FØLER SEG STEMPLET: Han fikk for mye i trygd og betalte tilbake da han ble gjort oppmerksom på det. Likevel ble han anmeldt. Foto: Privat
FØLER SEG STEMPLET: Han fikk for mye i trygd og betalte tilbake da han ble gjort oppmerksom på det. Likevel ble han anmeldt. Foto: Privat

«Bjørn» ble Nav-svindler uten å vite det: – De burde fanget det opp tidligere

«Bjørn» fikk 95.000 i urettmessig Nav-stønad. – Jeg føler meg stemplet som kriminell, sier han. Han mener Nav tegner et unyansert bilde av Nav-svindlere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en artikkelserie har TV 2 satt søkelys på trygdesvindel. I 2015 ble 895 personer dømt for svindel til en verdi av 180 millioner kroner.

Svinnet på grunn av bedrageri kan være på hele åtte milliarder kroner, viser beregninger fra 2013.

I kjølvannet av artiklene har debatten gått på vår Facebook-side, der flere mener at Nav-systemet er så vanskelig å sette seg inn i at det er lett å gjøre feil.

TV 2 er også blitt kontaktet av lesere som har synspunkter på trygdesvindel. Én av disse er «Bjørn» fra Nord-Norge, som måtte betale tilbake 110.000 kroner til Nav, penger han urettmessig fikk utbetalt.

Han har fått livet på rett kjøl i ettertid, og av hensyn til jobb og familie ønsker han å uttale seg anonymt. Nav kjenner hans identitet, og svarer på kritikken nede i denne artikkelen.

Tok opp forbrukslån

«Bjørn» erkjenner at han fikk for mye utbetalt, men mener bildet av kyniske trygdesvindlere er unyansert.

Selv tok han opp forbrukslån for å betale tilbake rundt 95.000, pluss rundt 10.000 i renter. Senere ble han politianmeldt, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

I ettertid mener han at han ble stemplet som svindler, selv om han var i spesiell situasjon, med omfattende rusproblemer.

– Når du får arbeidsavklaringspenger (AAP) skal man selv fylle ut meldekort og oppgi hvor mye du skal jobbe. Men det ble bare tøv på grunn av rusproblemene, sier han.

– Sammen med Nav laget jeg en opptrappingsplan slik at jeg skulle jobbe mer og mer. Men med rusproblemer er det ikke lett å holde seg til avtaler. Rusmidlene får deg til å huske dårlig, sier han.

«Bjørn» ble avhengig av smertestillende medisiner, og til slutt tok rusen overhånd. Han takker nettopp jobben sin for at han i det hele tatt kom seg ut av problemene. Han var i ferd med å miste jobben da han var langt nede.

Måtte forklare seg for Nav

Høsten 2014 fikk han et varsel fra Nav om at det var mistanke om at han fikk for mye stønad. Han ble bedt om å komme inn og forklare seg.

– Det kom veldig overraskende. Men jeg gikk inn og forklarte situasjonen, at jeg hadde hatt rusproblemer og at jeg hadde mistet oversikten, sier han.

– Men det var ingen kjære mor. I desember 2014, da jeg hadde begynt å komme meg ovenpå igjen, fikk jeg brev fra Nav at det var gjort vedtak om tilbakebetaling av AAP, sier han.

Han ble ikke trodd på sin forklaring, og måtte betale tilbake 105.000 kroner inklusiv renter.

– Jeg hadde jo ikke noe penger, så jeg måtte ta opp lån og betale tilbake, sier han.

Anmeldt til politiet

Nesten ett år senere fikk han brev fra politiet om at han var anmeldt for bedrageri. Denne saken ble senere henlagt.

«Bjørn» mener Nav tok for lite hensyn til hans sårbare livssituasjon

– Flere ganger måtte ruskonsulenten skrive meg inn på døgnopphold på psykiatrisk behandling for at jeg skulle ha noen rundt meg, sier han.

