raser mot Dag Erik Pedersens sykkelritt:

– Trist at noen i norsk sykkelsport driver med juks og bedrag

Pedersens årlige sykkelritt er i hardt vær for mistanker om mangelfull betaling av lisens til Norges Cykleforbund. Forbundet svarer med å anklage Pedersen for å skryte på seg flere deltagere enn han har.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er høysesong for de store turrittene, men stemningen innad i Sykkel-Norge er alt annet en god.

Nå tar nemlig flere tunge aktører i bransjen oppgjør med Dag Erik Pedersen og rittet han arrangerer i Larvik hvert år.

Enkelt fortalt: Pedersen anklages for ikke å betale det han skal til Norges Cykleforbund i forbindelse med det såkalte Granfondo Don Pedro-rittet sitt.

Både Pedersen og sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har flere ganger takket nei til å kommentere saken. Pedersen har vist til Tiedemann Hansen for spørsmål om rittet.

– Jeg blir sjokkert

– For å si det rett ut: Da jeg sjekket dette og fikk disse opplysningene om at noen sitter og driver med juks og bedrag, ble jeg helt sjokkert. Jeg synes det er trist at noen i norsk sykkelsport driver med juks og bedrag, og jeg synes det er utrolig at noen slipper unna. Vi betaler vår lisens, både engangslisenser og helårslisenser, med glede, fordi vi ønsker å få et sterkt sykkelforbund. Men når vi hører at profilerte syklister faktisk jukser unna lisenser, så blir jeg sjokkert.

Det sier Arild Salte med klar adresse til Pedersen. Salte er styreleder i Norsk Sykkelrittforening, leder for Oslo Klassikerne, og rittleder i Tyrifjorden Rundt.

Utgangspunktet for kritikken er at Pedersen reklamerer med at han hadde 2500 deltagere i 2014 og 4000 i 2015. Det er tall han også bekrefter overfor TV 2. For hver person som deltar i norske ritt og betaler en såkalt engangslisens til arrangøren, noe et stort flertal av deltagere vanligvis gjør i slike ritt, skal nesten hele den summen gå videre til forbundet. En oversikt TV 2 har fått tak i viser at Pedersen bare har betalt inn lisens til forbundet for henholdsvis 794 og 921 deltagere. Det tilsvarer 31 760 og 36 840 kroner.

Oversikt over innbetalte lisenspenger til forbundet de siste to årene.
Oversikt over innbetalte lisenspenger til forbundet de siste to årene.

Som oversikten til høyre viser, har ritt som Bergen-Voss, til tross for markant færre deltagere, betalt betydelig større summer. Dog er det tilnærmet umulig å direkte sammenligne rittene, da blant annet de ulike distansene rytterne sykler utløser forskjellige lisenspriser.

– Det er store summer det er snakk om, da.

– Ja, det er jo snakk om mange hundre tusen, sier Salte.

– Klart det er forskjellsbehandling

Salte står lange fra alene i kritikken og får blant annet støtte fra styrelederen i Styrkeprøven.

– Vi synes ikke noe særlig om det. Vi er en frivillig virksomhet vi også, som eies av frivillige organisasjoner, og vi jobber for det beste for våre medlemmer og våre ryttere. Og dersom vi må påføre de en ekstrakostnad i forhold til ritt de sykler andre steder, så er ikke det noe vi setter særlig pris på, sier Christian Tollefsen.

– Kunne dere ha gjort det samme?

– Neppe. Jeg tror vi hadde fått forbundet veldig raskt på telefonen og over bordet om vi hadde sluttet å betale lisenspenger. Og dette er penger deltakerne har fått spesifisert i regningen sin at går til lisens, så det er ikke greit i det hele tatt å tilbakeholde de.

– Er det forskjellsbehandling?

– Ja, det er klart det er forskjellsbehandling. Det er to helt like sykkelritt (Styrkeprøven og Granfondo Don Pedro, journ.anm.). Vi klarer ikke å se forskjellen. At den ene er lisensbelagt og den andre ikke... Det er helt umulig å se rasjonalet i det, sier Tollefsen.

Salte støtter den.

– Ja, det må jo være det. Jeg kan ikke skjønne annet. Det er jo klare regler på dette, sier han.

Antyder at presidenten og Pedersen er for gode venner

Lisenspenger fra de mange rittene i Norge står for en betydelig del av forbundets inntekter. Salte, Tollefsen og flere andre stusser over at forbundet derfor ikke gjør mer for å få inn disse pengene.

TV 2 vet at forbundet har blitt gjort oppmerksom på saken en rekke ganger det siste året.

– Hvorfor får dette lov til å skje?

– Det kan man diskutere, men har man vært proffsyklist og har gode vennskap, så går sikkert det greit. Men om jeg hadde gjort det samme med mine ritt, så hadde det nok skjedd noe annet, sier Salte.

– Hvilken respons har dere fått når dere har tatt dette opp med forbundet?

– Det er ganske utrolig. De sier «dette skal vi ta tak i, dette skal vi ta tak i, dette skal vi ta tak i»... Og når du ser at det ikke skjer noe som helst og at det får lov til å holde på...

– Tror du at dette kan få lov til å fortsette?

– Ja, jeg er redd for det. Det er derfor jeg står frem her i dag. Jeg vil si hva som faktisk skjer, sier Salte.

