Oslopakke 3: Slik blir din bilhverdag

Det blir dyrere å reise kollektivt, bompengene øker og det blir ny E18.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som TV 2 kunne fortelle allerede fredag var forhandlingene om fremtidens transportsystem i hovedstadsområdet på det meste klar.

Avtalen ble signert søndag og innebærer betydelig økte kostnader for bilistene i bomringen, men det blir også dyrere å reise kollektivt.

– Det har vært krevende forhandlinger, og vi har vært grunnleggende uenig om ting. Men vi er også grunnleggende enig om mange ting, sa byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) på pressekonferansen mandag.

Avtalen innebærer at det skal bygges ny E18 og politikerne gir grønt lys for ny metrotunnel under hovedstaden, i første omgang fra Majorstua til Tøyen.

I tillegg kommer Fornebubanen og ny baneløsning på Nedre Romerike.

Her er bomtakstene

I tillegg til at prisene i bomringen øker innføres det som TV 2 meldte fredag, rushtidsavgift i Oslo.

Dette blir de nye takstene i bomringen:

  • Bensinbiler: Normaltakst: 43 kroner, rushtidstakst 53 kroner
  • Dieselbiler: Normaltakst: 48 kroner, rushtidstakst 58 kroner
  • El-biler: Normaltakst: 10 kroner, rushtidstakst: 20 kroner fra 1. januar 2018. Fra 2020 øker normaltaksten for elbil til 20 kroner, mens rushtidstaksten øker til 30 kroner.
  • For tyngre kjøretøy blir prisen 160 kroner utenom rushtid og 190 i rushtiden for Euro5 og eldre, mens den blir 100 kroner utenom rushtid og 130 kroner i rushtid for Euro 6-biler.
  • Takstene i Bærumsringen holdes uendret ut 2017. da innføres det nye suppleringssntt i bomringen, som betyr at takstene vil øke.

I avtalen heter det at 73 prosent av bompengeinntektene skal brukes til kollektivtiltak, mens bare 15 prosent brukes til vei.

Det blir utbygging av E18

Mens Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Ngyen Berg søndag sa at det blir en begrenset utbygging av E18, heter det i avtaleteksten at «Oslo og Akershus er enige om at strekningen Lysaker - Strand gjennomføres som første etappe av strekningen Lysaker - Drengsrud», med mål om byggestart i 2018.

– Det er ingen hemmelighet at E18-utvidelsen vestover har vært det vanskeligste spørsmålet. Men vi har kommet til et godt kompromiss. Vi er enige om å bygge ut 1500 meter mellom Fornebu og Strand, men det har vært viktig for byrådet å ikke bygge nytt motorveifelt inn mot byen, sa Berg.

Det betyr at byggingen av E18 starter mellom Lysaker og Strand, hvor det også kommer egen bussvei, ny sykkelvei og ny Bærumsdiagonal med tilknytning til E18 og videre til Fornebu.

ILLUSTRASJON: Slik kan nye Majorstuen stasjon bli seende ut. Foto: Ruter
ILLUSTRASJON: Slik kan nye Majorstuen stasjon bli seende ut. Foto: Ruter

– Det er veldig bra at vi kommer i gang. Det har vært et viktig punkt for meg i forhandlingene, og vi kan løse mange trafikale problemer i østre Bærum. Det er avgjørende for den totale trafikkflyten, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Det er ikke konkludert med hvordan resten av strekningen mellom Strand i Bærum og Drengsrud i Asker skal bygges, men arbeidet med reguleringsplanerr i Bærum forventes sluttført i 2020.

NYE STASJONER: Slik blir det nye t-banekartet i Oslo. Foto: Ruter
NYE STASJONER: Slik blir det nye t-banekartet i Oslo. Foto: Ruter

Ny kollektivterminal

Som følge av utbyggingen bygges det en ny kollektivterminal på Lysaker. Dette blir møtepunkt for busser, jernbane og den nye Fornebubanen.

Fornebubanen planlegges startet opp i 2018 og skal etter planen stå ferdig i 2024.

Det skal også bygges ny baneløsning på Nedre Romerike, med oppstart i tidsrommet 2023 - 27.

Samtidig som byggingen av Fornebubanen starter begynner også oppgraderingen av signal- og sikringsanlegg på T-banen.

Arbeidene med den nye sentrumstunnelen starter i 2019 - 20, og skal i første omgang bygges fra Majorstua til Tøyen hvor den planlegges ferdig i 2028, og videre til Bryn i 2031.

Dyrere å reise kollektivt

Prisene på å reise kollektivt vil øke, uten at det slås fast i avtalen hva de nye takstene blir.

I avtalen planlegges det for 150 millioner kroner i økte bidrag fra kollektivreisende, noe som betyr en økning på omlag fem prosent. Det betyr at prisen på månedskort i sone 1 kan komme til å øke med omlag 35 kroner.

Andre prosjekter

Også en rekke andre mindre prosjekter har fått plass i avtalen.

  • Rv 4 Rotnes - Kjul (oppstart 2019-20)
  • E6 Manglerudtunnel (oppstart 2023-27)
  • Røatunnel (oppstart senest 2020)
  • Planlegging av flere nye trikkestrekninger
  • Omfattende utbygging av gang- og sykkelveinett