TV 2 har hatt utstrakt kontakt med både Nav og «Bjørn» for å belyse begge sider av saken. Nav opplyser at de var kjent med situasjonen hans, men like fullt viser dokumentasjonen at han i løpet av 13 måneder jobbet 749 timer mer enn han meldte til Nav.

– Jeg kjenner jeg blir litt provosert når de sier de er kjent med situasjonen jeg var i, men samtidig sier indirekte at det spiller ingen rolle hvor syk en person har vært. Slik høres det iallfall ut i mine ører, sier «Bjørn».

– Da det var på det verste kunne jeg godt dra på jobb om morgenen, være på jobb og så dra hjem. Etter en times tid hjemme kunne jeg ikke huske om jeg hadde vært på jobb eller ikke, sier han.

Nav: – Ba ikke om hjelp

Nav svarer denne kritikken med at det ikke foreligger medisinsk dokumentasjon i saken som tilsier at «Bjørn» ikke forsto eller burde forstått at han skulle melde til Nav de timene han faktisk arbeidet.

– Ved innvilgelse av AAP fikk han informasjon om hva han skulle melde av timer. Han var delvis i arbeid, og fylte ut og sendte meldekortene inn til korrekt tid hver 14. dag. Det ligger ingen opplysninger i saken om at han har bedt om hjelp eller bistand til å fylle ut meldekortene, sier direktør Sverre Lindahl i Nav kontroll.

«Bjørn» er åpen på at han har fylt ut meldekortene feil og at han har fått penger han aldri skulle hatt, men mener kravet til dokumentasjon ikke gikk klart frem.

– Jeg hadde utstrakt kontakt med lege under min sykdomsperiode og jeg er sikker på at jeg hadde kunnet få en slik attest dersom det hadde spilt noen rolle i saken. Hvis det hadde spilt noen rolle med dokumentasjon fra lege eller arbeidsgiver som kunne underbygge mine påstander, hvorfor kunne det ikke vært opplyst om det i advarselbrevet der jeg ble anmodet til å skrive en forklaring? sier han.

Han etterlyser et ekstra hensyn til situasjonen han var i.

– Det jeg synes er synd, er at når jeg har vært så syk at jeg nesten har begått selvmord, har overmedisinert meg selv, vært innesperra på lukket avdeling, vært kontinuerlig ruset, vært henta med ambulanse i hjemmet mitt to ganger, vært ute av stand til å kjøre, ute av stand til å jobbe, ute av stand til å stå oppreist, så stilles det likevel krav til at meldekortene skal være korrekt utfylt og hvis det blir feil så er det ingenting å diskutere, sier han.

– Må forholde oss til lovverk

Nav på sin side svarer at de har tatt hensyn til «Bjørns» helseproblemer.

– Vi har stor forståelse for at han har vært i en vanskelig situasjon, og vi har vært kjent med at han har vært syk. I vedtak om feilutbetalinger ber vi alltid om brukerens hjelp til å opplyse saken så godt som mulig, og han informerte Nav om sitt syn før vedtaket ble fattet. Nav må forholde seg til lovverket og han ga ikke dokumentasjon fra arbeidsgiver eller lege som underbygget at han ikke forsto, eller var i stand til å forstå hvordan meldekortene skulle fylles ut, sier Lindahl i Nav kontroll.

«Bjørn» mener Nav burde fanget opp feilene tidligere, og åpner for en skylddeling mellom ham og Nav.

– Kanskje kunne vi delt skylda oss mellom – jeg tar 60 prosent og Nav tar 40 – så har jeg i hvert fall følt at jeg har blitt behandlet som et medmenneske som har hatt det tøft, sier han.

Dette forslaget til kompromiss, eller om Nav i det hele tatt er åpen for det, ble ikke besvart av Nav-direktør Lindahl.

* TV2 har gått gjennom tingrettsdommene som gjelder NAV-svindel. Vi tar forbehold om at noen kan være anket til lagmannsretten.
Gi gjerne tilbakemelding: asle.bentzen@tv2.no