TV 2 avslører:

Nå kan ventetiden på ny kreftmedisin være over for lungekreftsyke Snorre (58)

I et nytt dokument som TV 2 har fått tilgang til, slår Statens Legemiddelverk fast at prisen på immunterapimedisinen for lungekreftsyke nå er akseptabel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I flere år har immunterapimedisinen stått i apotekhyllene i Norge. Men mange pasienter har bare kunnet se, men ikke røre. Blant dem er lungekreftsyke Snorre Straume (58).

– Man håper og tror og klamrer seg fast til at legene vil tilby deg en behandling som faktisk fungerer. Man mister tid, og blir så utmattet av å prøve og feile med ulike behandlingsformer. Da ser man slutten på livet ganske fort, forteller Straume til TV 2.

Etter at han fikk diagnosen lungekreft med spredning for ett år siden har han prøvd en rekke behandlinger. Stråling ser ut til å fungere best, men han lever et liv med store smerter. Straume syntes det er trist at det kun er pasienter med robust lommebok eller helseforsikring som kan få den beste kreftbehandlingen.

– Jeg syntes det er trist at det er et klasseskille i Norge mellom de pasientene som har råd til å betale for immunterapi på privatsykehus og dem som er avhengig av å få behandling på offentlig sykehus, sier han.

Immunterapimedisinen har beviselig effekt for pasienter med såkalt «ikke-småcellet» lungekreft, men den livsforlengende behandlingen har vært for dyr for norske sykehus.

Medisinen er allerede godkjent for bruk på norske pasienter med føflekkreft, men lungekreftpasientene fikk avslag i fjor da Beslutningsforum avviste prisen legemiddelselskapet BMS krevde.

Har gått god for prisen

Men tirsdag kunne TV 2 forteller Snorre Straume at ventetiden kanskje kan være over.

Nå kan en godkjenning ligge rett rundt hjørnet, for en ny og bedre pris er blitt lagt på bordet fra et annet legemiddelselskap. I flere uker har Kristin Svanqvist og kollegaene i Statens Legemiddelverk (SLV) regnet på hvor mye livskvalitet pasientene får for det nye pristilbudet. Og SLV har funnet kravet fra selskapet akseptabelt.

– Effekten på medisinen har vi aldri hatt noe å utsette på, men prisen vi har fått fra legemiddelselskapene tidligere har vært for høy. Nå har vi fått en mer akseptabel pris som viser seg å være kostnadseffektiv, forteller Kristin Helen Svanqvist, seksjonssjef for legemiddelrefusjon i Statens legemiddelverk til TV 2.

Det er altså et nytt legemiddelselskap, MSD, som har tilbudt en billigere pris på medisinen.

De fikk europeisk godkjenning av sin immunterapi for lungekreftpasienter i sommer.

Når Statens Legemiddelselskap skal anbefale en medisin, så legger de tre kriterier til grunn.

– Vi vurderer sykdommens alvorlighetsgrad, hvilken effekt medisinen kan ha i Norge og hvilken pris legemiddelselskapet skal ha. Derfor har vi nå konkludert med at det er verdt å betale den nye prisen for at en gruppe lungekreftpasienter skal få forlenget livet, sier Svanqvist.

Nyheten kan for kreftsyke Straume bety et lengre liv med familien, og med mindre smerter.

– Det ville betydd alt. Jeg har nesten ikke ord som kan beskrive hvor stort det ville vært for meg. Det ville blitt et utrolig håp, sier han.

Kan forlenge livet med flere år

Rundt 3000 pasienter får lungekreft årlig, og det er den sykdommen som tar flest liv hvert år. Hver fjerde time dør en pasient med lungekreft i Norge, og svært få kan helbredes. Pasientene kan få strålebehandling, cellegift og kirurgi på norske sykehus i dag, men behandlingene kan by på mange bivirkninger og livskvaliteten er for mange svært dårlig.

Med immunterapi kan lungekreftpasienter i gjennomsnitt forlenge livet med seks måneder – med god livskvalitet.

– Noen vil også kunne leve i flere år med immunterapi. Og det har vi også måttet ta med i regnestykket, sier Svanqvist.

Kan finne ut av hvem som får effekt

Men det ikke alle lungekreftpasienter som vil ha effekt av immunterapibehandling, og det har blitt heftig debattert i helsenorge hvorvidt man skal bruke millioner av kroner på en behandling man ikke vet om har effekt.

Nå er situasjonen annerledes. Forskere i MSD har identifisert et protein som kreftsvulstene skiller ut, og ved hjelp av en vevsprøve av svulsten, en såkalt PD-L1-test kan legene få svar på om immunterapimedisinene vil fungere på pasienten eller ikke. De pasientene som ikke har proteinet, vil det i utgangpunktet ikke være mulig å behandle med medisinen.

Dermed vil sykehusene slippe å bruke flere millioner kroner på en behandling som ikke fungerer. Det er denne testen som gjør at legemiddelselskapet MSD har klart å tilby et prisnivå som er innenfor det man i Norge er villig til å betale for livsforlengende behandling.

Det anslås at det årlig vil være rundt 700 norske lungekreftpasienter som har proteinet som godkjenner dem for behandling.

– Priser på en helt annen planet

Hvilken pris legemiddelselskapet og staten forhandler seg frem tid, er hemmelig. Men hyllepris på medisinen har ligget på 1,1 millioner kroner årlig per pasient – det samme som en pasient må betale av egen lomme på privatsykehus.

– Vi aldri har opplevd så høye legemiddelpriser som vi gjør nå. Det er gode og effektive legemidler, men prisen er på en helt annen planet enn vi har opplevd før. Tidligere snakket man om millioner kanskje, men nå er vi på milliard-nivå (prisen før forhandling journ. anm.) for å behandle en pasientgruppe. Prisen vi har forhandlet oss frem til er fremdeles veldig høy, og ikke spesielt bærekraftig, men den er kostnadseffektiv, sier Svanqvist.

Opp til sykehusene å bestemme

I Norge er det Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke legemidler som skal tas i bruk på norske sykehus. De får nå tilsendt rapporten fra Statens Legemiddelverk med en anbefaling om å si ja til å ta medisinen i bruk for lungekreftpasienter.

– Vi har aldri opplevd at Beslutningsforum har sagt nei til legemidler vi har anbefalt at skal tas i bruk, men det kan skje nå, sier hun Svanqvist og legger til:

Det er snakk om at det vil koste sykehusene en halv milliard kroner i året for å behandle en relativt liten pasientgruppe, sier Svanqvist.

Beslutningsforums neste møte er 26. september. Dersom det blir fattet et vedtak om at norske sykehus skal ta inn immunterapi gjenstår det fremdeles å se om sykehusene har økonomi til å betale den fremforhandlede prisen.