Tyske turister tatt med 752 kilo fiskefilet i bagasjen

I bilen fant tollerne 752 kilo filet, som tilsvarer 2500 kilo usløyet fisk.

De utenlandske fritidsfiskerne kommer i tusentall, men ingen vet hvor mange de er og hvor mye fisk de fisker.

De ankommer tungt lastet, og med mer enn bare fiskestenger, sluker og sneller i bagasjen. Termokassene som skal brukes til å frakte inntil 15 kilo filet med seg lovlig ut av Norge er heller ikke tomme.

– Jeg har med meg øl, litt vin, nudler og ris. Ikke noe mer, sier Horst Specht fra Franken i Tyskland til TV 2 og smiler.

Han ankommer Tromsø lufthavn sammen med nærmere to hundre andre fisketurister med charterfly fra München.

Men stort mer trenger han heller ikke. Bortsett fra litt fiskelykke da. For i Norge nyter de utenlandske fiskerne godt av svært generøse regler.

Fisker fritt i Norge

– De får fiske fritt så mye de vil mens de er her. Og dette får de gjøre uten å betale en eneste avgift, sier en oppgitt Ernst Bolle, fungerende regionsjef for Fiskeridirektoratets avdeling i Tromsø, til TV 2.

Den eneste begrensning er taket på 15 kilo ren filet ved utreise fra Norge. Men det er åpenbart ikke nok for enkelte.

30. mai 2013 ble åtte polske fiskere stanset i en rutinekontroll på Bjørnfjell. I bilene fant tollerne 16 kasser med ei total vekt på 667,3 kilo frosset filet. 500 kilo mer enn turistkvoten. Det var rekord.

15.april i år ble tre tyske turister stoppet på Kilpisjervi tollstasjon i Troms.

Rekordbeslag på Kilpisjervi

– Da gjorde vi et beslag på 752 kilo. Det er det største enkeltbeslaget av fiskefilet som vi har gjort i vår region, forteller kontrollsjef Tom Olsen i Tollregion Nord-Norge til TV 2.

Vareverdien var på 60.000 kroner, og boten satt til 75.000 kroner, forteller Olsen. Beslaget tilsvarer 2.500 kilo usløyet fisk.

Til nå i år er det beslaglagt 2.000 kilo som er forsøkt smuglet ut av utenlandske fritidsfiskere, bare i Troms og Finnmark.

– Husk at vi kun gjennomfører stikkontroller, og narkotikasmugling er prioritert, sier Olsen.

Tollvesenet har også avslørt smugling av fisk med nordmenn involvert i selve transporten ut av landet.

– Det er ikke like påfallende når en norskregistrert varebil kommer og skal kjøre ut, som når det det kommer en fra Tsjekkia eller Tyskland. Vi kan med sikkerhet si at nordmenn er involvert i transport av fisk som utenlandske fiskere har fisket i Norge, sier kontrollsjefen.

Fylte magen på storkveite med filet

Også såkalt troféfisk, store fisker som kan prepareres og konserveres, kan tas med tollfritt ut av landet. Under en stikkontroll kom tollerne over en spesiell storkveite.

– Vi snakker om en stor troféfisk der innvollene var fjernet, og buken fylt med ren fin filet. Oppfinnsomheten er stor, sier kontrollsjef, Tom Olsen.

Andre er mer nøysomme. Som Franz Peischler fra Østerrike som etter en uke på fiskecamp i Troms, sjekket inn for hjemreise med rent mel i posen.

– Jeg har meg 15 kilo filet. Verken mer eller mindre. Jeg kjenner reglene.

Er det nok?

– Det er nok!