Angriper Sykkelforbundets frikjennelse av Dag Erik Pedersen

– Det ser ut som at forbundet har innført nye regler, som gjelder spesielt for ham.

Forrige uke kunne TV 2 melde at stemningen innad i sykkel-Norge er dårlig.

Flere tunge aktører i bransjen gikk ut og anklaget Dag Erik Pedersen og rittet han arrangerer i Larvik hvert år for ikke å betale det han skal til Norges Cykleforbund.

Forbundet besluttet å sette i gang en granskning av sykkelrittet etter TV 2s avsløringer.

Onsdag kom sykkelforbundet med sin konklusjon i en pressemelding: Etter å ha gjennomgått dokumentasjon fra rittet, fant ikke forbundet noe galt med Dag Erik Pedersens sykkelritt.

Underrapportering
Utgangspunktet for kritikken mot Pedersen kom fordi han reklamerte med at han hadde 2500 deltagere i 2014 og 4000 i 2015. Det er tall han har bekreftet overfor TV 2.

For hver person som deltar i norske ritt og betaler en såkalt engangslisens til arrangøren, noe et stort flertall av deltagere vanligvis gjør i slike ritt, skal nesten hele summen gå videre til forbundet. En oversikt TV 2 har fått tak i viser at Pedersen bare har betalt inn lisens til forbundet for henholdsvis 794 og 921 deltagere. Det tilsvarer 31 760 og 36 840 kroner.

Norges Cykleforbund fant ikke noe galt med Dag Erik Pedersens sykkelritt Granfondo Don Pedro. Bilde fra en tidligere pressekonferanse med President Harald Tiedemann Hansen (t.v) og Bjørn Sætre, generalsekretær i Norges Cykleforbund. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.
Norges Cykleforbund fant ikke noe galt med Dag Erik Pedersens sykkelritt Granfondo Don Pedro. Bilde fra en tidligere pressekonferanse med President Harald Tiedemann Hansen (t.v) og Bjørn Sætre, generalsekretær i Norges Cykleforbund. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. Foto: Kallestad, Gorm

Sykkelforbundet ba om en forklaring fra Dag Erik Pedersen, og nå har de altså konkluderte med at han har betalt lisens i henhold til forskriftene:

– Etter en gjennomgang av dokumentasjonen innsendt forbundet er det ikke avdekket noen grunnlag for å mistenke Grandfondo Don Pedro for å holde tilbake vesentlige midler fra Norges Cykleforbund. Vi har gått igjennom oversendt lisensunderlag for Grandfondo Don Pedro som bekrefter den informasjonen vi har fått tilsendt på oppgjørsskjema. Det ble rapportert og er betalt 54.880 kroner for arrangementet i 2014 og 49.993 kroner i 2015, skriver Norge Cykleforbund i pressemeldingen.

Tallene TV 2 sitter på er betydelig lavere enn det sykkelforbundet oppgir som innbetalt. Bjørn Sætre, generalsekretær i Norges Cykleforbund (NCF), opplyser torsdag at tallene TV 2 opererer med ikke medfører riktighet.

– Dette er et notat, som ikke er komplett og tatt ut av sammenheng. Det hører til bruk av turrittutvalget i NCF. Det er ikke NCF som har lagt inn Granfondo Don Pedro i denne listen med feil lisensbeløp som underlag, skriver generalsekretæren i epost til TV 2 torsdag.

– Det blir store avvik mellom TV 2s beregninger og NCFs når TV 2 baserer sine antagelser på feil grunnlag, mener Sætre.

– Vi har gjennomført mer omfattende undersøkelser i denne saken enn normalt og er rimelig sikre på at det totale deltagerantallet er riktig, fortsetter han.

– Hvorfor har dere valgt ordlyden «vesentlige midler» i pressemeldingen?

– Det har med forskjellen på trimritt og turritt å gjøre. Noen kan påberoper seg at lengste distanse er blitt arrangert som turrittformat, mens det er meldt inn som trimritt. Da vet jeg at enkelte mener at man burde ta lisens som om det var turritt. Her snakker vi om et avvik på 1000-2000 kroner, noe vi ikke synes er et vesentlig avvik. Lisenssatsene kan være kompliserte, og da tar vi høyde for slike nyanser, sier generalsekretæren til TV 2 Sporten.

Vil endre systemet
Sykkelforbundet skriver i pressemeldingen at de kontrollerer alle innsendte oppgjørsskjemaer, men at de ikke utover det har kapasitet til annet enn stikkprøver for kontroll av eventuell underrapportering.

