SINTE, UNGE MENN: Ubaydullah Hussain og radikale islamister demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i 2012.   Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix
SINTE, UNGE MENN: Ubaydullah Hussain og radikale islamister demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i 2012. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix Foto: Lien, Kyrre

Norge er en suksess når det gjelder fremmedkrigere

Strømmen av jihadister fra Norge til Syria har stoppet nesten helt opp. Det er det mange som skal ha æren for.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag arrangerer regjeringen sin årlige konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske myndigheter har all grunn til å være fornøyd.

For mens Danmark, Sverige og andre europeiske land fortsatt opplever at ekstreme islamister reiser for å slutte seg til terrorgruppa Islamsk Stat har Norge fått kontroll over situasjonen.

I løpet av det siste året har bare en håndfull personer reist herfra. Det er gode nyheter.

Norge er en internasjonal suksess når det gjelder fremmedkrigere og ekstreme islamister. Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så bra da rundt hundre fremmøtte sto utenfor den amerikanske ambassaden og hyllet Osama Bin Laden i oktober 2012. Mye har skjedd på fire år.

Flere radikale muslimer demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i protest mot videoen
Flere radikale muslimer demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i protest mot videoen "Innocence of Muslims" i 2012. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix Foto: Lien, Kyrre

Mest av alt har et samlet Norge satt et skikkelig fokus på problemstillingen.

PST tok grep

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, skal ha mye av æren. De har hatt som mål å bekjempe de ekstreme islamistene før de blir en fare for rikets sikkerhet. Den offensive holdningen har gitt resultater.

IS-sympatisører her hjemme har blitt fulgt nøye med på. Flere av de som har forsøkt å reise til Syria og Irak har blitt stanset. Og de som kom tilbake og påsto de hadde vært hjelpearbeidere har blitt siktet, fengslet og tiltalt. Og til slutt dømt av domstolene. Fem fremmedkrigere fra Norge er så langt dømt og de sitter i fem forskjellige fengsler i landet.

Islamisten Ubaydullah Hussain. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Islamisten Ubaydullah Hussain. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Junge, Heiko

Neste uke kommer tiltalen mot den tidligere lederen av Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain. Det blir den første rettsaken om terror-rekruttering i Norge.

Et samlet Storting skal også ha ros for at de har fulgt opp med nødvendig lovverk slik at politiet kan gjøre en god nok jobb. Nå trenger ikke påtalemyndigheten å bevise hva fremmedkrigerne har gjort av ugjerninger i utlandet. Det holder å bevise tilknytning til terrororganisasjoner. Klarer man det, er det rett inn i buret. De lange fengselsstraffene svir hardt. I tillegg skremmer det sympatisørene.

Muslimene selv våknet

De muslimske trossamfunnene skal ha honnør for at de etter hvert innså at Syria-farere også er et muslimsk problem. Det tok litt tid før de våknet, men bedre sent enn aldri. Den massive motstanden fra ledende imamer og moskeer har isolert ekstremistene. De vet hvor få de er. Og nå tør jihadistene knapt vise seg i det offentlige rom.

De som mener at muslimske ledere i Norge har vært passive i denne kampen har ikke peiling på hva som skjer i miljøene. Alt foregår ikke i det offentlige rom.

Også kommunene og det frivillige Norge fortjener godord. De har stått på i førstelinje for å hjelpe de som er i faresonen. Det er ungdom som har blitt stanset på vei ut av landet og som man har klart å få på rett kjør. Andre har blitt «omvendt» før radikaliseringen tar overhånd. Her har spesielt skoler og idrettslag gjort en uvurderlig innsats.

Til slutt fortjener mediene skryt for å avsløre identitetene og historiene til Syria-farerne. Det bidro til å vekke mange lokalsamfunn. Plutselig forsto man hvordan deres egen ungdom ble hjernevasket rett foran nesa på dem.

Den norske suksessen

Nøkkelen til den norske suksessen er målrettet arbeid og sterkt engasjement. I tiden fremover vil innsatsen forhåpentligvis bli enda mer koordinert. Nå vet man mye mer om de ekstreme islamistene i Norge.

En historisk PST-rapport, unik i sitt slag, ble offentliggjort i går. Det er et etterlengtet faktabidrag til en debatt som har vært preget av mye synsing. Norsk offentlighet trenger flere slike analyser fra de som sitter med den totale oversikten over hvem de norske ekstremistene er.

En av PST-rapportens viktigste konklusjoner er at det ikke er den vanlige muslimen eller konvertitten som står i fare for å bli rekruttert til ekstrem islamisme i Norge. De som er i faresonen er de som har hatt en problematisk ungdomstid preget av rus og kriminalitet og som nå sliter med utdanning og jobb.

At konvertitter er overrepresentert i PSTs funn, mens norskpakistanere er underrepresentert viser at det ikke er størrelsen på den muslimske minoritet som er avgjørende. Det viktigste er om de er inkludert eller ikke.

Med andre ord. Unge muslimer må føle tilhørighet til storsamfunnet. Og det får man av trygg oppvekst, utdanning og jobb. Spesielt utfordrende er dette for de nye innvandrergruppene som kommer til Norge i form av flyktninger. Derfor kan ikke skuldrene senkes.