Advokat Harald Stabell mener straffen for voldtekt i Norge har blitt for streng. Foto: TV 2
Advokat Harald Stabell mener straffen for voldtekt i Norge har blitt for streng. Foto: TV 2

Stabell: – Altfor høye voldtektsstraffer i Norge

Straffen for voldtekt er blitt så streng her i landet at færre blir dømt, mener advokat Harald Stabell.

Den profilerte forsvarsadvokaten tror straffenivået for voldtekt kan påvirke hvordan dommere vurderer skyldspørsmål.

– Man kan ha fått flere frifinnelser i voldtektssaker, nettopp fordi det har blitt så strenge lover og straffer. Da har man oppnådd det motsatte av det man ønsket. sier advokat Harald Stabell til Klassekampen. Stabell mener straffene for voldtekt er altfor høye og tror særlig lekdommere også kan mene det. Minstestraffen for voldtekt er nå tre års fengsel, med en normaltid på fire år.

– Man har så strenge straffer at det ikke er forsvarlig på noen som helst måte, sier han.

I juli ble tre menn frifunnet i Borgarting lagmannsrett for gjengvoldtekt. Hendelsen, der de tre mennene ga en potensielt dødelig dose av det narkotiske stoffet MDMA til en 17 år gammel jente, for så å ha sex med henne, skjedde i Hemsedal i 2014.

Frifinnelsen har vakt sterke reaksjoner. Fire av de sju dommerne ville dømme mennene, men domfellelse krever et flertall med fem av sju dommere. De tre fagdommerne ville dømme de tre mennene, men tre av de fire meddommerne mener at det ikke var tilstrekkelig bevis. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2