DØMMES AV LIKEMENN: I lagmannsretten er prinsippet at man skal dømmes av likemenn i en jury. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
DØMMES AV LIKEMENN: I lagmannsretten er prinsippet at man skal dømmes av likemenn i en jury. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

Norske lekdommere frikjente voldtektsmann – fordi de var kristne

De tre lekdommerne mente at den eneste som kan dømme er Gud og svarte derfor «Nei» på skyldspørsmålet i en voldtektssak.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da de ti jurymedlemmene i en lagmannsrett på Østlandet skulle diskutere skyldspørsmålet etter at voldtektssaken var ført for retten, kom det fram at tre av lekdommerne av prinsipp ikke ville svare «Ja» på skyldspørsmålet.

Årsaken var at de hadde et kristent livssyn og derfor ikke kunne være med på å dømme andre.

De svarte derfor «Nei» på spørsmålet om voldtektsmannen skulle dømmes.

Forholdet kom fram under doktorgradsarbeidet til tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard, da han intervjuet ett av jurymedlemmene i 2006.

– Helt uproblematisk!

Juryen i lagmannsretten består av ti lekdommere. Dette er alminnelige borgere som ikke trenger å ha juridisk kompetanse, og det stilles heller ingen krav til obligatorisk kursing i forkant av at de skal dømme.

Jan Arild Ellingsen (FrP) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Jan Arild Ellingsen (FrP) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Dixie ressurssenter mot voldtekt sa til TV 2 tidligere denne uken at de krever at politikerne innfører en obligatorisk kursing av lekdommere før de møter i retten i voldtektsaker.

Det er FrPs representant i justiskomitéen Jan Arild Ellingsen er helt avvisende til.

– Hvis vi skulle kjørt skolering på meddommerne, hva skulle vi drevet skolering på da? Og hvordan skal vi ta vekk de med «feile» holdninger? Jeg er fornøyd med det systemet vi har, selv om at noen domsslutninger gjør at vi irriterer oss grenseløst, sier Ellingsen.

– Voldtektsmenn går uriktig fri

TV 2 skrev i går om flere studier som dokumenterer at lekdommere tar med seg voldtektsmyter og personlige moralske holdninger om den fornærmede kvinnen når de skal dømme i voldtektssaker.

Flere eksperter sier de er sikre på at det fører til at voldtektsmenn som burde vært dømt, isteden går fri.

Ellingsen mener at prinsippet om at vi skal dømmes av likemenn er så viktig i det norske rettssystemet, at dagens ordning med lekdommere må fredes.

– Det er de politiske partiene som spiller inn kandidater til lekdommere, og jeg vil tro at det da blir utpekt folk med ganske stor bredde av ulike holdninger. Det er et gammelt og velfungerende prinsipp at en representativ andel av befolkningen skal gjøre den jobben, sier Ellingsen.

– Juryordningen er særlig sårbar

Peter Christian Frølich (H). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Peter Christian Frølich (H). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Foto: Varfjell, Fredrik

Stortinget har bestemt at dagens juryordning skal fjernes. Et av problemene er at de ti lekdommerne i juryen avgjør skyldspørsmålet uten at fagdommerne får delta i diskusjonen.

Høyres Peter Christian Frølich som sitter i justiskomitéen sammen med Ellingsen, har vært en av forkjemperne for å fjerne juryordningen.

– Juryordningen har gjort rettssystemet særlig sårbar for den type usaklige motiver som forskningen kaster lys over. Vi har derfor ønsket å endre det for å hindre at utenforstående, irrelevante hensyn får spille en avgjørende rolle, sier Frølich.

Åpner for obligatorisk kursing

Men det er bred politisk enighet om at vi skal behold ordningen med at vanlige folk dømmer i rettssaker.

Frølich åpner likevel for at det kan komme krav om obligatoriske kurs for lekdommerne.

– Nettopp i lys av saker som dette, skal man som lovgiver være åpen for forslag som kan tette hull som måtte dukke opp. Dette kan definitivt være et slikt hull, nemlig at grunnkunnskapen til meddommere kanskje må kvalitetssikres i forkant, sier Frølich til TV 2.

Han understreker samtidig at det alltid vil være en stor forskjell i kravet til kompetanse mellom lekdommere og fagdommere.

– Jeg er opptatt av fagdommernes rolle som gode veiledere. De kan forklare meddommerne underveis hva som er relevant og mindre relevant å legge vekt på. Jeg har en oppfatning av at det fungerer ganske greit, sier Frølich.

Voldtektsmannen ble dømt

Minst sju av jurymedlemmene i lagmannsretten må svare «Ja» på skyldspørsmålet, for at den tiltalte skal bli dømt.

I voldtektsaken hvor lekdommerne svarte «Nei» fordi de hadde en religiøs overbevisning om ikke å dømme andre mennesker, var de tre i mindretall.

Mannen ble derfor dømt for voldtekten.