seks av statsrådene står oppført med formue.

Se hele listen i bunnen av saken.

Erna Solberg må imidlertid se seg slått av Arbeiderpartiets partileder, Jonas Gahr Støre. Støre hadde en formue på over 64 millioner kroner ved årsskiftet. Han hadde også en inntekt på nesten 2,9 millioner kroner, noe som gjør han til den best betalte av partilederne på Stortinget. I løpet av 2015 har han økt formuen med nesten syv millioner, og nesten doblet inntekten sammenlignet med året før.

SOLBERG-REGJERINGEN:

PARTILEDERNE: