Ser du hva som er feil på dette skiltet..?

Her er det mange varianter ute og går.

Nei, det heter ikke EL-bil, selv om det er blitt laget mange skilt av denne typen de siste årene. Foto: Elbilforeningen.
Nei, det heter ikke EL-bil, selv om det er blitt laget mange skilt av denne typen de siste årene. Foto: Elbilforeningen.

Det er rundt 90.000 elbiler i Norge, og kjært barn har mange navn, også på dette området. Denne biltypen omtales nemlig som både elbil, el bil, el-bil og EL-bil. Sistnevnte har vi blant annet sett mange ganger på offisielle skilter.

Men hva er riktig, og hva er direkte feil å bruke? Elbilforeningen har spurt Språkrådet om det, og deres konklusjon er både klar og tydelig. Det heter "elbil", de tre andre skrivemåtene er og blir feil.

Elsykkel er også ute og sykler...

– Usikkerheten rundt skrivemåten er tydelig både blant vanlige folk, innen politikk og forvaltning, og i media. Men det er selvsagt i sistnevnte gruppe at usikkerheten kommer tydeligst til syne, til tross for at Språkrådet har satt skapet på plass, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Også elsykkel er rammet av bindestreker uten mål og mening.

– Elsykkel skal skrives uten bindestrek, påpeker seniorrådgiver i elektrisk mobilitet i Elbilforeningen, Hulda Tronstad. Hun har i lang tid jobbet med å få folk til å prøvesykle elsykkel – og skrive ordet riktig.

Før du kjøper elsykkel: Flere av dem tåler faktisk ikke vann!

Sammensatte ord

Noe av grunnen til forvirringen ligger trolig i unntaket som oppstår når førsteleddet i ordet er en bokstav, et tall eller en forkortelse, som e-post eller e-bok. Førsteleddet «el» brukes sjelden alene, men knyttes som regel til ord som har med strøm å gjøre.

Dette sier Språkrådet:

– Elbil og elsykkel er en sammensetning av el (kortord for ‘elektrisk, elektro-’) samt bil og sykkel, og hovedregelen for sammensatte ord er at vi skriver dem i ett, uten bindestrek. Det er det at el har status som selvstendig ord som skiller ord av typen elbil fra f.eks. e-post, sier seniorrådgiver Sturla Berg-Olsen i Språkrådet

Gjelder også elmotor

Et Google-søk på «elbil» gir over 1,6 millioner treff, mens «el-bil» gir 307.000. Kanskje ikke så rart: Skrivemåten elbil - og ingenting annet - er det som gjelder.

Grunnen til at bindestreken (el-bil) må sløyfes, er at sammensatte ord som hovedregel skrives sammenhengende i ett ord. Blant de andre eksemplene Språkrådet nevner, er elgitar, hybridbil og dieselbil. Ikke minst kan vi også legge til elmotor.

Visste du dette? Disse bilene får også bruke kollektivfeltet

Elbilene har etter hvert blitt et velkjent innslag i kollektivfeltene. Det har også ført til en ganske 'variert' skiltpraksis. Foto: Scanpix.
Elbilene har etter hvert blitt et velkjent innslag i kollektivfeltene. Det har også ført til en ganske "variert" skiltpraksis. Foto: Scanpix. Foto: Aas, Erlend

Blir dyrere å ha elbil, noen av fordelene forsvinner