MILLONSVINDEL: 895 personer ble dømt for Nav-svindel i 2015. Nederst i artikkelen ser du tallene for ditt hjemfylke. Foto: Scanpix/TV 2
MILLONSVINDEL: 895 personer ble dømt for Nav-svindel i 2015. Nederst i artikkelen ser du tallene for ditt hjemfylke. Foto: Scanpix/TV 2

Disse 895 svindlet Nav for 180 mill. – sjekk ditt fylke

Gjennomsnittssvindleren dro inn 196.000 kroner, og det er i Vest-Agder de svindler mest. 920 personer var tiltalt for trygdesvindel i 2015.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har fått utlevert og gjennomgått 920 tingrettsdommer som gjelder trygdebedrageri.

895 personer ble dømt for svindel på til sammen 180 millioner kroner.

Direktør i Nav kontroll, Sverre Lindahl, omtaler svindelen som et samfunnsproblem.

– Det er klart at det er alvorlig. Folketrygden er basert på tillit, og svindel svekker legitimiteten til velferdssystemet. Det er alvorlig at folk utnytter systemet. Men jeg må også si at de aller fleste som mottar stønad, er ærlige, sier Lindahl.

Det er gjort undersøkelser som viser at mørketallene kan være svært store.

– Det er vanskelig å si noe om mørketall, men Proba samfunnsanalyse gjorde undersøkelser i 2011 på sykepenger, og i 2013 på dagpenger, enslige forsørgere, AAP, foreldrepenger og uførepensjon. Konklusjonen er at svindelnivået for 2013 kan ligge på fem prosent, noe som tilsvarer et beløp på åtte milliarder, sier Lindahl.

Han sier risikoen for å bli tatt blir stadig større.

– Vi har utviklet våre kontrollmetoder mer og mer de siste årene, sier han.

Det er flere menn enn kvinner som er dømt for Nav-svindel. 566 menn ble dømt, mens 17 ble frifunnet.

329 kvinner ble funnet skyldige, og åtte ble frifunnet.

Lavest i Finnmark

Gjennomsnittssvindleren fikk utbetalt rundt 196.000 kroner i urettmessig Nav-stønad, men flere svindlet til seg millionbeløp.

Det er i Vest-Agder det ble svindlet mest, med kr. 299.816 i snitt, der den omfattende saken på svindel for 3,5 millioner trakk opp snittet.

Neste på listen var Sør-Trøndelag med kr. 226.314 i snitt.

Lavest var Finnmark, med en gjennomsnittstall på kr. 123.401.

TV 2 ønsker å sette søkelys på trygdesvindel, og ønsker å komme i kontakt med noen som bevisst eller ubevisst har hevet urettmessig trygd. Du kan gjerne være anonym - send e-post: asle.bentzen@tv2.no

I full jobb

Mange som ble tatt i å snyte velferdsstaten, var i full jobb eller selvstendig næringsdrivende, samtidig som de hevet trygd.

I de fleste tilfellene dreier det seg om urettmessig utbetaling av arbeidsledighetstrygd eller arbeidsavklarings-penger, enten ved å være i full jobb ved siden av trygden, eller å oppholde seg i utlandet.

Andre metoder er å heve eneforsørgerstøtte mens man i realiteten er samboer med barnefar, eller å heve sykelønn ved siden av full jobb.

Fengsel og tilbakebetaling

569 personer fikk fengselsstraffer. Straffen for svindel av rundt 200.000 kroner er mellom 60 og 90 dagers fengsel, noen ganger mildere på grunn av strafferabatt eller andre formildende omstendigheter, og noen ganger strengere på grunn av andre straffbare forhold.

162 personer fikk betingede dommer, noen av dem i kombinasjon med bøter og tilbakebetaling.

163 personer fikk samfunnsstraff, mens 25 personer ble frifunnet.

– Tallet viser at retten ser alvorlig på trygdesvindel. Det er et høyt beløp utbetalt til personer som ikke har krav på det, sier direktør for Nav kontroll, Sverre Lindahl, til TV 2.

Anmeldte for 302 mill.

I 2015 anmeldte Nav svindel for 302 millioner kroner, og i 2014 for 271 millioner.

– En sak kan komme opp i retten et par år etter anmeldelsen, så anmeldelsestallene og dommer i retten er vanskelig å sammenligne. Men vi er fornøyd med at kun 15 prosent av sakene blir henlagt, og at vi har en frifinnelsesprosent på bare to-tre prosent, sier Lindahl.

Nav Kontroll har rundt 125 medarbeidere som jobber med svindel.

– Vi tar inn langt mer enn vi koster. Utgiftene til kontrollarbeidet er om lag 85 millioner kroner. Vi anmeldte i 2015 for 300 millioner kroner, så uttellingen er stor. I tillegg er et betydelig beløp innspart for stønader som ble stoppet som følge av kontrollarbeidet, sier Lindahl i Nav kontroll.

* TV2 har gått gjennom tingrettsdommene som gjelder NAV-svindel. Vi tar forbehold om at noen kan være anket til lagmannsretten.
Gi gjerne tilbakemelding: asle.bentzen@tv2.no