Her er kommunene som har vedtatt å slå seg sammen

Et flertall på Stortinget har vedtatt at Norge går fra 428 til 356 kommuner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

tter en omfattende prosess med lokale folkeavstemninger, vedtok Stortinget 1. juni 2017 en kommunereform. Antall kommuner reduseres til 356 og antall fylker til 11.

– Vi har kommet lenger på tre år enn det som har skjedd på 50 år, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

På kartet vises kommuner som har vedtatt sammenslåing med grønt.

Nye Vestfold

I Vestfold er det allerede gjennomført en sammenslåing av Sandefjord, Andebu og Stokke til nye Sandefjord kommune.

Tønsberg vokser etter at kommunestyret i Re har vedtatt å slå seg sammen med nabobyen. Den nye Tønsberg kommune får 54.000 innbyggere og blir dermed nest størst i Vestfold etter nye Sandefjord.

I samme fylke slår Nøtterøy og Tjøme seg sammen til Færder kommune fra 2018. Sammenslåingen gjør de to til nye Færder kommune.

Også Holmestrand og Hof har vedtatt å gå sammen til Holmestrand fra 2018. Kommunestyret i Sande har i ettertid ønsket å bli en del av nye Holmestrand og kommer med i kommunen fra 2020.

I Vestfold blir også Larvik og Lardal slått sammen til Larvik kommune fra 2018.

I Svelvik har kommunestyret vedtatt å slå seg sammen med Drammen, hvor bystyret har vedtatt sammenslåingen fra 2020. Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok i desember at de slutter seg til sammenslåingen til nye Drammen.

Nye Trøndelag

I Trøndelag har Rissa og Leksvik vedtatt at de blir til Indre Fosen kommune fra 2018.

I Klæbu har kommunestyret vedtatt å slå seg sammen med Trondheim. Et klart flertall sa ja i folkeavstemningen og fra 1. januar 2020 blir dermed Klæbu en bydel i Trondheim.

I Åfjord har kommunestyret sagt ja til sammenslåing med Roan. Også Roan har vedtatt sammenslåing mellom de to kommunene. Den nye kommunen skal hete Åfjord.

Kommunestyret i Snillfjord har vedtatt å dele kommunen i tre. Den ene delen av kommunen slår seg sammen med Hitra som har vedtatt sammenslåing.

Den andre delen av Snillfjord slår seg sammen med Hemne og Halsa, som begge har vedtatt sammenslåing. Kommunen får navnet Heim.

Den tredje delen av Snillfjord slår seg sammen med Orkdal og Agdenes. Også Meldal har vedtatt sammenslåing med andre kommuner i Orkdalsregionen. Den nye Orkland kommune vil får rundt 18.000 innbyggere og dermed passerer de Melhus som den nest største i Sør-Trøndelag.

Et enstemmig kommunestyre i Verran har vedtatt å slå seg sammen med Steinkjer. Fra før har Steinkjer vedtatt sammenslåingen til Steinkjer.

Kommunestyret i Namsos har enstemmig vedtatt å slå seg sammen med Namdalseid og Fosnes. Også kommunestyrene i Fosnes og Namdalseid har vedtatt sammenslåing. Den nye kommunen skal hete Namsos og får 15.317 innbyggere.

I Trøndelag blir Bjugn og Ørland slått sammen til Ørland kommune.

Vikna og Nærøy blir til en ny kommune i Ytre Namdal som får navnet Nærøysund.

Nye Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har kommunestyret i Eide vedtatt å slå seg sammen med Fræna. Også i Fræna har kommunestyret vedtatt sammenslåingen til det som blir Hustadvika kommune.

Et flertall i kommunestyret i Midsund i Møre og Romsdal vedtok å slå seg sammen med Molde og Nesset. Også kommunestyret i Nesset vedtok sammenslåing. Dermed er det klart for nye Molde kommune.

Det er klart for nye Ålesund kommune. Bystyret har vedtatt at de ønsker sammenslåing med Skodje, Haram og Sandøy. Kommunestyrene i Sandøy og Skodje har sagt ja til å delta i nye Ålesund. Det har også Ørskog, som opprinnelig ønsket å gå sammen med andre kommuner som har sagt nei. Flertallet på Stortinget bruker tvang mot Haram som en del av nye Ålesund.

Kommunestyret i Hornindal i Sogn og Fjordane har vedtatt å slå seg sammen med Volda i Møre og Romsdal. Kommunestyret i Volda har også vedtatt å slå seg sammen med Hornindal. Navnet blir Volda.

Kommunestyret i Norddal i Møre og Romsdal har med 11 mot 6 stemmer vedtatt sammenslåing med Stordal. Kommunestyret i Stordal vedtok sammenslåing med 11 mot fire stemmer, etter at de to kommunene hadde undertegnet intensjonsavtale. Kommunen får navnet Fjord.

Nye Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er Førde, Jølster, Gaular og Naustdal vedtatt slått sammen til Sunnfjord kommune. De fire kommunene har vært på besøk i Kommunaldepartementet og fått tilsagn om fem millioner kroner til sammenslåingen.

Kommunestyrene i Eid og Selje i Sogn og Fjordane har sagt ja til sammenslåing. Innbyggerne i bygda Bryggja som er en del av Vågsøy kommune og ligger mellom Eid og Selje har søkt om grensejustering og ønsker å bli en del av den nye sammenslåtte kommunen. Den nye nordfjordkommunen får navnet Stad.

