DNA-BEVISET: Tiltalte Donatas Lukosevicius ankommer retten i første dag av Monika-saken. Han nekter straffskyld og sier han ikke har noe med drapet å gjøre. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
DNA-BEVISET: Tiltalte Donatas Lukosevicius ankommer retten i første dag av Monika-saken. Han nekter straffskyld og sier han ikke har noe med drapet å gjøre. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Hommedal, Marit

Tror DNA-sporene på Monika (8) stammer fra dagen hun døde

DNA fra drapstiltalte Donatas Lukosevicius (34) som ble funnet på Monika, ble mest sannsynlig overført ved direkte kontakt mellom de to, mener Folkehelseinstituttet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tre av 14 DNA-funn som ble gjort enten på Monika Sviglinskaja eller på åstedet, mener Folkehelseinstituttet med stor sannsynlighet stammer fra tiltalte Donatas Lukosevicius.

Det sentrale spørsmålet er om dette DNAet har blitt værende i leiligheten siden 34-åringen bodde sammen med Monika og hennes mor – fem uker før Monika døde, eller om arvestoffet ble avsatt ved direkte kontakt mellom de to om morgenen den 14. november 2011.

Lukosevicius nekter for å ha noe med drapet å gjøre, derfor er DNA et viktig bevis.

– Mest sannsynlig direkte kontakt

Rettssaken mot den litauiske mannen nå inne i sin tredje uke i Nordhordland tingrett i Bergen. Mandag fikk retten høre inngående analyser av DNA-materialet som ble funnet i leiligheten der åtte år gamle Monika ble drept 14. november 2011.

De tre DNA-profilene som med stor sannsynlighet stammer fra Lukosevicius, er funnet på Monikas fingre, håndflate og singlet.

Aktor Benedicte Hordnes spurte Folkehelsas Bente Mevåg direkte i dag om hvor sannsynlig det er at tiltaltes DNA er direkte påført eller om det kan være snakk om såkalt «oversmitte».

– Etter vår vurdering fremstår det som mer sannsynlig med direkte kontakt enn sekundæroverføring, sa Mevåg, ifølge Bergens Tidende.

Utelukker ikke indirekte DNA-smitte

Mevåg ville likevel ikke si at overføring av DNA gjennom oversmitte kun er en teoretisk mulighet. Da forsvarer Aasmund Sandland spurte direkte om oversmitte kan utelukkes, svarte Mevåg:

– Nei, det kan jeg ikke utelukke. Men det forutsetter en kilde som gjør det mulig.

Fra forsvaret sitt ståsted er det viktig å påpeke tvilen rundt hvordan DNAet kan ha kommet på Monika.

– Spørsmålet er om man kan utelukke sekundæroverføring. Fra vårt ståsted så er det dette som er spørsmålet, sier Sandland til TV 2.

Vil fokusere på tvilen

Og i dag kunne ikke ekspertene utelukke.

– Samtidig sa Folkehelsa at DNA mest sannsynlig er overført via direkte kontakt. Hvordan tolker du det?

– Det er sikkert riktig. Men fra en tiltalts ståsted blir spørsmålet om det kan utelukkes om det er sekundæroverført, og det vil jo bli satt fokus på selvfølgelig, sier Sandland.

– Lite sannsynlig med oversmitte

Folkehelsa forklarte i dag hvor lenge DNA kan bli liggende i en bolig som brukes og vaskes jevnlig.

Aktor Benedicte Hordnes mener gjennomgangen støtter opp under påtalemaktens syn om at det er svært lite sannsynlig at tiltaltes DNA har blitt værende i leiligheten og at DNAet videre kan spores på Monikas kropp hele fem uker etter at Lukosevicius flyttet ut.

– Jeg mener det er lite sannsynlig at det er noen tilgjengelige kilder som det kan være oversmitte i fra.

– Hva mener du er den mest sannsynlige konklusjonen?

– At det er direkte påført av tiltalte ved handlingen, sier Hordnes til TV 2.

Britiske DNA-eksperter vitner

Den rettsmedisinske kommisjonen hadde tidligere innvendinger mot Folkehelsas arbeid rundt DNAet, derfor ble engelske DNA-eksperter koblet inn i saken.

Mot slutten av dagen mandag startet sakkyndige fra England sin forklaring.

De mener det med overveiende sannsynlighet er Donatas Lukosevicius´ DNA som er funnet på Monika.