Lungekreftsyke kan få ny medisin om to uker

Prisen på den revolusjonerende immunterapimedisinen er blitt lav nok til at lederen i Beslutningsforum er klar for å godkjenne den.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De de siste tolv årene har lungelege Odd Terje Brustugen ved Radiumhospitalet fortalt flere hundre pasienter at det ikke finnes flere behandlingsmuligheter for dem.

Kroppen har tapt kampen mot kreften. Da er spørsmålet fra fortvilte pasienter ofte det samme.

– Mange av våre pasienter spør om dette hver gang de er inne til konsultasjon og spør om når de kan få immunterapi og nå ser det ut som om vi er der, nesten, så det er veldig bra, sier Brustugun til TV 2.

Rundt 3000 pasienter får lungekreft årlig, og det er den sykdommen som tar flest liv i verden hvert år. Hver fjerde time dør en pasient med lungekreft i Norge, og svært få kan helbredes. Pasientene kan få strålebehandling, cellegift og kirurgi på norske sykehus i dag, men behandlingene kan by på mange bivirkninger og livskvaliteten er for mange svært dårlig.

Med immunterapi kan lungekreftpasienter i gjennomsnitt forlenge livet med seks måneder, og i beste fall flere år – med god livskvalitet.

Prisen er presset ned

Det siste året har er det kun vært lungekreftpasienter med helseforsikring eller som kan betale selv som har fått immunterapi – på privatsykehus i Norge.

Tirsdag kunne TV 2 fortelle at Statens legemiddelverk i en helt ny rapport slo fast at den svært dyre, men revolusjonerende kreftbehandlingen immunterapi, nå har fått en pris det norske helsevesenet bør takle.

– Vi har konkludert med at den effekten som dette legemiddelet viser for lungekreftpasienter faktisk nå står i et forhold til den prisen det koster, Kristin Helen Svanqvist, seksjonssjef for legemiddelrefusjon i Statens legemiddelverk til TV 2.

I Norge er det Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke legemidler som skal tas i bruk på norske sykehus.

– Vi har aldri opplevd at Beslutningsforum har sagt nei til legemidler vi har anbefalt at skal tas i bruk, men det kan skje nå, sier Svanqvist.

Vil stemme ja

Sammen med direktørene i de fire regionale helseforetakene skal Lars Vorland, leder for forumet og direktør i Helse Nord, avgjøre om sykehusene får bruke medisinen på lungekreftpasientene. Møtet avholdes 26. september.

– Er det noe nå som tilsier at dere skal si nei denne gangen?

– Ikke som jeg kan se foreløpig, men som sagt jeg fikk den i går kveld, og har prøvd å lese hele rapporten, så den virker veldig godt underbygget, sier Lars Vorland, leder for Beslutningsforum til TV 2.

– Så du kan nesten forskuttere at fra 27. september så er denne medisinen klar til å tas i bruk?

– Hvis det står seg slik det ser ut med den rapporten, så vil i alle fall jeg gå inn for det den ligger jo der vi vanligvis sier ja til. Så jeg vil tro at det går greit, sier Vorland.

Beslutningsforum for nye metoder, fra venstre: Lars Vorland (adm. dir., Helse Nord RHF), Øistein Myhre Winje (brukerobservatør), Cathrine M. Lofthus (adm. dir., Helse Sør-Øst RHF), Herlof Nilssen (adm. dir., Helse Vest RHF) og Stig Slørdahl (adm. dir., Helse Midt RHF).
Beslutningsforum for nye metoder, fra venstre: Lars Vorland (adm. dir., Helse Nord RHF), Øistein Myhre Winje (brukerobservatør), Cathrine M. Lofthus (adm. dir., Helse Sør-Øst RHF), Herlof Nilssen (adm. dir., Helse Vest RHF) og Stig Slørdahl (adm. dir., Helse Midt RHF). Foto: Anne May Knudsen

Høie jubler

Helseminister Bent Høie her glad for at det endelig ser ut til at lungekreftpasienter på offentlige sykehus endelig kan få medisinen.

– Det at en har oppnådd dette resultatet og fått en positiv anbefaling synes jeg er en god nyhet og viser akkurat det jeg har vært opptatt av at en skal ta i bruk ny behandling men prisen må stå i forhold til effekten, sier Høie.

For lungelegen ved Radiumhospitalet betyr det at han allerede om mindre enn to uker kan gi pasienter det ikke finnes håp for, en ny sjanse.

– Dette var virkelig gode nyheter som jeg har gått og ventet på veldig lenge – for dette er pasienter som ikke kan vente. Når prisen er akseptabel, så tror jeg bare vi må kjøre i gang og få gitt dette til pasientene våre, sier Brustugen.

Kan finne ut av hvem som får effekt

Men det ikke alle lungekreftpasienter som vil ha effekt av immunterapibehandling, og det har blitt heftig debattert i helsenorge hvorvidt man skal bruke millioner av kroner på en behandling man ikke vet om har effekt.

Nå er situasjonen annerledes. Forskere har identifisert et protein som kreftsvulstene skiller ut, og ved hjelp av en vevsprøve av svulsten, en såkalt PD-L1-test, kan legene få svar på om immunterapimedisinene vil fungere på pasienten eller ikke. De pasientene som ikke har proteinet, vil det i utgangpunktet ikke være mulig å behandle med medisinen.

Dermed vil sykehusene slippe å bruke flere millioner kroner på en behandling som ikke fungerer. Det er denne testen som gjør at legemiddelselskapet MSD har klart å tilby et prisnivå som er innenfor det man i Norge er villig til å betale for livsforlengende behandling.

Det anslås at det årlig vil være rundt 700 norske lungekreftpasienter som har proteinet som godkjenner dem for behandling.