FELT: Nedenstående sak ble av PFU vurdert å være i strid med god presseskikk. TV 2 har brutt VVPs punkt 3.4, 3.5 og 3.6, ifølge utvalget. Foto: PFU
FELT: Nedenstående sak ble av PFU vurdert å være i strid med god presseskikk. TV 2 har brutt VVPs punkt 3.4, 3.5 og 3.6, ifølge utvalget. Foto: PFU

PFU: TV 2 brøt god presseskikk

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk da redaksjonen ga upubliserte opptak til fotballbladet Josimar. Opptakene inneholdt samtaler mellom TV 2-journalister og fotballagent Jim Solbakken om den såkalte «overgangssaken». Vær Varsom-plakaten sier at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres utenforstående av hensyn til kildene og pressens uavhengighet. Pressen skal også verne om sine kilder og ikke utlevere opplysninger som er gitt i fortrolighet når dette ikke er uttrykkelig avtalt. PFU mener at samtalene virker fortrolige, og at Solbakken ikke skal måtte godta at det han sa til én redaksjon, og som ikke ble publisert, flere år senere skal kunne dukke opp i andre medier uten at dette først er avklart med ham.»

Hele uttalelsen ligger i PFU-basen.PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:Klagen gjelder TV 2s håndtering av to upubliserte opptak fra 2011. Utdrag fra opptakene - samtaler mellom TV 2-journalister og fotballagent Jim Solbakken - ble gjengitt i fotballmagasinet Josimar i utgave 01/2016, som i sin helhet handlet om «overgangssaken» («Stengel-/Gunnarsson-saken»). Saken endte i rettsapparatet i 2