Onsdag 22. juni vedtok Eid kommune et helt spesielt vedtak i kommunestyret.

Kommunen vil nemlig for første gang gå inn for å sikre at de eldre i kommunen skal sikres nærhet, kjærlighet og rett på et seksualliv.

Skal få oppleve nærhet

«Eid Kommune skal i eldreomsorgen, i og utenfor institusjon, arbeide for å styrke kompetansen til helse- og omsorgspersonell slik at en på en god måte kan legge til rette for at eldre kan oppleve nærhet, intimitet og seksualitet som helsefremmende deler av livet.

Eid kommune skal også legge til rette for dette i den fysiske utformingen av institusjonene i eldreomsorgen. Dette arbeidet skal forankres i det overordnede planverket i kommunen», heter det i innstillingen fra rådmann, Åslaug Krogsæter.

Ifølge leder av Eid eldreråd, Anne-Mari Aalberg, ble forslaget enstemmig vedtatt i kommunestyret.

– Jeg er helt rørt over denne beslutningen. Jeg er veldig stolt av Eid kommune. Vi hadde ikke trodd at dette skulle bli vedtatt – hvert fall ikke enstemmig, sier Aalberg til TV 2.

Hun sier det er stort at kommunens politikere tar de eldres rett til nærhet og seksualitet på største alvor.

– Vi tok ikke for gitt å bli tatt på alvor. Eldres behov for nærhet og seksualitet og nærhet er jo et ikke-tema, og mange eldre tør ikke spørre om hjelp, sier Aalberg.

Eid kommune skal utarbeide en ny Helse- og omsorgsplan, hvor dette vil bli lovfestet.

Nytt omsorgssenter

Nå jubler de for at kommunens eldre blant annet skal ha rett på overnattingsbesøk av kjæreste eller ektefelle som bor utenfor institusjon.

– Og våren 2017 skal det nye omsorgssenteret i Eid stå klart. Der vil de også legge fysisk til rette for dette, sier hun.

Høsten 2015 ble det valgt et helt nytt eldreråd i Eid. Aalberg ble valgt til leder og fikk med seg tre andre medlemmer. Det var da tema om eldres seksualitet og behov for kjærlighet, tross fysisk utfordringer og lignende, kom opp.

– Vi undersøkte litt, men vi fant veldig lite informasjon både i lovverket og fra andre kommuner. Kommunelegen her i Eid jublet da vi tok opp tema, og vi hadde litt kontakt med Statens seniorråd, forklarer 65-åringen.

Før de kom ordentlig i gang, medgir Aalberg at de var spent på reaksjonen.

– Det viste seg jo raskt at vi verken ble latterliggjort eller fikk kjeft. Da vi var ferdig med innstillingen sendt vi den til politikerne i Eid, og nå er vi altså her. Jeg håper Eid kommune kan være en foregangskommune, og at vi kan sette de eldres rettigheter og behov på dagsorden, sier hun.