Tollefsen er igjen langt på vei enig med Salte, men legger vekt på at det er fullt mulig at de involverte partene har handlet i god tro.

– Det er ikke nødvendigvis det at man har gått inn med så dårlige intensjoner. Kreftsaken er en veldig flott sak, men det er også noen personlige relasjoner mellom Dag Erik Pedersen, presidenten i forbundet og flere...

– Hva slags respons har dere fått fra forbundet når dere har tatt det opp?

– De vil helst ikke snakke om det. De kommer med litt halvveis forklaringer, skyver ballen litt over til hverandre, «snakk med presidenten», «snakk med Pedersen», «det var ikke helt sånn»... Det er veldig få klare svar å få, sier Tollefsen.

– De har ikke et for nært forhold

Å få klare svar har også vist seg vanskelig for TV 2.

Til tross for at et aspekt ved kritikken er at Pedersen og president Tiedemann Hansen angivelig er for gode venner, vil ikke Tiedemann Hansen svare på et eneste spørsmål angående denne spesifikke saken.

Han ville kun svare på generelle spørsmål rundt oppfølging av lisensbetalinger.

– Harald er nå styremedlem i UCI, styremedlem i UEC (Det europeiske sykkelforbundet), daglig leder for å få på plass VM i Bergen, og han er president i Norges Cykleforbund (NCF). Dette er en administrativ, daglig arbeidsoppgave som vi tar tak i i forhold til alle våre arrangementer. At Harald tidligere har kunne svare på spørsmål om daglige gjøremål har vi vært takknemlige for, men nå er arbeidsbelastningen så stor. En president skal ikke måtte sitte å forklare gjøremål som er på operativt nivå. Da får heller jeg ta den kommentaren, sier generalsekretær Bjørn Sætre.

– Hvordan forklarer dere at presidenten, som får kritikk fra andre folk, ikke vil stille til intervju og at andre i stedet må svare?

– Jeg stiller ikke på et intervju for Harald i denne saken. Jeg stiller for NCF, som redegjør for kritikk som har kommet etter mistanke om feil rapportering.

– Her kommer det kritikk mot ham personlig. Hvorfor vil ikke han svare på den kritikken?

– Jeg kan ikke svare på hvorfor han ikke vil svare på kritikken fra andre arrangører.

– Har de et for nært forhold, som det blir antydet?

– Nei, de har vel et nært forhold på samme måte som alle andre syklister som vokste opp på 70 - og 80-tallet. Vi er ganske gode kompiser mange av oss. Så jeg vil ikke si at de har et for nært forhold. Jeg ser ingen steder hvor det i alle fall har påvirket våre beslutninger i forbundet, sier Sætre.

Hevder Pedersen skryter på seg deltagere

– Hvordan forklarer man misforholdet mellom antall deltagere og antall innbetalte lisenser i Granfondo Don Pedro?

– Som i alle andre ritt, får vi en på forhånd avtalt lisensrapport på alle deltagere. Det gjorde vi også i dette rittet. De tallene som står på de rapportene... Noen ganger går vi inn og sjekker, for på noen arrangementer kan det se ut som det er et galt forhold mellom helårs - og engangslisenser i forhold til hva som blir sagt. Kontrollene vi har gjort, og de har vi gjort mye av fordi vi har fått spørsmål om «kan dette stemme?», viser at de rapportene vi har fått inn stemmer ganske bra. At det blir uttalt et annet deltagerantall enn det vi har fått lisensrapporter på, det kan vi egentlig ikke kommentere. Enkelte av oss har jo faktisk vært med på det aktuelle arrangementet, og der ser man at antallet ikke stemmer overens med det som dukker opp i media, sier Sætre.

– Så Pedersen sier feil tall til folk? Han sier 4000 deltagere i 2015.

– Vi har på ingen som helst måte tro på at det har vært 4000 syklister i Larvik i fjor.

– Så han lyver om antallet?

– Lyver eller skryter på seg et større antall... Det skal ikke jeg være den som uttaler meg om.

– Hvor mange var det som deltok, da?

– Vi har fått rapporter fra han på rett i underkant av 1000 engangslisenser. Legger man til helårslisenser, som i det rittet kanskje vil være oppe i 25 prosent, så har det kanskje vært et sted mellom 1200 og 1600 deltakere.

– Så da sier han altså at det er over dobbelt så mange deltagere og selger det inn til media og sponsorer som mye større enn det er?

– Det får han stå får.

– Han viser jo til dere.

– Men han sier jo ikke til oss at han har 4000. Jeg har ikke spurt han om hvor mange deltagere han har hatt.

– Hvordan kan dere ikke spørre om det når det kommer bekymringsmeldinger fra folk om at antallet ikke stemmer?

– Vi har spurt, vi, og vi har fått en lisensrapport på de knappe 1000 engangslisensene.

– Hvor alvorlig er det her?

– Jeg synes Dag Erik har en utfordring med hva han går ut og sier. Som man også ser i andre idretter, er det ofte en aksept for at man går og skryter på seg større popularitet enn det man egentlig har.

– Hva sier dere ta til ham?

– Vi sier: «hold deg til sannheten». Og det sier vi til alle. Vi har fått ham til å endre påmeldingsløsning - og system og arbeide tettere med seriøse sykkelklubber i forhold til arrangementene sine. Rapportene fra det rittet i år vil derfor være av en helt annen karakter.