Enighet om Oslopakke 3: Slik blir nye E-18 og bomtakstene

E18-utbyggingen blir mindre enn planlagt. Samtidig skrus prisene i bomringen kraftig opp og det innføres rushtidsavgift også for elbiler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som TV 2 kunne melde allerede fredag kveld er avtalen om Oslopakke 3 i praksis klar. Søndag kveld ble avtaleteksten ferdigskrevet, og mandag presenteres detaljene.

Slik blir nye E18

Striden om utbyggingen av E18 vest for Oslo har vært mest krevende i forhandlingene.

Prosjektet er vedtatt av Stortinget, men har blitt dyrere enn opprinnelig planlagt.

Miljøpartiet De Grønne som sitter i byråd i Oslo lovet før valget å «skrinlegge all planlegging av kapasitetsøkende bilveier, som E18 Vestkorridoren».

For å løse forhandlingene har Akershus fylkeskommune etter det TV 2 erfarer dermed gått med på mindre utbygging inn mot fylkesgrensa på Lysaker, enn det opprinnelig lå an til.

Det blir miljøtunneler på E18 forbi Strand, Stabekk og Lysaker. Det blir to felt for biler, et såkalt «vekslingsfelt», eget bussfelt og gang og sykkelveier i begge retninger.

Den første delstrekningen som skal bygges ut er på knapt to kilometer og skal etter planen stå ferdig i 2023 eller 2024.

På E18 blir det satt opp bomstasjoner etterhvert som veien bygges, på samme måte som på E6 nord for Gardermoen. Trolig blir det første bomsnittet omlag der dagens Bærumsring ligger, på fylkesgrensa ved Lysaker.

En av forutsetningene for utbyggingen av E18 er at trafikken inn til Oslo ikke skal øke. Flere av formuleringene i avtaleutkastet tyder på at det kommer til å bli omkamper om fremtiden for E18.

Planene om å legge veien i tunnel forbi Høvik og Ramstadsletta er skjøvet ut i tid.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Ngyen Berg (MDG) bagatelliserte utbyggingen av E18 på vei til det avsluttende forhandlingsmøtet.

- Det var viktig for Akershus å få disse 1500 meterne med vei. Men vier også enige om en utredning som gjør at man kan få andre alternativ på resten av strekningen som utgjør omtrent to mil, sa Ngyen Berg,

I den endelige teksten blir det etter det TV 2 erfarer slått fast at E18 skal bygges frem til Drengsrud i Asker.

Stor utbygging av bane

Det blir bygging av ny metrotunnel under Oslo. I første omgang strekningen fra Majorstua til Tøyen som etter planen skal stå ferdig i 2028. Etterhvert er planene at metrotunnelen blir forlenget til Bryn.

Fornebubanen blir imidlertid bygget først og skal etter planen stå ferdig i 2024. Også nytt signalanlegg i den eksisterende sentrumstunnelen står høyt på prioriteringslisten.

Som følge av byggingen av Fornebubanen vil trafikken på Lysaker vokse og det kommer en ny kollektivterminal som skal knytte sammen buss med tog og den nye Fornebubanen.

Det kommer også ny baneløsning til Nedre Romerike, som skal knytte Lillestrøm og A-hus til eksisterende baneløsninger.

I tillegg er det satt av betydelige midler til rehabilitering og oppgradering av t-banen og trikken i Oslo. Det betyr at det vil starte planlegging og utredning av flere mulige nye trikketraseer.

Det blir også en storsatsting på utbygging av nye gang- og sykkelveier.

Men prisene på å reise kollektivt øker som følge av den avtalen.

Mens det de siste årene har blitt billigere månedskort på kollektivtrafikken, må folk nå forberede seg på prisøkning.

Røa- og Manglerudtunnel

Foruten E18 er det mest konkrete veiprosjektet i Oslopakke 3 bygging av ny tunnel under Røakrysset.

Etter det TV 2 erfarer kommer denne tidlig i perioden, og kan trolig stå ferdig i 2021.

Også Manglerudtunnelen får plass på prioriteringslisten, men denne ligger lenger frem i tid, blant annet fordi det gjenstår mye planarbeid.

Slik blir prisene

Mens det i dag koster 32 kroner å kjøre bil gjennom bomringen rundt Oslo, ligger de nye takstene an til å bli vesentlig dyrere.

Allerede fredag kunne TV 2 erfare at det var klart at takstene i bomringen øker fra 32 kroner til 43 kroner for bensinbiler og 48 kroner for dieselbiler.

To av tre biler, 59 prosent av alle som er registrert innenfor Ring 3 i hovedstaden, er dieselbiler, viser tall Statens Vegvesen utarbeidet for TV 2 like før årsskiftet.

36 prosent av bilparken innenfor Ring 3 er bensinbiler, mens bare 3,1 prosent er elbiler.

– Det er viktig at det koster å kjøre bil sånn at vi får redusert biltrafikken. Men hovedmålet er ikke at vi ønsker høyest mulig bompengetakster. Hovedmålet er å få finansiert den bytrafikken som vi ønsker oss og få finansiert de store og viktige prosjektene, sier samferdsels- og miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til TV 2.

I rushtiden blir det enda dyrere å kjøre bil inn i hovedstaden.

Det innføres også en egen rushtidsavift som betyr at det vil koste ti kroner ekstra å kjøre bil gjennom bomringen i rushtiden, slik at takstene blir 53 kroner for bensinbil og 58 kroner for dieselbil.

Elbiler må betale

For første gang må også elbiler betale gjennom bomringen rundt Oslo. Prisen blir det samme som rushtidsavgiften for andre biler, 10 kroner fra 1. mars neste år. Bomavgiften for elbiler øker gradvis til 30 kroner i 2020.

Rushtiden i bomringen blir regnet fra 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Takstene i Bærumsringen blir etter det TV 2 erfarer uendret til den første delen av E18 står ferdig.