IKKE ADGANG: En større gruppe flyktninger var ikke velkomne til Nissegården i Lom. Foto: Knut Storvik/Gudbrandsdølen Dagningen.
IKKE ADGANG: En større gruppe flyktninger var ikke velkomne til Nissegården i Lom. Foto: Knut Storvik/Gudbrandsdølen Dagningen. Foto: Knut Storvik

Flyktninger ble nektet adgang til aktivitetssenter

Eieren av «Nissegården» i Lom: – Vi bestemmer vel over plassen vår selv, gjør vi ikke?

Flyktningtjenestene i Lom og Skjåk ønsket å arrangere en felles aktivitetsdag for både voksne og barn i august, og tok derfor kontakt med Nissegården Hytter og Aktiviteter, like utenfor Lom sentrum. Det ble blankt avslag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Avslaget var det Margrethe Øvrelid i flyktningtjenesten som fikk på telefon i midten av juli. Flyktningene, som alle er bosatt i Lom og Skjåk, var ikke velkomne.

– Jeg synes dette var veldig trist og hadde ikke forventet en slik reaksjon, sier Øvrelid til TV 2.

«Hadde kommunen spandert på sine egne, hadde saken vært en helt annen»

Øvrelid sendte i etterkant en mail til en av Nissegårdens eiere, Grethe Madsen, og spurte om avslaget avspeilet ledelsens syn på flyktninger og flyktningene sin mulighet til å bruke stedet

I svaret hun fikk, henviser Madsen til at det er en demokratisk rett å bestemme hvem som får besøke Nissegården:

«Det grunnleggende i dette svaret er at vårt syn på saker har ingen noe med, verken flyktningtjenesten i Skjåk eller noen annen. Vi lever tross alt i et demokrati. Svaret er nei som før sagt pr. telefon. Hadde kommunen spandert på sine egne, hadde saken vært en helt annen», skriver GD.

Epost-korrespondansen kan du lese i Skjåk kommunes postliste.

Svaret gjør Øvrelid enda mer skuffet.

– De er bosatte flyktninger som vi har tatt i mot, og vi skiller jo ikke mellom A eller B-innbyggere, de er jo våre egne, sier hun.

SKREV TIL ORDFØREREN: Eier av Nissegården, Grethe Madsen, gir ordfører i Lom klar beskjed om å ikke blande seg i denne facebookposten.
SKREV TIL ORDFØREREN: Eier av Nissegården, Grethe Madsen, gir ordfører i Lom klar beskjed om å ikke blande seg i denne facebookposten.

Innehaver: – Det jeg mener er privat

Til TV 2 utdyper Nissegården-eier Madsen avvisningen slik:

– Vi bestemmer vel over plassen vår selv, gjør vi ikke? Det hadde ikke tatt seg ut om det ramla inn 50 stykker her uansett hvem det er, sier hun.

– Er du mer skeptisk til asylsøkere og flyktninger enn til fastboende som har bodd her lenge?

– Nå spør du om noe du ikke har noe med, det jeg mener er privat. Men jeg er ikke rasist, det er jeg ikke, sier Madsen.

Nissegården-eieren sier også at hun har «hørt mange historier om asylsøkere» og mener andre heller burde fått en dag hos dem.

– Det er forskjellsbehandling, det er mange i Skjåk kommune som kunne fått en sånn utflukt, ikke bare flyktningene.

– Trist å måtte fortelle dem det

Øvrelid, som nå er på ferie, ser ikke frem til å fortelle flyktningene om avslaget.

– Jeg syns det er trist å måtte fortelle at de ikke er velkomne der, det er ikke noe koselig, sier hun til TV 2.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og på Nissegårdens facebookside er mange rystet over utestengelsen av flyktningene.

– Dette er holdninger ingen mennesker med empati godtar. Dere kommer til å miste masse gjeste-kunder på bakgrunn av dette. Dere fronter et forkastelig menneskesyn, skriver en facebookbruker.

Andre ytrer sin støtte til innehaverne og beslutningen om å avvise flyktningene.

TAR AFFÆRE: Ordfører Bjaner Eiolf Holø (Sp) vil ta kontakt med Nissegården. Foto: Senterpartiet.
TAR AFFÆRE: Ordfører Bjaner Eiolf Holø (Sp) vil ta kontakt med Nissegården. Foto: Senterpartiet.

Ordfører: – Overrasket og trist

Lom-ordfører Bjarne Eiolf Holø (Sp) sier til TV 2 at han tar sterk avstand fra måten Nissegården har avvist flyktningene på.

– Jeg ble overrasket og trist, særlig da jeg fikk høre begrunnelsen for å nekte dem å komme på besøk, at det hadde vært greit om det var noen andre som skulle komme. Flyktningene er innbyggere her de også, sier Holø til TV 2.

Holø vil personlig snakke med eierne av Nissegården så snart han kommer hjem.

– Så snart jeg er i Lom vil jeg besøke dem og prate med dem. Jeg kan ikke instruere dem, men jeg håper de tenker gjennom de holdningene de har, sier ordføreren.

Omtalen av saken i lokalavisen førte onsdag kveld til at andre aktører har tatt kontakt med flyktningtjenesten for å ønske flyktningene velkommen.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger og også noen som har ringt for å hjelpe oss med å få til en fin dag for flyktningfamiliene. Det er vi glade for, sier Øvrelid i flyktningtjenesten.

IKKE FOR ALLE: En stor gruppe med flyktninger passet ikke inn på Nissegården. Foto: Faksimile/Nissegården på Facebook.
IKKE FOR ALLE: En stor gruppe med flyktninger passet ikke inn på Nissegården. Foto: Faksimile/Nissegården på Facebook.