NYTT LOKALSYKEHUS: Slik ser planene for nye Aker sykehus ut. FOTO: Helse Sør-øst. 
NYTT LOKALSYKEHUS: Slik ser planene for nye Aker sykehus ut. FOTO: Helse Sør-øst. 

Grønt lys for nytt supersykehus i Oslo

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus på Aker, Gaustad og Radiumshospitalet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok etter kort diskusjon torsdag de nye planene. De mange utslitte og gamle sykehusbyggene, pasientoverflod og et ønske om bedre utnyttelse av fagfolk er motivasjonen bak endringen, ifølge Aftenposten.

Blant endringene er ønsket om å flytte ut av Ullevål og bygge nytt på Gaustad.

Ifølge NRK skal sykehuset på Ullevål stenges og selges.

Høy risiko på Ullevål

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, uttaler til Aftenposten at dette er grunnet den høye risikoen forbundet med å gjøre noe på Ullevål grunnet dårlig infrastruktur.

Helse Sør-Øst ønsker å samle de regionale og nasjonale spesialiserte funksjonene på Gaustad.

Aker vil i den nye strukturen rendyrkes som et lokalsykehus, og overta ansvaret for bydeler fra Ullevål. I tillegg til dette vil Aker sykehus også inneholde psykisk helsevern, rusbehandling, akuttkirurgi og fødsler blant annet.

Deler av byggene må rives

Folk i Oslo-bydelene Alna, Grorud og Stovner får i framtida Aker som lokalsykehus. Disse sogner i dag til Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog.

Deler av dagens bygningsmasse på Aker må rives, ifølge Lofthus. I tillegg er noen av dagens bygg vernede.

Radiumshospitalet vil i stor grad fortsette sin virksomhet som spesialisert kreftsykehus.

Helseminister Bent Høie (H) må også sette sitt stempel på vedtaket før det er endelig. I en uttalelse til Aftenposten sier han at det vil være aktuelt for ham som Helseminister å skjære igjennom og vedta hvordan sykehusene i Oslo-regionen skal se ut i fremtiden. (©NTB/TV 2)