Naboene sier nei til Kristiansand

Innbyggerne i 20 kommuner stemmer over sammenslåing på den siste «supermandagen».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Folket i nabokommunene har vendt tommelen ned for at Kristiansand kan bli ny storkommune. I alle nabokommunene som har hatt folkeavstemning ble resultatet nei.

Også i de fleste andre kommunene ble det nei mandag kveld.

I flere kommuner har de allerede vedtatt sammenslåing, mens mange andre har fått ja-flertall i folkeavstemning eller innbyggerundersøkelser. TV 2s opptelling viser at det kan ligge an til at vi går fra dagens 428 til rundt 380 - 390 kommuner.

TV 2 fulgte opptellingen i kveld:

Agder:

I Søgne har 62,5 prosent stemt nei til sammenslåing, mens 28,5 stemte ja til sammenslåing Kristiansand, Songdalen, Lillesand og Birkenes, mens 8,2 prosent stemte for sammenslåing med bare Songdalen. 51,8 prosent avga stemme.

I Songdalen har 55,4 prosent stemt nei, mens 35,4 prosent vil slå seg sammen med Kristiansand, Birkenes, Lillesand og Søgne og 9,2 prosent vil slå seg sammen med Søgne.

I Lillesand har 66 prosent stemt nei og 33 prosent ja til sammenslåing over fylkesgrensa med Kristiansand, Søgne, Songdalen og Birkenes, melder fvn.no

I Birkenes har 35,1 prosent stemt ja og 63,1 prosent nei til sammenslåing med Kristiansand, Søgne, Songdalen og Lillesand. 49,3 prosent avga stemme.

I Kvinesdal er det gjennomført innbyggerundersøkelse. Her har 68 prosent sagt nei og 26 prosent ja til sammenslåing med Farsund og Flekkefjord.

I Flekkefjord sier et svært knapt flertall mot sammenslåing med andre kommuner. 50,7 prosent har stemt nei og 49,3 prosent har stemt ja.

I Farsund er det gjennomført innbyggerundersøkelse. Her sier 63 prosent ja og 25 prosent nei til sammenslåing med en eller flere andre kommuner.

I Iveland stemte 77 prosent sier nei, 21 prosent sier ja til sammenslåing med Vennesla, mens 1 prosent stemte blankt. Fremmøtet var på 62 prosent.

Østfold

Innbyggerne i Trøgstad sa klart nei. 64,3 prosent vil ikke slå seg sammen med andre kommuner, mens 35,5 prosent stemte ja. Det var bare 34,6 prosent som stemte.

Her viser forhåndstemmene 62,2 prosent nei og 31,8 prosent ja.

Hedmark:

I Os i Hedmark har 55 prosent sagt nei til sammenslåing med Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag, mens 44,2 prosent stemte for sammenslåing. 62 prosent møtte frem.

Trøndelag:

I Sør-Trøndelag stemte innbyggerne i Holtålen for å fortsette som egen kommune. 70 prosent stemte nei og 30 prosent ja til sammenslåing med nabokommunene Røros og Os i Hedmark.

Innbyggerundersøkelsen på Røros viste at 63 prosent var for sammenslåingen, mens 23 prosent var mot.

I Levanger i Nord-Trøndelag er temaet sammenslåing med Verdal, Her stemte et klart flertall ja, viser den kretsvise opptellingen. I alt vare det 68,8 prosent ja og 28,8 prosent sa nei, mens 2,3 prosent stemte blankt. Valgdeltakelsen i Levanger var 40 prosent.

I Verdal stemte imidlertid 71,3 prosent av innbyggerne nei til sammenslåing med Levanger, og bare 27,4 prosent ja.

Møre og Romsdal

Et knapt flertall av innbyggerne i Gjemnes på 51 prosent stemte nei til sammenslåing med nabokommunene, mens 47 prosent stemte ja. Et knapt flertall på 50 prosent gikk ved eventuell sammenslåing inn for Molde, mens 45 prosent foretrakk Kristiansund.

Nordland:

I Vestvågøy ble det flertall for nye Lofoten kommune sammen med Flakstad, Moskenes og Værøy, 61,4 prosent stemte for, mens 37,8 prosent stemte mot. Bare 12,7 prosent møtte frem.

I Flakstad stemte 28,4 prosent for sammenslåing med Vestvågøy, Moskenes og Værøy, mens 68,1 prosent sa nei.

I Moskenes sa 89,5 prosent nei og 10,5 prosent ja til sammenslåing. 49 prosnet møtte frem, melder nrk nordland.

Troms:

I Storfjord stemte 64 prosent nei til sammenslåing med Tromsø, Karlsøy og Lyngen. Bare 3 prosent stemte ja, mens så mange som 33 av dem som møtte frem stemte blankt.

I Lyngen er det gjennomført innbyggerundersøkelse der 80 prosent svarte nei, mens 17 prosent sa ja til sammenslåing med Tromsø, melder Framtid i Nord.

I Gratangen stemte 73,8 prosent for å fortsette som egen kommune, mens 26,2 prosent stemte for sammenslåing med Narvik og andre kommuner i regionen. 43,1 prosent møtte frem.

Finnmark:

I Båtsfjord har det blitt lagt frem innbyggerundersøkelse. Her viser resultatet at 60 prosent sier nei til sammenslåing med andre kommuner.

I folkeavstemningen stemte 74 prosent nei til sammenslåing i Øst-Finnmark, 25 prosent stemte ja. Bare 10 prosent avga stemme.