FLYKTNINGESTRØM: Etter at Russland åpnet grenseovergangen ved Storskog, strømmet flykninger og immigranter over grensen.  FOTO: AFP / JONATHAN NACKSTRAND
FLYKTNINGESTRØM: Etter at Russland åpnet grenseovergangen ved Storskog, strømmet flykninger og immigranter over grensen.  FOTO: AFP / JONATHAN NACKSTRAND Foto: Jonathan Nackstrand

Går til sak mot staten etter asylinvasjon

Kommune går til retten for å få kompensert kostnader etter flykningekrisen i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sør-Varanger kommune sitter igjen med en stor del av regningen etter at 5542 flyktninger strømmet over grenseovergangen Storskog i fjor.

Nå stevner de staten for å få kompensert ekstrakostnadene på i overkant av sju millioner kroner.

Kommunen peker på at det er UDIs ansvar å gi alle asylsøkere tilbud om sted å bo mens de venter på at direktoratet skal behandle asylsøknadene deres.

– Jeg synes det er trist at en liten kommune som tar et nasjonalt ansvar basert på tillit og avtale med UDI må gå til retten for å få oppgjør. Det er nedverdigende for Norge, og en ekstra belastning for kommunen. Vi tok ansvar for 3500 av de 5500 som kom, og har ikke krevd ei krone for mye, sier ordfører Rune Rafaelsen til TV 2.

Asylsøkerne skulle huses, testes for tuberkolose, ha tilgang på helsetjenester og mat. I tillegg kommer alle de andre driftkostnadene av mottakene både i Kirkenes og Fjellhallen.

UDI på sin side mener det er beklagelig at de ikke kom til enighet slik at de kunne unngå en rettstvist.

– Vi har hatt et sterkt ønske om å komme til enighet med kommunen og det er beklagelig at det ikke har vært mulig. Når det nå har kommet dit at saken skal opp for retten, så vil vi legge fram våre synspunkter for rettsapparatet og ikke i forkant gjennom media, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg til TV 2.

UDI klaget

UDI klaget til Sør-Varanger kommune, og mente at leien av Fjellhallen var urimelig høy, og de mente også det var diverse manglende dokumentasjon på utgifter.

Dette kom som en overraskelse på kommunen, som forsøkte å tilpasse seg en uoversiktlig situasjon der mottaket på Storskog var fullt.

«At UDI i etterpåklokskapens lys har konkludert med at de ikke er fornøyde med sin egen håndtering av situasjonen høsten 2015, kan bidra til å forklare UDIs skifte av standpunkter overfor Sør-Varanger kommune fra desember 2015 og utover. I forholdet til kommunen er det imidlertid helt klart at UDI bærer den fulle risiko for uklare kommunikasjonslinjer og fullmaktsforhold internt i sin organisasjon» står det i stevningen som er levert til Oslo Tingrett.

Samlet fakturerte kommunen UDI for 16,5 millioner kroner. I slutten av 2015 hadde ikke Sør-Varanger kommune mottatt en eneste krone for drift av Fjellhallen. I april betalte UDI i overkant av 9 millioner. Etter ulike korrigeringer hevder kommunen nå at UDI skylder dem 7,8 millioner kroner, pluss noen hundre tusen i forsinkelsesrenter.

150 har fått opphold

Av de om lag 5542 personene som kom over Storskog i fjor, har 150 har fått asylsøknaden innvilget.

3700 fått sakene sine ferdigbehandlet. 980 har hittil fått saken avvist med begrunnelse at man kom fra et trygt tredjeland. Om lag 1070 saker er av ulike årsaker blitt henlagt, og 1800 er forsatt til behandling.