Kommunestyret i Vågsøy i Sogn og Fjordane har gått inn for sammenslåing med Flora kommune. Den nye kommunen vil få navnet Kinn kommune.

I Sogn og Fjordane bruker stortingsflertallet bruke tvang mot Balestrand og Leikanger, som blir slått sammen med Sogndal.

Nye Hordaland

I Hordaland har kommunestyrene i Fjell, Sund og Øygarden alle vedtatt sammenslåing. Dermed er det klart for nye Øygarden kommune som får rundt 36.500 innbyggere og kommunesenter på Straume.

Også kommunestyrene i Os og Fusa har vedtatt å slå sammen kommunene til nye Bjørnafjorden.

I Odda og Ullensvang har kommunestyrene sagt ja til sammenslåing. Også kommunestyret i Jondal har med knappest mulig margin gått inn for sammenslåing til Ullensvang kommune.

Med 19 av 27 stemmer har kommunestyret i Meland sagt ja til sammenslåing med Lindås og Radøy. Et enstemmig kommunestyre i Lindås har også sagt ja til sammenslåingen. Mens stemmetallene var 20 mot 5 i Radøy. Dermed er det klart for nye Alver kommune i nord-Hordaland.

I desember 2016 vedtok kommunestyret i Voss og heradsstyret i Granvin at de to kommunene skal slå seg sammen. Navnet blir Voss.

Rogaland

I Finnøy har et enstemmig kommunestyre sagt ja til sammenslåing med Stavanger og Rennesøy. Også kommunestyret i Rennesøy og bystyret i Stavanger har gått inn for sammenslåing. Også Randaberg er invitert med, men et flertall i kommunestyret sier nei. Navnet blir Stavanger.

I Forsand har kommunestyret med 9 mot 8 stemmer vedtatt sammenslåing med Sandnes, etter at 50 prosent i innbyggerundersøkelsen sa ja. Bystyret i Sandnes har tidligere sagt ja til sammenslåingen, dersom det er flertall både i kommunestyret og folket i Forsand for nye Sandnes kommune.

Agder

I Agder har kommunene Audnedal og Lyngdal vedtatt å slå seg sammen til Lyngdal kommune.

Stortingsflertallet bruker tvang mot Lindesnes, som slås sammen med Mandal og Marnardal. Navnet blir Lindesnes.

I Agder blir det også tvang mot Søgne, som sammen med Songdalen blir en del av nye Kristiansand.

En i Telemark

I Bø i Telemark har kommunestyret enstemmig gått inn for sammenslåing med Sauherad. Også i Sauherad var det flertall for sammenslåing mellom de to kommunene. De to kommunene ønsker å slå seg sammen fra 1. januar 2020 og får navnet Midt-Telemark kommune.

Nye Akershus

I Asker har kommunestyret med 42 mot 5 stemmer vedtatt å slå seg sammen med Hurum og Røyken. Også kommunestyrene i Røyken og Hurum har vedtatt sammenslåingen. Den nye kommunen skal hete Asker og blir landets åttende største når den ser dagens lys i 2020.

I Akershus har kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtatt at de ønsker å bli en del av en ny og større kommune i Follo. De andre kommunene i Follo har sagt nei til å delta. Kommunen får navnet Nordre Follo.

I Akershus velger stortingsflertallet å bruke tvang mot Fet og Skedsmo som slås sammen med Sørum til nye Lillestrøm kommune.

Kommunestyret i Rømskog i Østfold har med sju mot seks stemmer vedtatt å slå seg sammen med Aurskog-Høland kommune i Akershus. Aurskog-Høland har tidligere vedtatt at de ønsker sammenslåing.

Nye Østfold

I Østfold har kommunestyret i Rygge sagt ja til å slå seg sammen med Moss. Kommunestyret i Moss har også sagt ja. Dermed er det klart for sammenslåing av de to til Moss kommune.

Kommunestyrene i Hobøl og Askim sier begge ja til å slå seg sammen. I ettertid har også Spydeberg som ligger mellom de to kommunene gått inn for kommunesammenslåing. I Østfold har stortingsflertallet valgt å bruke tvang mot Spydeberg og Eidsberg som slås sammen med Hobøl og Askim. I ettertid har også blir Trøgstad kommune valgt å bli med. Den nye kommunen får navnet Indre Østfold.

Nord-Norge

I Nord-Norge blir det få sammenslåinger, men kommunestyret i Kvalsund har vedtatt å slå seg sammen med Hammerfest. Hammerfest har fra før ønsket sammenslåing.

Kommunestyret i Tysfjord har har med ti mot sju stemmer vedtatt å slå seg sammen med Narvik og Ballangen, mens Ballangen åpnet for sammenslåing med Narvik, Evenes og halve Tysfjord. Løsningen ble at Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord ble slått sammen til Narvik.

Hamarøy og den andre halvdelen av Tysfjord blir slått sammen til Hamarøy.

Kommunestyret i Tranøy har gått inn for sammenslåing med Lenvik. Også Lenvik kommune har gått inn for sammenslåingen til nye Senja kommune. I tillegg har Stortinget gått inn for å slå Torsken og Berg sammen med de to andre kommunene på Senja.