Medisinbruken på sykehjemmet med bar og butikk har gått ned

Beboere ved Manglerudhjemmet bruker mindre medisiner enn for halvannet år siden.

Manglerudhjemmet i Oslo har fått enorm oppmerksomhet de siste dagene.Ledelsen ved det privatdrevne sykehjemmet har gått nye veier for at beboerne skal trives, og har blant annet bygget pub, restaurant, sparom og «butikk».HelseeffektTora Zimmer Stensvold er tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo.Hun er lege på Manglerudhjemmet, som ett av flere sykehjem i Oslo. Hun jobber både på kommunalt og privat drevne sykehjem