REAGERER: Politistudentene reagerer på at skole fjerner eksterne foredragsholdere på voldtekt. Foto: Guri G. Oppegård / TV 2
REAGERER: Politistudentene reagerer på at skole fjerner eksterne foredragsholdere på voldtekt. Foto: Guri G. Oppegård / TV 2

SVÆRT KRITISK TIL FJERNINGEN:

Politihøgskolen fjerner fordypningsfag i voldtekt

Fra i høst av fjerner Politihøgskolen fordypningsfaget i seksuelle overgrep og voldtekt. Både politistudentene og lederen for landets største etterforskningsgruppe på seksualforbrytelser reagerer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fram til i vår var en rekke eksperter inne på Politihøgskolen i Oslo og underviste studentene i fordypningsfaget om seksuelle overgrep.

Det blir det nå en slutt på.

Politihøgskolen gjør om på hele grunnutdanningen og fjerner alle de ti fagene som studentene kunne velge å fordype seg i, inkludert faget som tar for seg voldtekt.

Svært kritisk til fjerningen

Lederen for landets største etterforskningsgruppe på seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid i Oslopolitiet, er kritisk.

– Jeg er bekymret for at det å ta bort denne spesialiseringen i grunnutdanningen gjør at vi får enda større utfordringer med å rekruttere, sier Lid.

Hun leder avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt og her jobber nesten 40 etterforskere med å granske de groveste overgrepene mot barn, kvinner og menn.

Vanskelig å rekruttere

Lid opplever at det allerede er vanskelig å rekruttere erfarne etterforskere til å jobbe med seksualforbrytelser.

– Jeg ser at mange av dem som er ansatt hos meg har hatt dette faget, og de sier at gjennom denne fordypningen så har de fått motivasjon og særlig interesse for å spesialisere seg denne veien, sier Lid.

Vanskelig å rekruttere etterforskere til overgrepssaker

Nedleggingen på Politihøgskolen skjer samtidig med at saksmengden på feltet øker og det er tverrpolitisk enighet om at voldtekt og seksualforbrytelser skal ha særlig høy prioritet i politiet.

Politistudentene er kritiske

I vår fikk ca 50 av 400 politistudenter i 3. klasse en grundig innføring i saksfeltet seksuelle overgrep og voldtekt gjennom fordypningsfaget.

Mange av foreleserne var innleid fra eksterne fagmiljø som til daglig jobber med voldtekt, for å forelese studentene som snart skulle ut i ordinær polititjeneste rundt omkring i hele landet.

Blant de eksterne miljøene var voldtektsenheten i Kripos, overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo og Dixi ressurssenter mot voldtekt.

LEGGER OM: Viserektor Tor Tanke Holm mener skolen gjør en nødvendig omlegging. 
LEGGER OM: Viserektor Tor Tanke Holm mener skolen gjør en nødvendig omlegging. 

Politihøgskolen innrømmer at ingen av de eksterne fagfolkene på voldtekt får fortsette i grunnutdanningen.

Det liker politistudentene dårlig.

– Det at vi får eksterne forelesere inn som deler erfaringer og gir oss bredere perspektiv på ting, gjør at vi lærer mer og kan bruke dette ute i felten etterpå, sier Camilla Jordan Søreide, studentrådsleder ved Politihøgskolen i Oslo.

Satser mer på etterforskning

Politihøgskolen forklarer omleggingen med at de ikke ønsker at politistudentene skal komme ut fra grunnutdanningen med ulik kompetanse. Fra nå av skal alle kunne det samme.

Viserektor Tor Tanke Holm understreker at skolen har utvidet undervisningen i faget etterforskning.

Her er seksualforbrytelser et sentralt tema, både når studentene skal lære om avhør av sårbare personer, åstedsundersøkelse og i jussen.

BEKYMRET: Irene Aunan fra Dixi ressurssenter mot voldtekt frykter for kompetansen. 
BEKYMRET: Irene Aunan fra Dixi ressurssenter mot voldtekt frykter for kompetansen. 

– Vi tror at en slik omlegging absolutt vil gjøre at den enkelte polititjenestemann og -kvinne som kommer ut fra Politihøgskolen står enda bedre rusta til å takle de utfordringer man møter i starten på en etterforskning av denne type karakter, sier Tanke Holm.

Frykter mangelfull kompetanse

Irene Catarina Aunan fra Dixi ressurssenter mot voldtekt har holdt foredrag på Politihøgskolen i fire år, og reagerer sterkt på at fordypningsfaget forsvinner.

– Det er viktig at politiet får kjennskap til voldtekt fra oss som har førstehåndskunnskap, fordi vi vet veldig godt hva den som blir utsatt for voldtekt går gjennom, sier Aunan.

Hun understreker at det er en vesensforskjell å få kunnskap direkte fra dem som sitter på førstehåndserfaringene, og det å lære om voldtekt som en del av mange punkter i ordinær undervisning.

– Det er viktig å kjenne til de vanlige reaksjonene etter en voldtekt og ettervirkningene. Kunnskap om empati, traumeforståelse og å kjenne til hvordan anmeldelsesprosessen oppleves for den som blir utsatt for voldtekt, er det viktig at fagfolk med relevant kompetanse formidler, mener Aunan.

Krever kompetente etterforskere

Justispolitikerne har gjentatte ganger understreket at de krever et politi som har sterk kompetanse på voldtekt og seksuelle overgrep. I Justis- og beredskapsdepartementets Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014 står det at «Det er viktig å sikre […] at kvaliteten på etterforskningen er høy.»

Voldtekt er også et av riksadvokatens sentralt prioriterte områder.

Politidirektoratet gransket i fjor kvaliteten på etterforskningen i voldtektssaker. De fant at politiets jobb hadde lav eller meget lav kvalitet i hele fire av ti saker.

Sakene ble liggende lenge, nødvendig etterforskning ble ikke gjennomført eller det skriftlige materialet var mangelfullt.

Studentene ønsker eksterne forelesere

Politistudentene TV 2 møter på skolen vil ikke kritisere skolen for at ordningen med fordypningsfag nå forsvinner. Men de er kritiske til at forelesningene fra de eksterne ekspertene som til daglig jobber med voldtekt, blir borte.

– Det første vi går ut i er som regel ordenstjenesten og da er vi de første som møter offeret ute på stedet. At vi da ikke har fått noe spisset kompetanse på det, ser vi ikke veldig positivt på, sier Camilla Jordan Søreide.

Studentene mener også det er viktig å lære fra fagfolk som til daglig jobber utenfor politietaten i undervisningen.

– Jeg ønsker meg eksterne forelesere som er spesialiserte innen ulike felt, og som gjerne ikke jobber i politiet. Det er noe helt annet å lære hvordan man skal håndtere offeret på en god og riktig måte fra dem som har erfaring om dette, sier en student som ønsker å være anonym fordi han har deltidsjobb i et fengsel.