Nettsiden brøt sammen - Høyre krever utsatt klagefrist på eiendomsskatten

Fristen for å klage på eiendomsskatten går ut ved midnatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eiendomsskattekontoret i Oslo opplever nå en klagestorm så kraftig at datasystemet har problemer med å takle klagemengden.

På sine egne hjemmesider opplyser Eiendomsskattekontoret at trafikken på denne siste dagen før klagefristen går ut er så stor at det gir tekniske problemer.

Ved Eiendomsskattekontoret får TV 2 opplyst at systemet går tregt. Derfor oppfordres klagerne til å prøve igjen senere. Det er også mulig å sende klage per post.

Frem til torsdag ettermiddag har det kommet inn omkring 3700 klager på eiendomsskatten. Nesten to tusen er kommet i løpet av siste døgn. På grunn av de tekniske problemene krever Høyres Morten Steenstrup nå utsatt klagefrist:

– Utsett fristen!

– Fristen må utsettes, i all anstendighetens navn. Fremgangsmåten som byrådet har valgt er både uhederlig og uforsvarlig!

Dersom innbyggerne hadde visst at de måtte klage for å få tilbake pengene om Høyesterett finner Oslos modell ulovlig, så tror Steenstrup 90 % av byens boligeiere hadde klaget.

– Folk tror selvsagt at om Høyesterett finner ordningen ulovlig så får alle pengene tilbake – men slik er det altså ikke, advarer Steenstrup.

Ingen klage – ingen tilbakebetaling

Som TV 2 fortalte i går, risikerer alle som ikke klager å miste retten til å saksøke kommunen i etterkant. Det er varslet gruppesøksmål mot Oslo kommune fordi mange mener eiendomsskatten er utformet i strid med loven. Selv om saksøkerne skulle vinne frem i retten, vil bare de som har klaget på eiendomsskatten innen midnatt få pengene tilbake.

Høyres finanspolitiske talsperson i Oslo, Morten Steenstrup, oppfordret så mange som mulig til å klage. Og oppfordringen har tydeligvis virket.

– Stygt av Byrådet!

Steenstrup kritiserer Byrådet for manglende informasjon og tvilsom jus i forbindelse med innføringen av eiendomsskatten.

– Det er uvanlig praksis i skattespørsmål å frata skatteyteren retten til å gå til søksmål uten å ha klaget innen fristen. Jeg synes det et ganske stygt av finansbyråden og byrådet i dag å lure folk. De har ikke opplyst ordentlig om dette . Og de som ikke klager innen fristen mister muligheten til å få pengene tilbake, selv om Høyesterett skulle mene at mener systemet er ulovlig, advarer Steenstrup.

– Har informert!

Finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune avviser kritikken.

– Jeg mener kommunen har informert tydelig om dette. Det står på eiendomsskatteseddelen som er sendt til alle eiere, med en egen overskrift: "Vilkår for søksmål". Byrådets syn er, som kjent, slik også kommuneadvokaten har konkludert, at eiendomsskatten er lovlig, sir Steen.