TV 2 søker ikke på regjeringens allmennkringkasteravtale

TV 2 søker ikke på utlysningen av en midlertidig allmennkringkasteravtale, men ønsker å fortsette som allmennkringkaster.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes skriver i et brev til Kulturdepartementet at TV 2 er beredt til søke på en langsiktig avtale dersom den inneholder en balansert motytelse, slik avtalen har gjort siden 1992.

Les hele brevet her.

TV 2 har siden lanseringen i 1992 bygget opp en profil og et sterkt redaksjonelt miljø som kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor i Bergen. TV 2s identitet og kontrakten med seerne er basert på at TV 2 er et alternativ til statskringkasteren NRK. TV 2 ønsker å videreføre en modell med to sterke allmennkringkastere, i tråd med regjeringen og stortingsflertallets målsettinger for mediepolitikken.

Etterlyser motytelser for merkostnader

I brevet til departementet skriver Sandnes at TV 2 mener en langsiktig allmennkringkasteravtale må inneholde krav om at søkerne skal ha allmennkringkasterprofil. TV 2 mener også at en avtale med den norske stat fortsatt må inneholde en motytelse for merkostnadene som følger av allmennkringkasteroppdraget, slik det har vært siden 1992.

– Vi velger ikke å søke på utlysningen fordi vi ikke kan påta oss omfattende og kostbare tilleggsoppgaver i en krevende tid som nå, uten at de følges av en motytelse. Allmennkringkasting er en bærebjelke i norsk mediemangfold. En gjennomsnittlig norsk TV-seer ser nesten to timer daglig på allmennkringkasterkanalene. Derfor har vi tro på at regjeringen følger opp sin egen og Stortingets målsetting om å sikre kommersiell allmennkringkasting, slik at vi ikke går tilbake til allmennkringkastermonopolet, sier Sandnes.

 AP: – En gedigen nedtur for kulturministeren:

Trøndelag Forskning og Utvikling har undersøkt befolkningens mediekonsum. Undersøkelsen som ble publisert i juni 2016 peker på en bekymringsfull utvikling, hvor en økende andel av befolkningen konsumerer lite nyheter og har lav kunnskap om nyhetsbildet. I denne gruppen er yngre seere, kvinner og ikke-vestlige innvandrere overrepresentert.

Treffer andre grupper i befolkningen

Undersøkelsen peker også på en viktig forskjell mellom TV 2 og NRKs nyhetssendinger. Begge allmennkringkasterne treffer bredt i befolkningen, men TV 2s sendinger har høyere dekning blant seere som har moderat eller lav interesse for nyheter, og som i liten grad konsumerer nyheter via andre kilder. At TV 2 hovedkanalen har faste nyhetssendinger i sendeflaten er derfor svært viktig for disse befolkningsgruppenes nyhetstilgang og mulighet til å delta i den offentlige samtalen.

– Hovedformålet med etableringen av TV 2 var å etablere en reell konkurrent til NRK. At norske borgere har tilgang til nyheter, norsk kultur og språk fra to allmennkringkastere har stor verdi for mediemangfoldet, slik undersøkelsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling viser viktigheten av. Vi speiler det norske samfunnet på en annen måte enn NRK, men med samme høye kvalitet. At TV 2s hovedkontor ligger i Bergen preger også nyhets- og programprofilen, og bidrar til mediemangfoldet, sier Sandnes.

I utlysningen er det ingen motytelser av økonomisk verdi for TV 2 til tross for at det er store merkostnader forbundet med å ha daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen. TV 2 mener at merkostnadene som følger allmennkringkasteroppdraget fortsatt må dekkes, men ber ikke om statsstøtte. Ved behov er TV 2 parat til å bistå departementet med å finne en modell som muliggjør å skille disse kostnadene fra kanalens øvrige kostnader. TV 2 aksepterte i januar 2015 å forlenge den nåværende avtalen med ett år, og har ventet lenge på en politisk avklaring.

– TV 2 er i likhet med andre mediebedrifter inne i en svært krevende tid. Vi skal kutte 350 millioner kroner de neste årene og fornye oss på en rekke områder. Ansvaret for å møte de betydelige endringene i mediebransjen tar vi selvsagt selv, men ekstra kostnader som følger av forpliktelsene i et allmennkringkasteroppdrag kan vi ikke påta oss, sier Sandnes.

Fortsetter å levere

Han forsikrer også seerne om at TV 2 vil fortsette å levere et attraktivt innhold til det norske publikum.

– Vi vil fortsatt bruke alle krefter på å presentere et så godt som mulig innhold til seerne. Selv om avtalen med staten utløper den 1. januar vil vår viktigste kontrakt fortsette, den daglige kontrakten med seerne. I regjeringens stortingsmelding «Open og opplyst» fra Linda Hofstad Hellelands forgjenger, Thorhild Widvey kom det positive signaler. Meldingen og det brede forliket i Stortinget legger til rette for at vi nå kan få de nødvendige avklaringer for å sikre kommersiell allmennkringkasting og slik unngå at NRK ikke lenger har en reell konkurrent og utfordrer, avslutter Sandnes.

Kulturministeren: – Ingen dramatikk

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener det verken er dramatisk eller overraskende at TV 2 ikke har søkt på den midlertidige utløsningen om å bli formidlingspliktig allmennkringkaster.

– Det er ingen dramatikk i, og ikke veldig overraskende, at TV 2 ikke søker på denne midlertidige utlysningen. Det illustrerer at vi er inne i en periode med store endringer i teknologi og medievaner, der retten til formidling via kabel-TV er mindre viktig enn tidligere, sier kulturminister Linda Hofstad Helland i en pressemelding.

Departementet opplyser om at de vil komme tilbake til Stortinget med et initiativ for fremtidig kommersiell allmennkringkasting.