Her er kommunene som har vedtatt å slå seg sammen

Et flertall på Stortinget har vedtatt at Norge går fra 428 til 356 kommuner.

tter en omfattende prosess med lokale folkeavstemninger, vedtok Stortinget 1. juni 2017 en kommunereform. Antall kommuner reduseres til 356 og antall fylker til 11.- Vi har kommet lenger på tre år enn det som har skjedd på 50 år, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).På kartet vises kommuner som har vedtatt sammenslåing med grønt.Nye VestfoldI Vestfold er det allerede gjennomført en sammenslåing av Sandefj