Juseksperter: Derfor kunne Andrea-saken gått til Høyesterett

Jusprofessor mener det er flere momenter som taler for at Andrea-saken burde blitt anket til Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken om Andrea Voll Voldum (21) har vekket et enormt engasjement og mange spørsmål om rettsystemet i Norge.

Mandag var det demonstrasjoner i ti norske byer, hvor kampsaken var bedre rettssikkerhet for kvinner som blir utsatt for voldtekt.

Voll Voldum anmeldte i 2014 tre menn for voldtekt. 7. juli ble alle tre frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

Tre meddommere stemte for frifinnelse. Tre fagdommere og én meddommer stemte for domfellelse.

En sak kan kun ankes til Høyesterett dersom det er blitt begått saksbehandlingsfeil.

Burde være anket

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen Hans Fredrik Marthinussen mener saken burde vært anket til Høyesterett.

– Jeg mener denne saken burde vært behandlet i Høyesterett. Jeg syns det er overraskende at domstolen ikke har vurdert en domfellelse for grov uaktsom voldtekt i denne saken, sier Marthinussen til TV 2 Nyhetskanalen.

Han forklarer at det finnes særlig bestemmelse i denne type overgrepssaker - fordi det ofte er vanskelig å vurdere bevisene.

Det skal også vurderes om tiltalte kan dømmes for grov uaktsom voldtekt, og ikke kun forsettlig voldtekt.

Retten er pliktig til også å vurdere mulighet for en slik domfellelse.

Marthinussen gjestet TV 2 Nyhetskanalen tirsdag. Se hele intervjuet øverst i saken.

Domfellelse ved grov uaktsom voldtekt er mildere enn ved en dom for forsettelig voldtekt.

– Domstolen har lagt til grunn at tiltalte ikke forsto at jenta var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene, sier Marthinussen.

Men jusprofessoren mener det punktet burde gis ytterligere én vurdering.

– Det kan vurderes om det var grovt klanderverdig av de tiltalte at de ikke forsto at kvinnen ikke skjønte hva som skjedde. Hovedregelen er at vi straffer forsettelige handlinger. Men i noen tilfeller, når folk blir påført store skader kan vi også kreve en vis aktsomhet hos mennesker.

– Det er rart at dette ikke har være fremme i denne saken, mener Marthinussen.

Han sier overgrep som involverer rus ofte er vanskelige å vurdere.

– Denne saken er som ved andre andre rus-saker, hvor folk sliter med å gjengi hendelsesforløpet riktig, hvor det er ord mot ord, få tekniske bevis, og det hevdes at den seksuelle aktiviteten har vært frivillig, sier han.

Ved en eventuell anke til Høyesterett vil nettopp spørsmålet om vurderingen av grov uaktsom voldtekt ville kunne blitt vurdert.

– Høyesterett vil kunne sagt om man måttet behandle bestemmelsen om grov uaktsomhet, sier Marthinussen.

Alt taler for en anke

Ekspert på strafferett ved Universitetet i Tromsø Anett Osnes Fause understreker overfor TV 2 at hun kun kjenner saken etter å ha lest dommen.

– Ingenting taler mot en anke til Høyesterett. Det som nå skaper spekulasjoner rundt riktigheten av avgjørelsen synes nettopp å være at de faktorer som kunne vært prøvd av Høyesterett, ikke har vært gjort til gjenstand for prøving der, sier førsteamanuensis, Osnes Fause.

Hun sier det i dommen ikke kommer fram om det er vurdert den mildere straffebestemmelsen om grov uaktsom voldtekt.

– Retten har rett og plikt til å vurdere når den på grunnlag av bevisene i saken kommer til at det ikke har funnet sted en forsettelig voldtekt, sier Osnes Fause.

Den mangelen mener hun kunne vært grunnlag for en anke til Høyesterett, over saksbehandlingen.

– Den usikkerheten som nå ligger der, fordi det aldri ble avgjort om det var grunnlag for domfellelse etter bestemmelsen om grov uaktsom voldtekt, taler absolutt for at saken burde vært anket, sier hun.

Ble vurdert

Statsadvokat i saken, Jan Eivind Norheim, besluttet i juli at det ikke var skjedd saksbehandlingsfeil, og at saken ikke skulle ankes til Høyesterett.

– Riksadvokaten kom til samme beslutning. Dommen er godtatt av Riksadvokaten og er rettskraftig, sier Norheim.

Han sier til TV 2 at lekdommerne i saken også har vurdert spørsmålet om grov uaktsomhet.

– Dette ble også vurdert i erstatningsspørsmålet, sier Norheim.