TREÅRSPLAN: Statoil presenterte i dag sin foreløpige bemanningsplan for den kommende treårsperioden for de ansatte. 
TREÅRSPLAN: Statoil presenterte i dag sin foreløpige bemanningsplan for den kommende treårsperioden for de ansatte. 

Statoil vurderer kutt
av 600 nye stillinger

Nå er det offshore-sektoren som er satt under lupen. – En dramatisk beslutning, mener tillitsvalgt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne våren har Statoil arbeidet med planen som har gått under navnet «driftsbemanning 2016-2019». I tidligere kuttrunder er det landansatte kuttene har gått utover. Denne gangen var det sokkelsektoren, og bemanningen der som skulle under lupen. Arbeidsgrupper internt i selskapet har sendt sine innspill til toppledelsen, det samme har de tillitsvalgte. I dag klokken 12.00 informerte toppledelsen de ansatte om sin beslutning.

Vurderer 600 stillinger

– Det er ikke besluttet at noen stillinger skal kuttes. Det som er konklusjonen er at man innenfor den neste treårsperioden ser et effektiviseringspotensial på vel 600 årsverk, sier mediekontakt for Statoils drift - og leteaktiviteter på norsk sokkel, Morten Eek til TV 2.

Dette får fagforeningen Safe til å steile. Bemanningen i offshore-sektoren allerede er skjært til beinet, sier konserntillitsvalgt for de Statoil-ansatte i SAFE, Bjørn Asle Teige.

– Dette er en dramatisk beslutning. Tallet de presenterer er høyere enn det vi hadde forventet, sier han.

– For tidlig å konkludere

Ifølge Eek i Statoil, betyr ikke beslutningen nødvendigvis at noen vil miste jobben. Han peker på flere forhold som gjør at selskapet mener det er realistisk å unngå oppsigelser.

FLERE PENSJONERES: Morten Eek i Statoil mener mye av effektiviseringen vil skje ved naturlig avgang som følge av at mange går ut i pensjon de kommende årene. (FOTO: TV 2)
FLERE PENSJONERES: Morten Eek i Statoil mener mye av effektiviseringen vil skje ved naturlig avgang som følge av at mange går ut i pensjon de kommende årene. (FOTO: TV 2)

– Mye av denne effektiviseringen vil skje ved naturlig avgang ved at mange går ut i pensjon de neste årene. I tillegg kommer utfasing av felt, og ikke minst vil nye felt som kommer i drift danne grunnlag for at stillinger kan flyttes, sier mediekontakt Eek.

Statoil har tre store felt under bygging. Gina Krog, Aasta Hansten og Johan Sverdrup, vil alle kreve arbeidskraft.

– Vi skal effektivisere, men også sikre rett bemanning på sokkelen gjennom å fortsatt rekruttere fagarbeidere, ingeniører og ta inn lærlinger. Det jobbes videre i høst med å fastsette de endelige bemanningsrammene i partssammensatte grupper hos oss. Det er alt for tidlig å konkludere vedrørende antall stillinger, sier Eek.

Risiko og milliardtap

Fagforeningen Safe mener Statoil beslutningen er urovekkende. Teige peker på to mulige konsekvenser, skulle planene bli realitet.

– Vi frykter både at dette vil føre til at risikonivået øker, og at driftseffektiviteten går ned. Det vil føre til et inntektsfall for Statoil i milliardklassen, noe vi mener ingen er tjent med, sier Teige.

Dette avviser Eek i Statoil som en mulig konsekvens.

– Arbeidet framover har også en egen aktivitet som jobber med å utarbeide risiko- og konsekvensvurderinger, slik at en ikke tar bort det som gir god drift og sikkerhet. Hele hensikten med endringene er å sikre trygg og lønnsom drift på norsk sokkel også for fremtiden.

– Det er nok riktig at noe vil kunne dekkes inn ved naturlig avgang, og at noen vil få nye oppgaver. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, vil det bli færre folk som utfører dagens oppgaver hvis dette blir en realitet. Med denne beslutningen går Statoil langt utover det fagforeningene anbefalte i sine innspill til dette arbeidet, sier Teige.