– Kan det være naivt å anta at alle medlemmer følger lover og regler til enhver tid?

– I hvilken grad det er naivt eller ikke, skal ikke jeg bedømme. Vi er organisert slik at vi stoler på arrangørene, klubbene og de frivillige som bruker tid på arrangere sykkelritt. Det er den strukturen vi har og den tilliten vi bygger virksomheten på i øyeblikket. Vi har til gode å ta folk som er ute etter å bedra, sier Sætre.

– Som i andre ritt kan det forekomme feilregistreringer, så også i Don Pedro. Det kan dreie seg om et mindre antall deltagere som kanskje skulle betalt høyeste sats og at dette utgjør noen få tusen. Dette er et avvik som er normalt i rapporteringen fra mange sykkelritt, forteller Sætre.

– Oppdager vi avvik så retter man opp feilen og går videre. Ja, det kan være naivt, men slik er mye av norsk idrett organisert. Vi kan helt sikkert gjøre ting mer effektivt og rasjonelt.

Dere skal se nærmere på reglene og rutinene for innbetaling av engangslisenser, skriver dere?

– Vi har hatt planer om å endre linsesystemet uavhengig av dette, men denne saken aktualiserer prosessen ytterligere.

– Hvordan har kommunikasjonen med Dag Erik Pedersen vært?

– Vi har hatt en «fair» og rak dialog med Dag Erik. Vi har forsøkt å være tydelig på at dette må vi ha orden på. Det er bedre å gå ut med riktig antall enn i lykkerus å komme med for høye tall. Vi trodde aldri på 4000, og vi har forholdt oss til de tallene vi har hatt en antakelse om fra starten av, avslutter Sætre.

Slakter konklusjonen
Rapporteringen fra Grandfondo Don Pedro er dokumentert på samme måte som for andre arrangement, understreker generalsekretær Sætre, men forteller at rapporteringene kom sent. Spesielt betalingen for 2014.

Styreleder i Norsk Sykkelrittforening, leder for Oslo Klassikerne og rittleder i Tyrifjorden Rundt, Arild Salte, er frustrert over forbundets frifinnelse.

– Alle andre betaler i tide, mens Dag Erik faktisk betaler 22 måneder for sent. Hvordan er dette mulig, uten å ha gode kontakter i forbundet? I tillegg så betaler han for lite, sier Salte til TV 2 Sporten.

– Jeg tror 99 prosent av alle norske sykkelritt har betalt og gjort opp for seg som de skulle. Dag Erik Pedersen har ikke levert oppgjørskjema i tide, og har til slutt blitt presset til å gjøre det. Han er en profilert mann som burde visst bedre, forteller Salte.

– Denne saken er uryddig. Det ser ut som at forbundet har innført nye regler som gjelder spesielt for ham, sier Salte.

Reglene til Norges Cykleforbund sier at en rittarrangør må levere oppgjørsrapport på hvor mange deltakere det har vært innen fem virkedager etter et sykkelritt. I retur sender forbundet faktura slik at arrangør kan betale inn for antall deltagere.

– Hva tenker du om konklusjonen til forbundet i denne saken?

– Jeg er sjokkert. Hadde det ikke vært for tilfeldighetene, at dette kom som en sak nå, tror jeg han hadde sluppet unna uten å betale. Jeg er ikke ute etter Dag Erik, men han skal ha samme regler som alle andre.

Tung periode
Dag Erik Pedersen forteller selv til TV 2 Sporten torsdag at det har vært en tung periode.

– Det var i utgangspunktet ment som noe positivt for å få folk opp av sofaen og ut på sykkelen. Jeg føler iallfall vi har lagt frem det vi kan. Lisenser, datoer, klokkeslett, overføringer, overskudd og alt slikt. Det var grunnleggende positivt ment fra vår side. Etterpåklokskapen er en meget presis vitenskap, sier Pedersen.

– Det er sikkert ting vi kunne gjort annerledes. Men vi er stolte av det vi har fått til, forteller han.

– Er du fornøyd med pressemeldingen sykkelforbundet kom med?

– Jeg synes det var bra. Vi har lagt frem det vi hadde av tall og oversendt alt av lister vi har. Vi slet virkelig med å finne fram alt sammen, men vi har sendt ut alt vi har. Forbundet brukte litt tid på vaske det, så kom resultatet, og det var vi selvsagt veldig lettet for.

– Skjønner du frustrasjonen til andre arrangører, når du fremstår i media som mye større enn det du egentlig er?

– Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det har jeg også beklaget. Det er viktig å holde seg til tallene og jeg beklager det.